Záložné zdroje na obehové čerpadlo

 Vybrané záložné zdroje na obehové čerpadlo (počítaný približný odber čerpadla 60 W).

 

Doba zálohovania pri 60W v (min.) Produkty s nesínusovým výstupným napätím
60 Eaton Ellipse ECO 650 FR USBEllipse ECO 650Eaton Ellipse ECO 650 FR USBEllipse ECO 800,  
80 Riello iDialog IDG 800Riello IDG 800
120

Eaton Ellipse ECO 650 FR USB Ellipse ECO 1200Riello iDialog IDG 800Riello IDG 1200

200 Riello NetPower NPW 1500NPW1500
240

Eaton Ellipse ECO 650 FR USB Ellipse ECO 1600Riello iDialog IDG 800 Riello IDG 1600

Doba zálohovania pri 60W v (min.) Produkty so sínusovým výstupným napätím
80 VST 800
200 VST 1500
220 VST 2000
   

UPS v tabuľke sú uvedené ako príklad. Pre korektné nadimenzovanie je potrebné nás kontaktovať, následne Vám vypracujeme cenovú ponuku. Cenová ponuka môže obsahovať aj iných výrobcov.

Upozornenie:
(1) Uvedené zdroje majú dobrú cenu, t.j. pri prevádzke z batérie majú na výstupe trapézové napätie, motorcek bude pri zálohovaní z batérie hlučnejší ako pri prevádzke zo siete.
(2) Pre jednoduché pripojenie potrebujete k produktom Nova AVR doobjednat napríklad strieborný Protection Box, ktorý Vám zabezpečí redukciu pre napojenie zdroja do siete a kotla do zdroja UPS. 

 

hore ↑