Merania a audity elektrických sietí

Kompenzácia vyšších harmonických a úspora energie

Elektrické siete sa stávajú viac a viac zaťaženými rušením vyšších harmonických, ktoré ruší elektrický napájací zdroj objektu a zvyšuje spotrebu elektrickej energie. Vyriešenie tohto problému znamená skutočné úspory investícií, nákladov spojených s údržbou a zlepšenie kvality dostupnej energie. Naše schopnosti v oblasti vyšších harmonických sú založené na aktívnych kompenzátoroch vyšších harmonických SineWaveTM.

 

Audity elektrickej inštalácie

Nastupujeme po vznesení potreby ochrániť napájanie vašich kritických aplikácií.
Berieme na zreteľ obmedzenia Vášho elektrického prostredia, aby sme Vám pomohli rozhodnúť sa pre najvhodnejšie riešenia ochrany napájania. Zároveň Vám podáme pomocnú ruku od jednoduchej technickej rady až po vedenie celého projektu.

 • Preukázanie dynamickej stability točivých strojov
  naše meracie prístroje pre kvalitu napájania a Vaše nefunkčné technológie Vám odhalia stabilitu Vašich napájacích zdrojov postavených na generátoroch.
 • Odborný odhad u užívateľa
  Dimenzovanie káblov, vstupných a výstupných istiacich prvkov, zhodnotenie elektrických rizík a štúdia správnych napäťových sústav Vám umožnia uistiť Vás o zamedzení akýchkoľvek rizík straty napájania spôsobených v dôsledku odozvy porúch aplikácií (skraty), atmosférickými poruchami a samozrejme ľudským faktorom.
 • Definovanie špecifikácie
  Špecifikovanie požiadavky na požadovanú dobu zálohovania, typ a životnosť batérie, konfiguráciu systémov ochrany rozvodov, druh a úroveň pomoci.
 • Pomoc pri výbere
  Uvádzame výhody a nevýhody rôznych riešení, referencie konfigurácií a testy prevádzky
hore ↑