Galaxy 3500

MGE Galaxy 3500

Galaxy 3500MGE Galaxy 3500 ponúka centralizovanú trojfázovú ochranu napájania so spoľahlivosťou produktových radov MGE. Ideálny je pre komerčné a technické vybavenie, rovnako ako aj pre priemyselné aplikácie, MGE Galaxy 3500 obsahuje zdvojený prívod, automatický a servisný bypass a škálovateľnú dobu zálohovania s batériami vymeniteľnými za prevádzky, čím je zvýšená dostupnosť na maximum. Paralelné radenie pre dosiahnutie redundancie a výkonu, nové voliteľné panely obtokov a rámy pre predĺžené doby zálohovania poskytujú zvýšenú flexibilitu. Nízka cena vlastníctva je dosiahnutá najnižšou účinnosťou v triede a znížením výkonu elektrickej infraštruktúry – vodičov, transformátorov a generátorov. Zabudovaná karta Network Management Card s monitorom teploty poskytuje vzdialené monitorovanie a správu pomocou jednoduchého Web/SNMP rozhrania. Servisovateľnosť je značne zlepšená užívateľom vymeniteľnými batériami, prístupom spredu a zahrnutou službou prvého zapnutia „start-up“ pre najlepšie možné nakonfigurovanie zdroja. Všetkými týmito vlastnosťami sa stáva MGE Galaxy 3500 najjednoduchším UPS vo svojej triede v rozšírení, správe a údržbe.

IDENTIFIKAČNÁ KARTA
Popis:
 • Trojfázový záložný zdroj UPS
 • Technológia On-Line s dvojitou konverziou
 • Trojfázový vstup – trojfázový výstup
 • Trojfázový vstup – jednofázový výstup (prevedenia 3:1)
 • 10 – 40 kVA
Kľúčové body:
 • Zdvojené vstupné napájanie
 • Kompatibilita s generátormi
 • Možnosť paralelnej redundancie
 • Voliteľné galvanické oddelenie
 • Zabudovaná tolerancia k vlastným poruchám
 • Modulárne batérie pre maximálnu ochranu sú chránené ističom s podpäťovou cievkou
Dostupné produkty:
 • Dostupné výkony UPS 10, 15, 20, 30, 40 kVA
 • Modely sú dostupné v prevedeniach“samostatný UPS“,“paralelná jednotka“ – len modely 3/3
Použitie:
 • Ochrana napájania malých serverovní a priemyselných aplikácií
Iné produkty pre toto využitie
 • APC Smart-UPS VT
 • Galaxy 5000
Dostupné služby
 • Dodanie technológie na miesto určenia
 • Uloženie technológie na miesto použitia a skompletovanie
 • Zhotovenie V/V rozvodov
 • Pripojenie zariadenia do elektrickej inštalácie
 • Zrevidovanie dotknutej časti inštalácie
 • Prvé zapnutie zariadenia (Start-Up), alebo balík „uvedenie zariadenia do prevádzky“
 • Inštalácia softvéru u zákazníka
 • On Site servis počas záruky
 • On Site servis počas záruky s predĺžením záručnej doby
 • Servisné programy so skrátenou odozvou, prípadne predĺžením záruky do 10 rokov
 • Ročné preventívne údržby
 • Servis v prípadoch poruchy
 • Výmeny batérií a dielov s obmedzenou životnosťou
 • Likvidácia zariadenia po ukončení životnosti a sprevádzkovanie nového riešenia
Dostupné komunikačné karty
 • Štandardne vybavený WEB/ SNMP komunikačnou katrou
Dostupný softvér
 • Softvérové riešenia na shutdown
 • Softvérové riešenia na dohľad

 

Dostupnosť
Zdvojené vstupné napájanie Možnosť pripojenia jednotky UPS k dvom samostatným zdrojom napájania zvyšuje dostupnosť napätia na výstupe.
Batérie s možnosťou výmeny za prevádzky Umožňuje bezproblémové a neprerušené napájanie chránených zariadení počas výmeny batérií
Možnosť paralelného radenia Zvyšuje celkový výkon napájania vďaka použitia viac jednotiek UPS v spoločnej prevádzke
Vylepšené elektrické parametre Špičkové parametre napájania , veľmi nízke skreslenie vstupného prúdu vďaka usmerňovaču IGBT, korekcia vstupného účinníka a vysoká účinnosť
Regulácia frekvencie a napätia Poskytuje vyššiu dostupnosť aplikácie pomocou korekcie nesprávnej frekvencie bez vybíjania batérie
Automatický interný bypass Dodáva napájanie pre pripojené zariadenia v prípade zlyhania alebo preťaženia jednotky UPS
Kompatibilita s generátormi Poskytuje čisté a nepretržité napájanie všetkých zariadení v prípade napájania z generátora

 

Obsluha
Obsluha spredu Uľahčuje inštaláciu a údržbu s minimálnymi nárokmi na priestor
Užívateľsky meniteľné vzduchové filtre Umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu vzduchových filtrov
Výmena batérie bez nástrojov Umožňuje rýchlu a jednoduchú výmenu batérie
Niekoľko úrovní služieb Vďaka možnosti odberu sád alebo jednotlivých servisných dielov sú naše služby štruktúrované tak, aby si zákazník mohol vybrať, čo od nás presne vyžaduje

 

Ovládateľnosť
Zabudovaná správa napájania prostredníctvom Webu / SNMP Komplexná správa cez web prehliadač a neobmedzené ovládanie zo systému riadenia siete
Sledovanie prostredia Ochrana zariadení pred zlyhaním, spôsobeným celým radom možných vplyvov okolitého prostredia
Grafický LCD displej Text a názorné diagramy zobrazujúce režimy prevádzky, parametre systému a poplachy
Akustická signalizácia Zaisťuje upozorňovanie na zmeny stavu jednotky UPS a parametrov napájania

 

TCO
Vstupná korekcia účinníka Minimalizuje náklady na inštaláciu vďaka možnosti použitia menších generátorov a kabeláže
Skvelý pôdorys Malý pôdorys zdroja UPS umožňuje maximálne využitie cennej plochy v miestnosti
Nabíjanie batérií s kompenzáciou teploty Predlžuje životnosť batérie pomocou regulácie nabíjacieho napätia v závislosti od teploty

Technické parametre

Menovitý výkon (kVA/kW)
10/8
15/12
20/16
30/24
40/32
Prívod Normal AC
Vstupné napätie (V)
380/400/415 V (3L+ N)
Frekvencia (Hz)
40 – 70 Hz
Faktor výkonu na vstupe
>0,99 pri záťaži >50%
THDI
<5% pri plnom zaťažení
Tolerancia vstupného napätia pre prevádzku zo siete
304V až 477V pri plnom zaťažení, 200V až 477V pri polovičnom zaťažení (pre 400 V)
Zdvojený prívod
Áno
Tolerancia napätia prívodu obtoku
±10% štandardne ±4, 6, 8, 10% (programovateľne)
Spätnoväzobná ochrana
Zabudovaný spätnoväzobný stýkač
Výstup
Menovité výstupné napätie (V)
380/400/415 V (3L + N)
Účinnosť pri plnom zaťažení (AC-AC)
95,7%
95,7%
95,3%
96,4%
96,0%
Účinnosť pri 50% zaťažení (AC-AC)
95,2%
95,7%
95,7%
96,4%
96,5%
Účinnosť DC-AC pri menovitom napätí batérie
94,7%
94,7%
94,8%
94,8%
94,8%
Faktor výkonu záťaže
0,5 kapacitný až 0,5 induktívny
Výstupná frekvencia
Synchronizovaná na vstupnú sieť pri normálnej prevádzke, 50Hz ± 0,05% voľná frekvencia
Kapacita preťaženia pri prevádzke zo siete
125% počas 10 minút, 150% počas 60 sekúnd
Kapacita preťaženia pri prevádzke z batérie
150% počas 60 sekúnd
THDU
<2% od 0 do 100% lineárneho zaťaženia, <3,5% plná nelineárna záťaž
Tolerancia výstupného napätia
±1% statická, ±5% pri skoku zaťaženia 100%
Komunikácia a správa
Komunikačné rozhranie
Network Management Card s monitorom prostredia
Ovládací panel
Power View multifunkčný LCD, stavová a ovládacia konzola
Núdzové vypnutie (EPO)
Áno
Rozmery a hmotnosti
Rozmery (vxšxh) úzka skriňa
1490x352x838 mm
Rozmery(vxšxh) široká skriňa
1490x523x838 mm
Maximálna hmotnosť (kg) – úzka skriňa
214 kg
402 kg
Maximálna hmotnosť (kg) – široká skriňa
443 kg
472 kg
656 kg
662kg
Farba
Šedá metalíza Gray (RAL 9023)
Ochrana
Prepätia
IEC61000-4-5, EN50091-2
Tepelná
Áno
Skratová
Áno
Štandardy
Bezpečnosť
IEC/EN62040-1-1 and EN60950
EMC/EMI/RFI
EN50091-2, IEC 62040-2
Značky
CE
Prostredie
Prevádzková teplota
0°C až 40°C
Teplota skladovania
-15°C až 45°C
Relatívna vlhkosť
0 až 95% nekondenzujúce
Prevádzková nadmorská výška
0 až 1,000 m
Nadmorská výška skladovania
0 až 15,000 m
Max. akustický hluk 1m od jednotky
<43,3 dBA pri <70% zaťažení
<46,2 dBA pri <70% zaťažení
Krytie
IP51