Riello MST 160 - 200 kVA

Riello MST 160 – 200 kVA

Riello UPS s potešením oznámil novú Multi Sentry 160-200 kVA, zbrusu nové modely s vysokou účinnosťou a ultra kompaktným UPS rodiny Multi Sentry.

Riello UPS rozširuje svoju ponuku o Multi Sentry MST 160 a 200 na produktovom portfóliu MST. Tento produkt integruje existujúci trojfázový rad MST 10-120 kVA, aby tak ponúkol kompletný veľký výber bez-transformátorového UPS 10-200 kVA. S dvanástimi rôznymi menovitými výkonmi, spĺňa akékoľvek kritické požiadavky napájania (10, 12, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 160, 200)

MST 160-200 rozširuje rodinu Multi Sentry, preto nasleduje všeobecnú štruktúru návrhu a operácie prístupu UPS (rovnaká logika, rovnaké navigačné menu na LCD displeji) Avšak, MST 160-200 je na špici vývoja UPS za pomoci poslednej troj-úrovňovej technológie striedača a inteligentné riadenie, ktoré garantuje:

UDALOSTI

– kW = kVA (výstup pf = 1)
– Veľmi vysoká účinnosť (> 96%)
– Inteligentné vetranie (úspory energie a zníženie hluku)

kW = kVA

Výstupný účinník rovný jednej garantuje dostupný vyšší činný výkon (+ 11% v porovnaní s UPS s PF 0,9). Okrem toho, MST napája kapacitné záťaže s PF od 1 do 0,9 bez odľahčenia výkonu; preto je vhodný pre aplikácie akéhokoľvek dátového centra s jednotkovým alebo kapacitným účinníkom (nové generácie serverov, ktoré bežne pracujú s účinníkom medzi 1 na 0,95 kapacitných). V reakcii na každú požiadavku na výkonnosť UPS pri aplikovanej kapacitnej/ induktívnej záťaže, MST funguje správne bez ohľadu na rozsah účinníka záťaže.

Veľmi vysoká účinnosť

Troj-úrovňové striedače NPC garantujú celkovú účinnosť UPS vyššiu ako 96%. Účinnosť prekonáva 95% počnúc 22% úrovňou zaťaženia bez ohľadu na úroveň zaťaženia UPS; Tento výsledok pri minimalizuje straty, a teda náklady na energie pri akomkoľvek prevádzkovom stave záťaže.

Inteligentné vetranie

Inteligentné princíp vetrania na MST 160-200 riadi množstvo prevádzkovaných ventilátorov a ich rýchlosť podľa teploty okolia a úrovne zaťaženia. Tým sa chráni životnosť ventilátorov  ako aj znižuje hladina hluku a celkovú spotreba energie pre zbytočné vetranie UPS.

 

Zdroj RPS Spa 13. januára 2015