Mobil: +421903344019 dtw@dtw.sk
Záložný zdroj Multi Sentry – spoľahlivo ochráni vaše zariadenia

Záložný zdroj Multi Sentry – spoľahlivo ochráni vaše zariadenia

Rad UPS Multi Sentry spoľahlivo ochráni pred výpadkom elektrickej energie datacentrá, počítačové siete, telekomunikačné systémy a kritické systémy všeobecne.

Multi Sentry patrí medzi najmodernejší zdroje nepretržitého napájania a dosahuje najvyššiu možnú úroveň výkonu s on-line dvojitou konverziou.

Rad UPS tvoria zariadenia 10-12-15-20 kVA s trojfázovým/jednofázovým vstupom a s jednofázovým výstupom. Verzie 10 až do 200 kVA sú k dispozícii pre riešenia s trojfázovým vstupom a výstupom. Multi Sentry slúži na ochranu kritických systémov, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo narušenia nepretržitej činnosti a služieb z dôvodu nedostatočného napájania elektrickou energiou. Využíva plne riadený usmerňovač IGBT, minimalizujúci dopad na sieť a ďalšie najmodernejšie technológie. Ide o najúčinnejšiu dostupnú UPS, ktorá má minimálny vplyv na prostredie a na zdroje napájania.

Jednoduchá inštalácia

Zariadenie sa ľahko inštaluje a to aj na miestach s obmedzeným prístupom a priestorom, generátorom v pohotovostnom režime a tiež pri problémoch s harmonickou kompatibilitou. Ochráni zdroje elektrického napájania (sieť alebo generátor) pred akoukoľvek harmonickou a jalovou energiou generovanou záťažami, ktoré napája.

Ochrana batérie

Zariadenie využíva systém ochrany batérie, ktorý optimalizuje výkon batérie, pomáha predlžovať jej životnosť a zároveň zabezpečí, že v prípade núdze UPS dokáž poskytnúť plnohodnotný čas zálohovania.

Vysoká flexibilita a komunikácia

UPS poskytuje úplnú kompatibilitu s trojfázovými aj jednofázovými zdrojmi energie a tiež eliminuje problémy s pripojením UPS do jednotlivých systémov.
Na prednom paneli je vybavená veľkým grafickým displejom. Displej poskytuje informácie o UPS vrátane meraní v reálnom čase, stavu prevádzky a stavu alarmov. K dispozícii je tiež rozšírená možnosť komunikácie pre zaistenie kompletného monitorovania UPS:

 • Softvér PowerShield³ – monitorovanie a vypínanie, obsahuje agenta SNMP
 • Kompatibilný TeleNetGuard – služba vzdialenej asistencie
 • Sériový port RS232 alebo USB
 • REPO (vzdialené núdzové vypnutie)

Nízke náklady na riadenie

Multi Sentry je UPS, ktorá ponúka výnimočný výkon a efektivitu na malom pôdoryse.
Zároveň poskytuje tie najlepšie možnosti rozširovania systému pre ďalšie zvyšovanie zaťaženia.

NextEnergy NXE

NextEnergy NXE

NextEnergy UPS

NextEnergy NXE je najnovšou sériou UPS určenou pre kritické aplikácie. Táto trojfázová UPS ponúka technológiu dvojitej konverzie bez transformátora VFI SS 111, s integrovaným trojrozmerným dizajnom IGBT.

NextEnergy je navrhnutá tak, aby zvládala rastúce zákaznícke požiadavky na napájanie, vysokú účinnosť a nízke prevádzkové náklady. Vďaka efektívnemu systému riadenia zaručuje najvyššiu účinnosť aj pri čiastočnom zaťažení.

Jednotný účinník a jednoduchá aktualizácia systému z NextEnergy robia ideálne riešenie pre nepretržitú prevádzku akejkoľvek IT aplikácie.

Zdroj s nulovým dopadom

NextEnergy je navrhnutá s najnovšími technológiami s cieľom nielen zabrániť rušeniu v elektrickej sieti, ale tiež vyčistiť zdroj napr. od harmonických frekvencií generovaných nelineárnymi záťažami.
Vstupný AC / DC prevodník je založený na báze usmerňovača IGBT s použitím najnovšej 3-úrovňovej technológie.

Kľúčové funkcie:

 • vstupné skreslenie <3%
 • vstupný účinník 0,99
 • postupný štart usmerňovača (power walk-in)
 • funkcia oneskoreného spustenia na reštartovanie usmerňovačov pri obnovení napájania.

Vďaka programovateľnému maximálnemu vstupnému výkonu (kW alebo kVA) môže byť UPS NextEnergy inštalovaná v napájacích AC systémoch s obmedzeným výkonom, ako sú dieselové generátory alebo iné zdroje energie s obmedzením výkonu, ktorým potom dodávajú dodatočný požadovaný výkon z batérií (funkcia peak demand).

Vynikajúci výkon

 • Najnovšie technológie a použitie vysokokvalitných komponentov, umožňujú UPS NextEnergy dosiahnuť prvotriedny výkon a tiež schopnosť dodávať kapacitnú zaťaž, bez zníženia výkonu až do 40 °C, ktorá je vo väčšine dátových centier veľmi častá.
 • Vynikajúca účinnosť až do 97% v režime on-line dvojitej konverzie, ktorá dosahuje až 99% v pohotovostnom (stand-by) režime alebo v režime Smart active.
 • Jednotka používa metódu núteného vetrania na odvádzanie tepla produkovaného vnútornými komponentmi.

Zvláštna pozornosť je venovaná vetraciemu systému, aby sa zabezpečila najlepšia prevádzková úroveň a životnosť zariadenia. To je dosiahnuté vďaka automatickému ovládaniu rýchlosti ventilátora podľa konkrétnej úrovne zaťaženia.

Systém starostlivosti o batérie

Batéria je jednou z najdôležitejších súčastí UPS – zaisťuje správnu prevádzku v prípade výpadku siete. NextEnergy obsahuje všetky najnovšie funkcie na predĺženie životnosti batérií, udržiavanie efektívnej prevádzky batérií, ako aj indikovanie poruchy.
Rozmanitosť spôsobov nabíjania umožňuje používanie najbežnejších typov batérií a technológií dostupných na trhu, ako napríklad VLRA, AGM, GEL, NicCd atď.
Okrem flexibility batériových článkov umožňuje NextEnergy užívateľovi vybrať si najefektívnejšie riešenie pre požadovanú dobu zálohovania. Nabíjanie a vybíjanie batérií zabezpečuje konvertor STEP-UP / STEP-DOWN, čo znamená, že keď sú batérie nabíjané a sieť je dostupná, konvertor už nie je pripojený k zdroju. To znamená, že odoberaný prúd je prakticky nulový, čo vedie k výraznému zvýšeniu životnosti batérie.

Prevádzka bez uzemnenia

NextEnergy môže pracovať s uzemnením alebo bez neho. To je dôležitá vlastnosť na zníženie investičných a prevádzkových nákladov distribučného systému, kde je uzemnenie vytvorené oddeľovacím transformátorom blízko záťaže. Napríklad v modernom dátovom centre alebo kde sa neutrál nepoužíva vôbec. Hlavnou výhodou je zníženie nákladov na distribučné mechanizmy.

Jednoduchá inštalácia

 • Malý pôdorys skrine a plný prístup spredu pre všetky typy údržby poskytujú maximálny priestor pre inštaláciu a servis.
 • NextEnergy obsahuje štandardne horný a spodný káblový vstup, čím sa odstráni potreba použitia veľkých a nákladných vstupných skríň.
 • Vetranie smeruje spredu dohora, takže nie je potrebné zadné odvetrávanie.

Maximálna spoľahlivosť a dostupnosť

NextEnergy UPS môže byť paralelne spojená až s 8 jednotkami na zvýšenie kapacity alebo pridanie redundancie (N + 1).

Vzhľadom na to, typické zaťaženie sa môže pohybovať od 20 do 80%. Funkcia Efficiency Control System (ECS) optimalizuje prevádzkovú účinnosť celého systému podľa výkonu absorbovaného záťažou. To zaisťuje vyššiu celkovú účinnosť počas všetkých pomerov zaťaženia. Hot System Expansion (HSE) umožňuje pridanie ďalšieho záložného zdroja do existujúceho systému bez nutnosti vypnutia operačných jednotiek alebo ich prepnutia do bypass módu. To zaručuje maximálnu ochranu záťaže, a to aj počas údržby a rozširovania systému. UPS zabezpečuje maximálnu úroveň dostupnosti a odolnosti voči poruchám, vrátane porúch spojovacích káblov, kedy pokračuje v napájaní záťaže bez prerušenia, signalizujúc stav alarmu.

Pokročilá komunikácia

Interaktívna dotyková obrazovkaInteraktívna dotyková obrazovka

NextEnergy je vybavená 7″ grafickým displejom s dotykovou obrazovkou (800 x 480 pixelov), ktorá poskytuje informácie o UPS, meraní, priebehu napätia a prúdu, prevádzkovom stave a alarme v rôznych jazykoch.
Prednastavená obrazovka zobrazuje stav UPS, graficky znázorňuje stav rôznych komponentov (usmerňovač, batérie, invertor, bypass). Panel sa tiež používa na konfiguráciu a nastavenie parametrov UPS s 3 úrovňami bezpečnostného hesla podľa úrovne autorizácie.

Kompatibilita s najnovšími operačnými systémami vrátane:

 • Windows 7, 8
 • Hyper-V
 • Windows Server 2012, 2008 a predchádzajúce verzie
 • Mac OS X
 • Linux
 • VMWare ESXi
 • Citrix XenServer a mnoho ďalších operačných systémov Unixu.

Charakteristika:

 • Technológia: On-line
 • Elektrické vlastnosti: trojfázová
 • Aplikácia: priemysel, dátové centrá, zdravotníctvo, núdzové osvetlenie
 • Napätie: 415 V, 380 V, 400 V
 • Výstupný výkon kVA: 250 kVA (335,26 hp), 300 kVA (402,31 hp)

Hlavné výhody:

 • Vysoká účinnosť až 97% pri dvojitej konverzii
 • kW = kVA (pf 1) do 40 °C
 • UPS bez transformátora
 • Vysoká kapacita preťaženia
 • Interaktívna dotyková obrazovka
 • Plne ovládateľné spredu
 • UPS sú navzájom prepojiteľné

Funkcie NextEnergy:

 

Topológia invertora/usmerňovača On-line dvojitá konverzia
 

 

Vstup

napätie [V] 380 – 400 – 415 V
rozsah vstupného kmitočtu [Hz] 45 / 65 Hz
účinník 1
pripojenie svorky
Výstup napätie [V] 380 – 400 – 415 V voliteľné
výstupný výkon [VA / Watty] 250 kW – 300 kW
rozsah výstupného kmitočtu [Hz] 50 nebo 60 Hz
účinník 1
preťažiteľnosť po dobu 1 min. 150%
Energetická účinnosť online [%] 97,00%
HE [%] 99%
Batérie typ VRLA AGM/GEL – stav každej sady batérií je monitorovaný riadiacou jednotkou
doba zálohovania podľa batériovej sady
menovité napätie [V] 480 V
Displej 7″ dotykový displej
Krytie IP IP20
Umiestnenie [rack / tower] Tower
Voliteľná doplnková informácia kontrola stavu batérií, software pre: Windows/Linux/Mac

Prečo používať záložné zdroje UPS v malých prevádzkach a aj v domácnostiach?

Prečo používať záložné zdroje UPS v malých prevádzkach a aj v domácnostiach?

Záložné zdroje (UPS) sú zariadenia, ktoré umožnia fungovať vašim zariadeniam v situácii, keď vypadne dodávka elektrickej energie. Chránia ich pred poškodením, zabezpečia ich prevádzku a bezpečné ukončenie činnosti/ vypnutie. Záložné systémy sú nevyhnutné pri technologických systémoch, v  datacentrách, serverovniach, ale môžete ich využiť pri zariadeniach aj u vás doma. Určite ich oceníte, keď vám zachránia dôležité údaje, ktoré by sa v dôsledku náhleho výpadku elektrickej elektriny stratili alebo poškodili.

 

MOŽNOSTI VYUŽITIA ZÁLOŽNÝCH ZDROJOV UPS V DOMÁCNOSTIACH

Záložné zdroje oceníte v domácnosti predovšetkým v situáciách, kedy spúšťate procesy trvajúce aj niekoľko hodín. Napaľujete rodinné videá, kopírujete fotografie, konvertujete hudbu pre domáce použitie a podobne. Pri zabezpečení nepretržitého napájania pomocou UPSky všetko prebehne bez problémov, aj keď vypadne elektrická energia. Rovnako ich oceníte pri klimatizácii priestorov počas letných horúčav, osvetlení a pri sledovaní televízie počas búrky, ktorá poškodí elektrické vedenie J. UPS vás ochráni pred mnohými nepríjemnosťami, ktoré spôsobuje výpadok elektriny.

Do domácností, malých prevádzok a pre priemyselné rozvádzače odporúčame Riello UPS iDialog 1600VAUPS iDialog 1600

 

Záložný zdroj Riello UPS iDialog s výkonom 1600VA/960W vyniká tichou prevádzkou (nemá ventilátor), nehreje, vďaka čomu batéria vydrží dlhšie. Zariadenie má auto reštart, pomocou ktorého sa po obnovení elektrickej siete automaticky uvedie do prevádzky. Počas obdobia dlhšej nečinnosti sa prepne na zníženú spotrebu elektrickej energie.

Spolu s UPS je dodávaný softvér Powershield³, ktorý zabezpečuje bezobslužné vypnutie a monitorovanie pripojených IT systémov pri výpadku elektrickej siete. Powershield³ poskytuje účinnú a intuitívnu správu napájania pomocou zobrazenia grafov pre dôležité prevádzkové informácie.

 

 

VYUŽITIE V MALÝCH PREVÁDZKACH A PRI PRIEMYSELNÝCH ROZVÁDZAČOCHUPS iDialog 1600

Zariadenie je vhodné tiež pre priemyselné rozvádzače, ktoré budú naďalej prepojené a schopné komunikovať a zabezpečovať základné procesy aj pri výpadku elektriny. Zároveň zabezpečia, aby riadiace počítače zostali funkčné a pamätali si stav pred výpadkom. Po obnovení dodávky prúdu tak vedia rýchlo nabehnú a pokračovať v činnosti.

 

Objednajte si Riello UPS iDialog 1600VA

Tunel bez elektrickej energie nefunguje

Tunel bez elektrickej energie nefunguje

Cestné tunely sú neoddeliteľnou súčasťou dopravnej infraštruktúry. Dostupnosť elektrickej energie  je zásadná pre prevádzku akéhokoľvek tunela. Aj krátkodobý výpadok ohrozuje životy a zdravie účastníkov cestnej premávky. Zabezpečiť nepretržitú dodávku elektrickej energie patrí medzi najdôležitejšie požiadavky pri výstavbe tunelov.

V rámci realizovaného projektu bolo potrebné zaistiť bezpečnosť vnútorného prostredia tunela a tiež vonkajšieho prostredia vo vzdialenosti 15 km pred a za tunelom, nakoľko aj malé zlyhanie bezpečnosti by malo nesmierne následky na životoch účastníkov cestnej premávky. Návestia, smerové tabule a všetky informačné systémy musia byť plne funkčné za akejkoľvek situácie.

Súčasťou projektu bola úprava štandardizovaných ISO kontajnerov pre potreby napájania zariadení a vzdialený monitoring technológií. ISO kontajnery sú schopné úplne autonómnej prevádzky. Sú vybavené UPS, batériami, rozvádzačmi, klimatizáciou a ohrevom, ekologickou vaňou.

Riešenie je postavené na rôznych produktoch Riello UPS, vybavené silnými nabíjačmi batérií – použité technológie Riello UPS – MultiSentry, Sentinel; batérie EXIDE.

Požiadavky
 • Nastaviť napájanie informačného systému diaľnice tunela v prípade výpadku energie po dobu 2 hodín
 • Umiestniť celý systém UPS s batériami do klimatizovaného ISO kontajnera
 • Klimatizovať prostredie kontajnera pre podporu životnosti osadených zariadení
 • Doplniť potrebné komunikačné komponenty do rozvádzača
 • Zabezpečiť servis zariadení po dobu 5ich rokov
Výsledok
 • Záložné zdroje vyhovujúce výkonnostným požiadavkám
 • UPS osadené do anti vandal ISO kontajnera s elektrickými rozvodmi a bypassom
 • Inštalácia prívodných rozvodov a interného rozvádzača
 • Návrh a dodávka vhodnej klimatizačnej jednotky s chladením a ohrevom
 • Monitorovanie zariadení a integrácia do dohľadového centra
Bezpečnosť

Zaistiť bezpečnosť vnútorného prostredia tunela a tiež vonkajšieho prostredia vo vzdialenosti 15 km pred a za tunelom je prioritnou požiadavkou zadávateľa, nakoľko aj malé zlyhanie bezpečnosti by malo nesmierne následky na životoch účastníkov cestnej premávky. Návestia, smerové tabule a všetky informačné systémy musia byť plne funkčné za akejkoľvek situácie.

Monitoring
 • Monitoring technológií kontajnera je vyvedený cez PLC do dohľadového centra.
 • Pre monitoring je zároveň používaný aj SNMP protokol s využitím NetMan komuni-kačnej karty.
 • Stav zariadení je možné online sledovať, v prípade potreby je možné systém vzdialene riadiť.
 • V rámci servisu sú zabezpečované pravidelné servisné prehliadky, ktorých súčasťou je kapacitná skúška batérií a profylaktika záložných zdrojov a klimatizačnej jednotky.
Prípadová štúdia – Zabezpečenie nepretržitej dodávky elektrickej energie v tuneli

Pokračovaním používania tejto stránky súhlasíte s použitím cookies. viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close