Konektory akmulátorov

Konektory – typy

Konektory

Konektory – umiestnenie

Pozicia konektorov