Skip to content

Riešenia nepretržitého napájania

Karta NetMan 204 s výnimočnými funkciami

Riello UPS aktualizovalo aplikácie sieťovej komunikačnej karty NetMan 204 a výrazne tak zlepšilo celkovú výkonnosť.

Webové rozhranie
Webové rozhranie má úplne nový dizajn, ktorý využíva najnovšie dnes dostupné technológie.

SNMP
Nový SNMP engine je plne redizajnovaný. Podporuje zariadenia so štandardným definíciami RFC MIB a tiež s našou špecifickou MIB s verziou v1, v2 a v3. S verziou v3 prichádza nový konfiguračný panel navrhnutý tak, aby umožnil ľahšiu konfiguráciu dôležitých SNMP parametrov.

Modbus
Modbus je teraz definovaný pre všetky zariadenia, vrátane modulárnych UPS rodiny MPW.

Senzory
Nový špecializovaný  sprievodca naviguje užívateľa pri inštalácii a konfigurácii pomocou jednoduchých krokov.

Nové funkcie a vylepšenia:
  • Úplne prepracované webové rozhranie
  • Plná podpora jednotlivých UPS, MPW*, MDU, MTA, MTS a MSW
  • Nový SNMP v1 v2 a v3 bol kompletne prepísaný v C++
  • Plná podpora Modbus / TCP pre vyššie uvedené zariadenia
  • Nové e-mail engine pre podporu šifrovaného spojenia so serverom
  • Nový sprievodca pre pripojenie a nastavenie environmentálneho snímača
  • Špecifické filtre pre alarmy
  • Celkové vylepšenie vďaka novej verzii operačného systému

*Karta NetMan 204 použitá spolu s modelom MPW podporuje iba nasledovné protokoly:
UDP (PowerShield3)
SNMP v1, v2 a v3
Modbus / TCP

Viac informácií…