Logo DTW
a

Rad UPS Multi Sentry spoľahlivo ochráni pred výpadkom elektrickej energie datacentrá, počítačové siete, telekomunikačné systémy a kritické systémy všeobecne.

Multi Sentry patrí medzi najmodernejší zdroje nepretržitého napájania a dosahuje najvyššiu možnú úroveň výkonu s on-line dvojitou konverziou.

Rad UPS tvoria zariadenia 10-12-15-20 kVA s trojfázovým/jednofázovým vstupom a s jednofázovým výstupom. Verzie 10 až do 200 kVA sú k dispozícii pre riešenia s trojfázovým vstupom a výstupom. Multi Sentry slúži na ochranu kritických systémov, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo narušenia nepretržitej činnosti a služieb z dôvodu nedostatočného napájania elektrickou energiou. Využíva plne riadený usmerňovač IGBT, minimalizujúci dopad na sieť a ďalšie najmodernejšie technológie. Ide o najúčinnejšiu dostupnú UPS, ktorá má minimálny vplyv na prostredie a na zdroje napájania.

Jednoduchá inštalácia

Zariadenie sa ľahko inštaluje a to aj na miestach s obmedzeným prístupom a priestorom, generátorom v pohotovostnom režime a tiež pri problémoch s harmonickou kompatibilitou. Ochráni zdroje elektrického napájania (sieť alebo generátor) pred akoukoľvek harmonickou a jalovou energiou generovanou záťažami, ktoré napája.

Ochrana batérie

Zariadenie využíva systém ochrany batérie, ktorý optimalizuje výkon batérie, pomáha predlžovať jej životnosť a zároveň zabezpečí, že v prípade núdze UPS dokáž poskytnúť plnohodnotný čas zálohovania.

Vysoká flexibilita a komunikácia

UPS poskytuje úplnú kompatibilitu s trojfázovými aj jednofázovými zdrojmi energie a tiež eliminuje problémy s pripojením UPS do jednotlivých systémov.
Na prednom paneli je vybavená veľkým grafickým displejom. Displej poskytuje informácie o UPS vrátane meraní v reálnom čase, stavu prevádzky a stavu alarmov. K dispozícii je tiež rozšírená možnosť komunikácie pre zaistenie kompletného monitorovania UPS:

  • Softvér PowerShield³ – monitorovanie a vypínanie, obsahuje agenta SNMP
  • Kompatibilný TeleNetGuard – služba vzdialenej asistencie
  • Sériový port RS232 alebo USB
  • REPO (vzdialené núdzové vypnutie)

Nízke náklady na riadenie

Multi Sentry je UPS, ktorá ponúka výnimočný výkon a efektivitu na malom pôdoryse.
Zároveň poskytuje tie najlepšie možnosti rozširovania systému pre ďalšie zvyšovanie zaťaženia.