Logo DTW
a

Statické UPS – zdroje neprerušovaného napájania

Všetky zariadenia UPS zdroje neprerušovaného napájania, bez na ohľadu na technológiu plnia prioritnú úlohu – chránia akékoľvek pripojené zariadenia pred výpadkom elektrickej energie. Existujú tri hlavné typy alebo topológie UPS, z ktorých každá má rôznu úroveň sieťovej ochrany.

Základný typ UPS

Najzákladnejší a najlacnejší typ UPS je známy ako Off-line Voltage and Frequency Dependent (VFD).

 

  • Je nákladovo najefektívnejším spôsobom zabezpečenia ochrany pred výpadkami napájania.

  • V režime off-line UPS je záťaž vždy napájaná z elektrickej siete. Za normálnej prevádzky je interná batéria nabitá a pripravená na použitie. Iba vtedy, keď dôjde k výpadku napájania, UPS zvolí na napájanie záťaže batériu. Toto prepínanie sieťového napájania do batérie trvá menej ako 25 milisekúnd. Hoci to znie ako veľmi krátky čas, stačí prerušiť výkon citlivých moderných zariadení, ktoré si všimnete.

  • Preto by sa mal tento typ používať len pre nekritické zariadenia.

Druhý stupeň ochrany

Ďalším stupňom pre zvýšenie ochrany je sieťový napájací zdroj nezávislý na napätí (VI).

 

  • Line-Interactive dizajn UPS funguje z veľkej časti rovnako ako off-line, ale s pridaním automatického stabilizátora napätia (AVS). S AVS, ktorý je pripojený k záťaži, je schopný zabezpečiť ochranu proti nestabilite napätia zvýšením alebo znížením napätia.

  • Prepnutie na batérie nastane v priebehu 5 milisekúnd.

  • Line-interaktívne systémy so svojimi väčšími ochrannými prvkami a ich väčšími výkonovými kapacitami sú veľmi vhodné a často sa používajú na väčšie nekritické záťaže, ako sú telefónne prepínače a servery.

Maximálna ochrana zariadení pomocou UPS

Pre maximálnu ochranu a dostupnosť napájania slúžia On-line UPS, pracujúce na princípe dvojitej konverzie, nezávislé na napätí a frekvencii (VFI).

 

  • Sieťové napájanie vstupuje do UPS a prechádza cez usmerňovač, ktorý prevádza napájanie z AC na DC.

  • To sa potom pred prenesením záťaže prevádza cez invertor, aby sa previedol z DC na striedavý prúd.

  • Ak dôjde k výpadku alebo rušeniu sieťového napájania, nepríde k prerušeniu napájania. Jednoducho sa usmerňovač vypne a umožní automatický prechod na batériový režim. Batérie sú nepretržite napájané alebo udržiavané v nabitom stave.

  • On-line UPS poskytujú najvyšší stupeň ochrany od 700 VA do multi-MVA. Vďaka tomuto rozsahu a celkovej ochrane napájania sú najlepšou voľbou pre všetky kritické záťaže.

Každé odvetvie potrebuje niečo iné. Naša ponuka je široká a pokryje požiadavky celého spektra firiem – od požiadaviek na veľké komplexné UPS riešenia, až po malé zariadenia pre domácnosti a malé kancelárie.

Kontaktujte nás alebo si prečítajte viac informácií v: Topológie záložných zdrojov UPS.