Logo DTW
a

Poruchy elektrickej siete majú dopad na kvalitu činnosti používaných zariadení a na bezpečnosť osôb využívajúcich dané zariadenia. Mikro výpadky, rázový impulz (prepätie), podpätie alebo úplné výpadky napájania spôsobujú konkrétne príčiny a vytvárajú konkrétne dôsledky.

  • Pokles napätia, ktorého príčinou sú atmosférické javy, skraty v rozvodoch alebo zmeny zaťaženia, môžu spôsobiť nesprávne fungovanie hardvéru, stratu počítačových údajov alebo úplný reštart či vypnutie zariadenia.
  • Blackout zapríčinený prácami na NN rozvodoch, môže spôsobiť vypnutie strojov a zastavenie výroby a samozrejme aj stratu dát. Závisí však na dĺžke trvania tohto výpadku.
  • Spínací rázový impulz (prepätie), ktorý krátkodobo zvyšuje amplitúdu napätia, prehrieva zariadenia alebo spôsobuje jeho predčasné starnutie a znehodnotenie.
  • Kolísanie frekvencie nie je v súlade s toleranciami niektorých počítačov alebo hardvérových prvkov a spôsobuje ich poškodenie.
  • V transformátoroch spôsobujú vyššie harmonické prúdy prehrievanie a vyššie straty. Rast teploty transformátora negatívne vplýva na jeho životnosť.

Pre zabezpečenie neprerušenej dodávky elektrickej energie, alebo pre elimináciu dopadu porúch siete na zariadenia, je nevyhnutná inštalácia záložného zdroja UPS. UPS eliminujú poruchy siete a ich využitie je skutočne širokospektrálne. Využívajú sa v stavebníctve, pri výrobných linkách, v datacentrách, telekomunikačných systémoch alebo pri zdravotníckych prístrojoch. V domácnostiach sú ideálne práve pri odstávke alebo výpadku elektriny.

Ale pozor, pre rôzne typy zariadení je potrebné zvoliť správny typ UPS

UPS pracujúce na princípe dvojitej konverzie, alebo ON-LINE, poskytujú najvyšší stupeň ochrany. Napájanie zariadení prebieha nepretržito cez striedač. Pri výpadku sieťového napájanie dochádza k okamžitému prechodu na batériový režim bez prerušenia dodávky elektriny. Technológia dvojitej konverzie je najrozšírenejšia v rámci technológií zdrojov UPS. Využíva sa na zálohovanie akýchkoľvek aplikácií bez obmedzení. UPS chránia napájanú záťaž pred všetkými poruchami v elektrickej sieti.

UPS pracujúce na princípe LINE-INTERACTIVE, poskytujú stredný stupeň ochrany. Minimálne anomálie elektrickej siete sa vyrovnávajú prostredníctvom auto transformátora. Využívajú sa na zálohovanie serverov a počítačových staníc. Technológia LINE-INTERACTIVE chráni zariadenia pred piatimi typmi porúch siete: výpadok elektrickej siete, prechodný pokles či kolísanie napätia, napäťové špičky, podpätie a prepätie.

UPS pracujúce na princípe činnosti OFF-LINE, poskytnú zariadeniam najnižší stupeň ochrany. Pracujúce na princípe pasívneho čakania. Striedač sa v prípade výpadku elektriny aktivuje v priebehu niekoľkých ms a zabezpečí napájanie z úložiska energie. OFF-LINE UPS sa využívajú pre ochranu zariadení a pracovných počítačových staníc. Chránia zariadenia pred tromi typmi porúch siete: výpadok elektrickej siete, prechodný pokles či kolísanie napätia a napäťové špičky.