Skip to content

Riešenia nepretržitého napájania

Špeciálne služby

Špeciálne služby sú tie, ktoré bežne bežne na trhu dostupné nie sú, sú to služby, ktoré dodávame vramci našej špecializácie na neprerušované napájanie. Môžu nimi byť Audity elektrických sietí a korekcie, Analýza merania potlačenie vyšších harmonických – merania kvality napájania, zvláštne služby merania výkonnosti batérií a podobne.

Kategórie