Vážený zákazníci, chceme vás touto cestou informovať, že nastalo utlmenie a výroba bude postupne ukončená pre produkt SPH Sentinel Power Green od spoločnosti Riello UPS.

Radi vám poskytneme všetky dodatočné informácie k termínom ukončenia výroby. Záručné sa servisné služby pre už inštalované zariadenia sa pre vás nemenia.

Alternatívne produkty, ktoré budú vás najvhodnejšie vám radi predstavíme telefonicky alebo na osobnom stretnutí.

Do 10 kVA – Sentinel Power
Nad 10 kVA – Sentryum