Logo DTW
a

Modulárne zdroje UPS

Modulárne zdroje UPS vznikli ako odozva na požiadavky trhu. Výrobcovia sa snažili zjednodušiť vývoj zdrojov UPS vysokých výkonov a začali zostrojovať zdroje UPS tak, že do jednej skrine osadili viac zdrojov UPS zapojených paralelne.
Takto dosiahli dostatočný výkon skrine. Toto riešenie sa vďaka dobrému marketingu výrobcov presadilo ako riešenie s vyššou spoľahlivosťou a minimálnymi nárokmi na personál vykonávajúci servis a údržbu.

  • Modulárne záložné zdroje môžu dosahovať výkony až niekoľko MW.
  • Nároky na technickú odbornosť obsluhy a servisu sú minimálne.
  • Sú postavené z modulov, ktoré reprezentujú plnohodnotný UPS.
  • Majú menšie rozmery a väčšiu hmotnosť.
  • V prípade poruchy je možná okamžitá výmena pokazeného modulu.
  • Výkon je možné zvyšovať doplnením ďalších modulov čo optimalizuje investície na úroveň momentálnej potreby výkonu.

Modulárne zdroje UPS sú určené na ochranu napájania kritických high-desity počítačov, dátových centier, IT prostredia a tiež pre High End priemyselných procesov. Pri ich využívaní je cieľom dosiahnuť maximálnu dostupnosť napájania pre napájané aplikácie z jedného zdroja. Tento typ UPS vie rásť spolu s rastúcimi požiadavkami firmy bez toho, aby došlo k predimenzovaniu UPS. Modulárne zdroje UPS znižujú počiatočné investície a taktiež celkové náklady na vlastníctvo samotného zariadenia. Akonáhle vzrastie výkonový dopyt, modulárne riešenia rozšíria svoju kapacitu napájania, no zároveň si zachovajú vysokú úroveň ochrany napájania, dostupnosť a redundanciu.

Vplyv digitálnych technológií na každodenné činnosti je obrovský v takmer všetkých odvetviach a aplikáciách – dravotníctvo, energetika, sociálne siete, telekomunikácie, obchod, vzdelanie, atď. Činnosti ako ukladanie údajov, spracovane a ich prenos, by mali byť napájané z maximálne spoľahlivých zdrojov energie. Modulárne UPS zaisťujú škálovateľné, bezpečné a vysoko kvalitné napájacie zdroje, ktoré sú k dispozícii pre celý rad kritických aplikácií záťaží.

Modulárne systémy sú vybavené najmodernejšou technológiou UPS. Moduly zabezpečujú najvyššiu úroveň výkonu, pokiaľ ide o celkovú efektivitu, vstupný účinník a vplyv vyšších harmonických na napájacie napätie. V našej ponuke nájdete modulárne záložné zdroje Multi power MPW, MPX, prípadne Sentryum Rack.

Nemodulárne zdroje UPS

Na druhej strane nemodulárne záložné zdroje UPS sú vytvorené z pevne spojených dielov, bez možnosti rýchlej výmeny pokazenej časti. Pri poruche dochádza k prechodu celého systému do núdzového stavu, zvyšovanie výkonu je náročnejšie na priestor inštalácie. Treba ale napísať, že v súčasnosti sú aj nemodulárne zdroje vysoko spoľahlivé, zo skúsenosti rad Multi Sentry, nahradený radom Sentryum, prípadne NextEnergy NXE vykazujú minimálnu poruchovosť. Je na zákazníkovi, pre aké riešenie sa rozhodne.

  • Nemodulárne záložné zdroje UPS sú klasické skrine, obsahujúce jeden záložný zdroj so všetkou elektronikou potrebnou na jeho prevádzku.
  • Jednotlivé súčasti zdroja nie sú vysúvacie a teda ich výmena je náročnejšia ako výmena celého modulu pri modulárnom systéme.
  • Pri nemodulárnych záložných zdrojoch je doba opravy dlhšia, no vymení sa chybný komponent, ktorý je podstatne lacnejší ako celý zdroj UPS (v ponímaní modulu modulárneho UPS).

Redundancia nemodulárnych zdrojov UPS je postavená taktiež na paralelnom radení jednotiek UPS, avšak každá jednotka je ucelená jednotka UPS a je umiestnená v inej skrini. V prípade poruchy skrine je dostupná druhá jednotka UPS v druhej skrini, čo zabezpečuje servis zariadenia pre zákazníka bez výpadku.

V prípade zlyhania skrine modulárneho UPS, sú moduly takéhoto zdroja v mnohých prípadoch nepoužiteľné, nakoľko sú všetky spojené do jedného výstupného bodu v skrini, čo môžeme považovať za single point of failure. Toto je príčinou požiadavky na napájanie viaczdrojových záťaží cez dve nezávislé napájacie vetvy (spravidla nemodulárnymi zdrojmi UPS), prípadne napájanie jednozdrojových zariadení z viac zdrojov prostredníctvom bezvýpadkových prepínačov sietí.