Prevádzka UPS On Line

Normálna prevádzka

Normálna prevádzka

Záťaž je napájaná zo striedača cez usmerňovač/nabíjač, bez akéhokoľvek pripojenia záťaže na sieť 1. Všetok dodávaný výkon do záťaže pochádza zo striedača s dodržaním požadovaných tolerancií výstupného napätia a frekvencie.

Prevádzka z batérie

Prevádzka z batérií

Striedač je napájaný z batérií. Záťaž je napájaná zo striedača. Tento prevádzkový stav nastáva v prípadoch:

– výpadku siete 1

– siete 1 mimo tolerancií

Prevádzka pri preťažení alebo vypnutom striedači

Napájanie záťaže cez obtok

Ak preťaženie presiahne kapacitu striedača (1.5 násobok menovitého výkonu počas doby 1 min. striedačov Merlin Gerin), záťaž je prepnutá priamo na napájanie zo siete 2 (obtok) cez statický spínač. Toto prepnutie je vykonané automaticky a bez prerušenia napájania záťaže. Po ukončení preťaženia nastane spätné prepnutie opäť bez prerušenia a obnoví sa normálna prevádzka.

Údržba a servis

Údržba UPS

Výkon údržby alebo servisu UPS je vykonávaný bez vypnutia UPS. Záťaž je napájaná zo siete 2 cez ručný (servisný) obtok. Batérie sú odpojené vypnutím ochranného odpojovača batérií.