Skip to content

Riešenia nepretržitého napájania

Krátke pojednanie o tom, ako chránime vaše osobné údaje

V piatok 25.5.2018 vstúpilo do platnosti nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Naša spoločnosť DTW, s.r.o. vám garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s uvedeným nariadením. Ponúkame vám krátky prehľad našich postupov a vašich práv spojených s témou GDPR a ochrana osobných údajov.

Údaje získané cez web stránku a súbory cookies

S cieľom zladiť naše webové stránky s vašimi potrebami, sledujeme, ako komunikujete s našim webom. Anonymizujeme vaše IP adresy a potom údaje analyzujeme. Na tento účel používame súbory cookies, ku ukladaniu ktorých môže prichádzať pri používaní webových stránok www.dtw.sk. Ukladajú sa údaje typu: poskytovanie služieb, personalizácia reklám, analýza návštevnosti, adwords, google analytics, heureka, a pod.

Súbor cookie obsahuje iba jedno jedinečné číslo, pomocou ktorého vás môžeme znovu identifikovať na našich webových stránkach, ale nie na webových stránkach tretích strán. Zaznamenané údaje používame iba na štatistické účely. IP adresu nepriraďujeme žiadnemu individuálnemu používateľovi a nezdieľame ju so žiadnymi tretími stranami.

Vy ako užívateľ máte vždy možnosť povoliť alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies vo svojom webovom prehliadači. Ak súhlas udelíte, tento trvá po dobu zachovania nastavení vášho internetového prehliadača. Zmenou nastavení vášho internetového prehliadača alebo zákazom používania súborov cookies, váš súhlas zaniká.

Dobrovoľne poskytnuté osobné údaje

Počas návštevy nášho webu a pri jeho ďalšom používaní nám môžete poskytnúť svoje osobné údaje na účely spätného kontaktovania: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo alebo názov spoločnosti pre ktorú pracujete. Poskytnutie takýchto osobných údajov je dobrovoľné. Vami dobrovoľne poskytnuté údaje my následne spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu vám poskytnúť odpovede na vaše otázky alebo vám poskytnúť požadované poradenstvo.

Vaše údaje poskytnete aj v prípade, keď sa dobrovoľne zaregistrujete k odberu newsletteru a to uvedením vašej emailovej adresy, z ktorej je možné určiť vašu totožnosť, alebo pri dobrovoľnom vyplnení kontaktného formulára spojeného s vybraným obsahom webových stránok.

Váš súhlas začína platiť v okamihu dobrovoľného poskytnutia súhlasu a trvá po dobu dvoch rokov alebo do času, keď súhlas odvoláte. Vaše osobné údaje nezverejníme ani neposkytneme tretím osobám, nebudú prenášané do krajín mimo EÚ.

Osobné údaje evidované na základe objednávky tovaru a služieb

Za účelom dodania tovaru a služby a aby sme vedeli objednávku zrealizovať k vašej plnej spokojnosti, spracovávame osobné údaje, ako sú meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónny kontakt. Údaje potrebujeme k vystaveniu daňového dokladu a následne na zabezpečenie reklamácie podľa zákona o ochrane spotrebiteľa. Príjemcom vašich osobných údajov sú naši pracovníci, ktorí vybavujú objednávku a prepravné spoločnosti, ktoré zabezpečia dodanie na miesto určenia.
Doba uchovávania vašich osobných údajov a ich ochrana je daná zákonom, ktorý je právnym základom pre účel, ktorý spracovávame. Napríklad pre daňové doklady je táto doba najmenej 10 rokov.

Akým spôsobom môžete ovplyvniť nami spracovávané vaše osobné údaje

Ako užívateľ máte právo poslať nám žiadosť a požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame alebo nespracúvame vaše osobné údaje a informácie o nich. Môžete žiadať obmedzenie spracúvania vašich údajov alebo ak chcete, tak o ich vymazanie. Tiež máte právo kedykoľvek odvolať váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste v minulosti udelili a tiež namietať proti spracúvaniu, ktoré sa nevykonáva na základe vášho súhlasu alebo z dôvodov týkajúcich sa vašej osobnej situácie.

Prečítajte si tiež oficiálne Podmienky o ochrane osobných údajov.