Upsilon STS

Podiel aplikácií s vysokým stupňom nepretržitosti napájania a spoľahlivosti vyžaduje prítomnosť dvoch zdrojov výkonového napájania, z ktorých jeden zabezpečuje náhradu druhého.

Statické bezvýpadkové prepínače STS ponúkajú jednoduché a účinné riešenie pomocou manažmentu zdvojeného výkonového napájania akýchkoľvek dvoch nezávislých napájacích zdrojov. Navyše disponujú funkciami ako úplne oddelenie obidvoch zdrojov a prislúchajúcich rozvodov, zálohu existujúcej inštalácie, odizolovanie záťaží za účelom vyhnutia sa vzájomnému rušeniu. Zariadenia umožňujú automatické alebo ručné prepnutie výkonového napájania záťaže alebo skupiny trojfázových záťaží z prioritného napájacieho zdroja (známeho ako hlavného) na sekundárny (náhradný) bez prerušenia. Pri poruche napájacieho napájania je prepnutie automatické.

Prepínače STS môžu byť jednofázové alebo trojfázové, zdroje môžu byť zariadenia UPS, alebo aj generátor.

Bezvýpadkové prepínače sa používajú všade tam kde je potrebný vysoký stupeň spolahlivosti, najmä pre telekomunikačné aplikácie, kritické servery , vybavenie budov, priemysel a dátové centrá, kde je potrebné dosiahnuť vyššiu dostupnosť napájania ako 99,99%.

Prepínačmi sa dosahuje:

  • Vysoká dostupnosť napájania
  • Prepnutie medzi zdrojmi bez prerušenia (typicky 3 ms)
  • Redundancia rozvodov a segmentácia záťaží
  • Manuálny by-pass

Produkty – bezvýpadkové prepínače ATS/STS