Skip to content

Riešenia neprerušovaného napájania.

UPS Off Line

Technológia UPS Off Line je jedným zo základných typov zdrojov neprerušovaného napájania (UPS). Tento typ UPS je tiež známy ako Standby UPS alebo Offline UPS. Princíp činnosti: Pri Technológii Off Line je vstupný prúd priamo prepojený na výstup, až kým nedôjde k výpadku elektrickej siete. Vtedy sa UPS prepne na batériový režim a začne dodávať energiu zo svojich interných batérií na udržanie napájania.

Kategórie

Počet fáz vstup/ výstup