červeno modré logo a názov spoločnosti DTW - Power Solutions
a