CERTIFIKÁTY

Spoločnosť DTW, s.r.o. je držiteľom certifikátu manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2016, ako aj certifikátu environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2015 a certifikátu ochrany zdravia pri práci a systém riadenia bezpečnosti STN OHSAS 18001:2009.

certifikat-iso-2019certificate-iso-2019

Taktiež sme držiteľom certifikátu plnenia povinnosti spätného odberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov uvedených na trh v SR v súlade s platnou legislatívou, čím prispievame k úspore emisií skleníkových plynov a energie.

DTW, s.r.o. je certifikovanou spoločnosťou pre servis zariadení UPS Riello, MGE, Eaton. Sme držiteľom oprávnenia technickej inšpekcie pre opravu vyhradených technických zariadení.

DTW, s.r.o.

Gogoľova 2304/18, 851 01 Bratislava
Pon-Pia 7:30-16:00
Tel.: +421263532691
email: dtw@dtw.sk
eshop: eshop@dtw.sk