Multi Sentry

Výkonový rad: 10 - 200 kVA
1-3:1 3:3

 

10-200 kVA

MULTI SENTRY je najmodernejší zdroj nepretržitého napájania, ktorý dosahuje najvyššiu možnú úroveň výkonnosti s dvojitou konverziou on-line (VFI-SS-111), ako je definované v štandarde IEC EN 62040-3.

Jednotka UPS bola navrhnutá na ochranu kritických informačných a telekomunikačných systémov, sietí, služieb a procesov, ktorých prevádzka môže byť narušená nízkou kvalitou napájania a / alebo prerušením sieťového napájania.

Dostupné výkony zahŕňajú: 10-12-15-20-30-40-60-80-100-125-160-200 kVA všetko s trojfázovým vstupom a výstupom.
UPS MULTI SENTRY je jedným z najúčinnejších dostupných UPS s minimálnym vplyvom na prostredie a zdroje napájania.

 

hore ↑