červeno modré logo a názov spoločnosti DTW - Power Solutions
a

Modulárne versus nemodulárne zdroje UPS

🏠 Domov | Blog | Záložné zdroje UPS | Modulárne versus nemodulárne zdroje UPS
j

Od: redakcia DTW.sk

}

16 februára, 2022

Ako chránime vaše osobné údaje

Modulárne UPS

Modulárne UPS vznikli ako odozva na požiadavky trhu. Výrobcovia sa snažili zjednodušiť vývoj zdrojov UPS vysokých výkonov a začali zostrojovať zdroje UPS tak, že do jednej skrine osadili viac zdrojov UPS zapojených paralelne.
Takto dosiahli dostatočný výkon skrine. Toto riešenie sa vďaka dobrému marketingu výrobcov presadilo ako riešenie s vyššou spoľahlivosťou a minimálnymi nárokmi na personál vykonávajúci servis a údržbu.

  • Modulárne záložné zdroje môžu dosahovať výkony až niekoľko MW.
  • Ich nároky na technickú odbornosť obsluhy a servisu sú minimálne.
  • Sú postavené z modulov, ktoré reprezentujú plnohodnotnú UPS.
  • Majú väčšie rozmery a väčšiu hmotnosť.
  • V prípade poruchy je možná okamžitá výmena pokazeného modulu.
  • Výkon je možné zvyšovať doplnením ďalších modulov čo optimalizuje investície na úroveň momentálnej potreby výkonu.

Na ochranu kritických high-desity počítačov, dátových centier, IT prostredia a tiež pre High End priemyselné procesy, sú určené modulárne zdroje UPS. Pri ich využívaní je cieľom dosiahnuť maximálnu dostupnosť napájania pre napájané aplikácie. Tento typ UPS vie rásť spolu s rastúcimi požiadavkami firmy bez toho, aby prišlo k predimenzovaniu UPS. Modulárne UPS znižujú počiatočné investície a taktiež celkové náklady na vlastníctvo samotného zariadenia. Akonáhle vzrastie dopyt, modulárne riešenia rozšíria svoju kapacitu napájania, no zároveň si zachovajú najvyššiu úroveň ochrany napájania, dostupnosť a redundanciu.

Vplyv digitálnych technológií na každodenné činnosti je obrovský v takmer všetkých odvetviach a aplikáciách – zdravotníctvo, energetike, sociálne siete, telekomunikácie, obchod, vzdelanie, atď. Činnosti ako ukladanie dát, spracovane a ich prenos, by mali byť napájané z maximálne spoľahlivých zdrojov energie. Modulárne UPS zaisťujú škálovateľné, bezpečné a vysoko kvalitné napájacie zdroje, ktoré sú k dispozícii pre celý rad kritických aplikácií záťaží.

Modulárne systémy sú vybavené najmodernejšou technológiou UPS. Moduly zabezpečujú najvyššiu úroveň výkonu, pokiaľ ide o celkovú efektivitu, vstupný účinník a vplyv vyšších harmonických na napájacie napätie.

Nemodulárne UPS

Na druhej strane nemodulárne záložné zdroje UPS sú vytvorené z pevne spojených dielov, bez možnosti rýchlej výmeny pokazenej časti. Pri poruche prichádza ku výpadku celého výkonu a zvyšovanie výkonu je problematické.

  • Nemodulárne záložné zdroje UPS sú klasické skrine, obsahujúce jeden záložný zdroj so všetkou elektronikou potrebnou na jeho prevádzku.
  • Jednotlivé súčasti zdroja nie sú vysúvacie a teda ich výmena je náročnejšia ako výmena celého modulu pri modulárnom systéme.
  • Pri nemodulárnych záložných zdrojoch je doba opravy dlhšia, no vymení sa chybný komponent, ktorý je podstatne lacnejší ako celý zdroj UPS (v ponímaní modulu modulárneho UPS).

Redundancia nemodulárnych zdrojov UPS je postavená taktiež na paralelnom radení jednotiek UPS, avšak každá jednotka je ucelená jednotka UPS a je umiestnená v inej skrini. V prípade poruchy skrine je dostupná druhá jednotka UPS v druhej skrini, čo zabezpečuje servis zariadenia pre zákazníka bez výpadku.

V prípade zlyhania skrine modulárneho UPS, sú moduly takéhoto zdroja viac nepoužiteľné, nakoľko sú všetky spojené do jedného výstupného bodu v skrini, čo môžeme považovať za single point of failure. Toto je príčinou požiadavky na napájanie najkritickejších systémov cez dve nezávislé napájacie vetvy spravidla nemodulárnymi zdrojmi UPS.

O autorovi

redakcia DTW.sk
Tím našich skúsených špecialistov realizuje projekty neprerušovaného napájania, inštaluje produkty a poskytuje služby šité na mieru vašim požiadavkám, pričom zároveň dbáme na osobný prístup a vašu maximálnu spokojnosť.

Podobné príspevky

Sledujte nás

Odporúčané príspevky