Logo DTW
a

Nové výkonové moduly MPW obsahujú najnovšiu technológiu UPS. Vďaka trojstupňovému meniču s neutrálnym bodom (NPC) a regulácii vstupného napätia (PFC) zabezpečuje MPW najvyššiu úroveň výkonu z hľadiska celkovej účinnosti, faktora vstupného výkonu a harmonického vplyvu na zdroj napájania.

Pokročilá technológia

S cieľom optimalizovať celkový výkon konečného produktu, vývojové oddelenie Riello vytvorilo špecifický návrh určitých výkonových komponentov, vrátane modulov IGBT a súvisiacich zostáv. Namiesto použitia štandardných komponentov, ktoré sú na trhu ľahko dostupné, Multi Power obsahuje jednu optimalizovanú a spoľahlivú jednotku, ktorá zaručuje najlepšiu dostupnosť a celkovú účinnosť. Samotný modul napájania používa „princíp bezdrôtového prúdového prepojenia“, čo znamená minimalizáciu vzdialeností prúdového prepojenia medzi kartami, prúdovými komponentmi a konektormi.

Škálovateľnosť

Multi Power poskytuje komplexné, ľahko integrovateľné riešenia ochrany napájania pre datacentrá a všetky kritické IT aplikácie zodpovedajúce zvyšujúcim sa požiadavkám sieťového prostredia. Koncový užívateľ môže ľahko zvýšiť výkon, úroveň redundancie a samostatnosť batérií jednoduchým pridávaním ďalších výkonových modulov (Power Modul – PM), batériových jednotiek (Bartery Units – BU). K vybudovaniu systému sú k dispozícii tri rôzne skrine:

Napájacie skrine (2 verzie PWC) a skriňa na batérie. Napájacie skrine môžu obsahovať len výkonové moduly s výkonom 25 kW (PM25), alebo 42 kW (PM42).

Ďalšia rozšíriteľnosť verzie 1 je realizovaná vertikálne pomocou výkonového modulu PM25:
• 25 až 125 kW v jednej Power Cabinet (PWC 130)
• 25 až 175 kW v jednej Power Cabinet (PWC 300)

Ďalšia rozšíriteľnosť verzie 2 je realizovaná vertikálne pomocou výkonového modulu PM42:
• 42 až 294 kW v jednom napájaní (PWC 300)

Tiež je možné paralelne zapojiť až štyri kompletné napájacie skrine, čím sa zvýši kapacita vrátane redundancie:
• 125 až 500 kW (s PM25)
• 175 až 700 kW (s PM25)
• 294 až 1176 kW (s PM42)
V rámci jednej batériovej skrine je možné osadiť až do 36 jednotiek po 4 batérie. Paralelne je možné zapojiť maximálne 10 batériových skríň.

MPW je k dispozícii aj ako optimalizované riešenie, ktoré poskytuje kombináciu s tromi slotmi UPS Power Module a piatimi batériovými policami (Combo Cabinet).

Toto riešenie môže byť použité aj v oblastiach, ktoré vyžadujú minimalizáciu zabratého miesta a majú vysoké požiadavky na dostupnosť.

Vynikajúci výkon

  • Pokročilé technológie použité v MPW zaručujú maximálny výkon i v prípade záťaží s účinníkom 1 (kVA=kW), pričom k zníženiu výkonu nepríde ani vtedy, keď prevádzková teplota dosahuje 40 stupňov.
  • Vysoká účinnosť systému 96,5% pri prevádzke režimu on-line dvojitej konverzie. MPW dosahuje mimoriadnu účinnosť väčšiu ako 95% i v prípade zaťaženia na 20%.
  • Nízke vstupné harmonické znečistenie s takmer jednotkovým účinníkom a s nesmierne veľkým prevádzkovým rozsahom vstupného napätia (+20/-40%) znižuje náklady na investície.

Viaceré ovládacie prvky

  • Výkonové moduly nie sú riadené jedným unikátnym mikroprocesorom, ale tromi mikroprocesormi, pričom každý má odlišné a špeciálne úlohy.
  • Skriňa pre výkonové moduly je vybavená dvomi samostatnými mikroprocesormi, pričom jeden slúži na riadenie celkovej činnosti UPS a druhý na riadenie komunikácie s užívateľom.
  • Pre správu a prenos dát slúžia tri jednoúčelové zbernice.
  • Teplota všetkých hlavných komponentov v každom výkonovom module je neustále monitorovaná
  • V skrini pre výkonové moduly sú zabudované až štyri teplotné čidlá pre zabezpečenie konštantnej a efektívnej prevádzky.
  • Výkonový modul je vybavený tromi ventilátormi s reguláciou otáčok.
  • Batériová jednotka obsahuje špeciálnu ochranu a riadiaci systém na monitorovanie stavu každého batériového modulu a upozorňuje užívateľa na blížiaci sa problém.

obrazovka hlavného nastavenia a šípka ukazujúca na úsporu energie

Flexibilná modularita

Multi Power rastie horizontálne i vertikálne od 1 do 28 výkonových modulov s výkonom od 42 do 1176kW (vrátane redundancie) a tak isto rastú aj batériové jednotky (od 1 až do 10 skríň). Vďaka tomu možno systém kompletne rozšíriť a prispôsobiť akýmkoľvek požiadavkám. Modulárny koncept Plug & Play uľahčuje rozšírenie výkonu a nezávisle na ňom aj batériových modulov bez nutnosti výmeny existujúceho výkonového, alebo batériového modulu. Všetky výkonové moduly a kritické komponenty sú ľahko prístupné z prednej strany.

Flexibilita je tiež v jednoduchostí inštalácie a obsluhy zo strany používateľa.
Káble sú ľahko pripojiteľné z hornej, alebo spodnej strany. Mechanické úchyty,
káblové priechody a umiestnenie svorkovnice (v strede skrine) sú prispôsobené tak,
aby znížili dobu a náklady potrebné pre inštaláciu.

náčrt a ukážka pripojení pre zariadenia od spoločnosti Riello-UPS

Zdokonalená komunikácia

7-palcová dotyková LCD obrazovka, komunikačné sloty, relé karty spolu so špecializovanými servisnými portami zabezpečujú jednoduché nastavenie, ovládanie a monitorovanie UPS.
Dohľadové rozhranie umožňuje použiť nasledovné protokoly: UDP, http/HTTPS, SMTP
Doplnením riešenia o kartu NetMan 204, MPW je možné integrovať do dohľadových riešení pre správu budov.

Možnosti

PRÍSLUŠENSTVO DOPLNKY
SOFTWARE NETMAN 204
PowerShield3 MULTICOM 302
PowerNetGuard MULTICOM 352
Snímač teploty batérie MULTICOM 372
Vzduchový filter na predných dverách MULTICOM 382
Krytie IP21 MULTICOM 401
Programovateľná reléová doska MULTICOM 392 MULTI I/O
MULTIPANELTVO