Logo DTW
a

Prečo predchádzať poruchám v sieti a tým pádom chrániť svoje podnikanie je myšlienka, ktorú bližšie rozvedieme v nasledujúcom článku. Na to, aby technológie a zariadenia mohli správne fungovať, je nevyhnutné zabezpečiť napájanie v špecifikovanej kvalite a bez prerušenia dodávky elektrickej energie. Túto podmienku je nevyhnutné splniť najmä v priemysle a to pri zabezpečovaní funkčnosti rôznych priemyselných procesov. Prípadné problémy s napájaním by mohli v tomto prípade zapríčiniť rôzne nebezpečné situácie, ohroziť obsluhujúci personál zariadení alebo by mohlo dôjsť k poškodeniu systémových údajov, riadiacich plynulú funkciu celého procesu, napr. pri výrobe.

Zdroj neprerušovanéhi napájania, tiež známy z angličtiny ako UPS, môže zabezpečiť ochranu napájania s najvyššou úrovňou ochrany pripojených spotrebičov. Zdroj UPS zvyčajne používa na zabezpečenie krátkodobého napájania počas výpadku siete batérie. Zabezpečí tak dostatočný časový priestor na uloženie rozpracovaných činností, prác a pod. Alebo v komerčnom či priemyselnom prostredí poskytne dostatok času na to, aby generátor v pohotovostnom režime začal generovať elektrinu a odovzdávať ju prostrednictvom UPS pripojeným zariadeniam.

Vzhľadom na to, že elektrická energia je generovaná a distribuovaná po celom Slovensku, vzniká mnoho rôznych problémov s napájaním. Mnohé pochádzajú z verejných rozvodných elektrických sietí. Vznikajú z dôvodu dlhých prenosových vzdialeností, alebo z nepriaznivých meteorologických podmienok, či z neočakávaných katastrofických udalostí a pod. Problémy s napájaním však môžu byť spôsobené aj s rôznymi lokálnymi faktormi. Patrí sem napríklad spustenie zariadenia s veľkým počiatočným odberom elektrickej energie, výskyt chybných komponentov v lokálnych rozvodoch, alebo funkčné chyby samotných technológií.

 

 

Najbežnejšie problémy siete, s ktorými sa stretávame

Dočasný pokles napätia – krátkodobé zníženie napätia pod normálnu úroveň menovitého napätia, t.j. pod. 90 % z hodnoty 230V.

Dlhodobý pokles napätia – môže trvať aj niekoľko hodín alebo dokonca dní.

Napäťová špička, pri ktorej sa napätie zvyšuje na krátky čas – niekoľko milisekúnd – nad nominálnu úroveň napájania.

Vyššie harmonické skreslenie – ako následok nelineárneho odberu prúdu rôznymi zariadeniami spôsobujúce odchýlky v sieťovom napätí so všetkými svojimi následkami a problémami.

Ďalej tiež elektrický šum, vysokofrekvenčné rušenie a v neposlednom rade výpadky. Celkový výpadok sieťového napájania trvá niekoľko milisekúnd až niekoľko hodín alebo aj dlhšie. Dôsledky týchto problémov sa môžu prejaviť ako: blikanie svetiel; poškodenie zariadenia; úplné poškodenie systému a strata údajov. Akýkoľvek z týchto problémov s napájaním môže spôsobiť úplné zlyhanie priemyselných, obchodných alebo domácich zariadení.

 Prečo teda použiť UPS?

UPS vám pomôže predísť všetkým spomínaným problémom elektrickej siete. Zabezpečí vám neprerušovanú prevádzku kritických záťaží bez ohľadu na kvalitu alebo dostupnosť miestneho sieťového napájania. UPS od DTW budú vašou zárukou istoty a ochránia vaše spotrebiče.

Výpadok elektrickej siete = zastavenie výroby alebo inej činnosti, strata údajov
Prechodný pokles, kolísanie napätia = výpadok SW, strata údajov, chyby činnosti HW

Napäťové špičky = poškodenie zariadení, zlyhanie prvkov zariadení

Podpätie = resetovanie HW, chyby v činnosti HW, strata údajov

Prepätie = prehrievanie a predčasné starnutie zariadení

Prechodné javy = nesprávna činnosti SW a HW

Indukovaný šum =  chyby v činnosti zariadení a rôzne poruchy
Kolísanie frekvencie = strata údajov

Vyššie harmonické frekvencie =  poškodenie zariadení, prehrievanie, predimenzovanie HW

Ďalšie informácie k tejto téme zistite tu.