Skip to content

Riešenia nepretržitého napájania

UPS Line Interactive

Technológia UPS Line Interactive je typ zdroja neprerušovaného napájania (UPS), ktorý ponúka vyššiu úroveň ochrany ako Technológia Off Line. Princíp činnosti: Pri Technológii Line Interactive je vstupný prúd spojený s výstupom cez transformátor. UPS monitoruje napätie zo siete a pri výpadku automaticky prepne na batériový režim. Tento systém poskytuje lepšiu ochranu pred výpadkami prúdu a napätia.