Spoločnosť DTW disponuje technikom 4. stupňa na zdroje MGETM GalaxyTM 7000 a je od 19. 6. 2009 oprávnená dodávať služby pre uvedený produkt. DTW rozširuje rozsah dodávok s prislúchajúcimi službami o ďalší rad výrobcu MGE UPS SYSTEMS S.A. Francúzsko. Všetky nami dodané produkty MGE sú kryté servisným zázemím, poskytovaným našimi technikmi.

Od júla 2009 budú prvé jednotky Galaxy 7000 slúžiť na napájanie kritických aplikácií našich zákazníkov.

MGETM GalaxyTM 7000  je postavený na dvojkonverznej topológii, vybavenej IGBT usmerňovačmi a IGBT striedačmi. Pozostáva zo samostatných jednotiek, modulárnych paralelných jednotiek a paralelných jednotiek, meničov frekvencie, centrálnych statických spínačov.

MGETM GalaxyTM 7000  patrí do kategórie zdrojov vysokých výkonov. Dostupný je vo výkonovom rade 250/ 300/ 400/ 500 kVA na jednu jednotku UPS. Paralelným radením až 8 jednotiek dosahuje konfigurácia menovité výkony 3500 kVA.