MGE Galaxy 5000

MGE Galaxy 5000

Galaxy 5000

Centralizovaná ochrana s vysokou kvalitou napájania vo výkonoch 20 až 120 kVA

Rad Galaxy 5000 dodáva čistú a kvalitnú energiu pre citlivé záťaže a dokáže zaistiť optimálnu prevádzku a predlženú životnosť. On-line s dvojitou konverziou udržuje záťaž v prevádzke, či je vstupná sieť prítomná alebo nie. DSP PWM riadenie pre šírku impulzov a frekvenciu. Použitá je najnovšia kompaktná technológia IGBT Sixpack . Výstupné napätie je celkovo skreslené vyššími harmonickými (THDU) menej ako 2%. Požiadavky zákazníka ako zvýšenie výkonu, typu chránenej záťaže a doby zálohy sú s radou Galaxy 5000 veľmi flexibilné. Galaxy 5000 bol navrhnutý pre nonstop prevádzku 24 hodín denne 365 dní v roku. Galaxy 5000 má intuitívne užívateľské rozhranie a jednoduché ovládanie.

IDENTIFIKAČNÁ KARTA
Popis:
 • Trojfázový záložný zdroj UPS
 • Technológia On-Line s dvojitou konverziou
 • Trojfázový vstup – trojfázový výstup
 • 20 – 120 kVA
Kľúčové body:
 • sixpackUnikátny návrh pre vysokú dostupnosť – technológia Sixpack
 • Napájanie nelineárnych záťaží
 • Voliteľné galvanické oddelenie
 • Zabudovaná tolerancia k vlastným poruchám
 • Batérie pre maximálnu ochranu chránené ističom s podpäťovou cievkou
Dostupné produkty:
 • Dostupné výkony UPS 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120 kVA
 • Všetky modely sú dostupné v prevedeniach „samostatný UPS“, „paralelná jednotka“ alebo „menič frekvencie“
 • Produkt vyvinutý pre možnosť radenia do systémov vysokej dostupnosti
Použitie:
 • Ochrana pracovných staníc, dátových centier, kritické priemyselné procesy, zdravotníctvo
Iné produkty pre toto využitie
 • Galaxy 3500
 • Galaxy 7000
 • Upsilon STS
Dostupné služby
 • Návrh topológie systému napájania
 • Projekčné práce
 • Dodanie technológie na miesto určenia
 • Uloženie technológie na miesto použitia a skompletovanie
 • Zhotovenie V/V rozvodov
 • Pripojenie zariadenia do elektrickej inštalácie
 • Zrevidovanie dotknutej časti inštalácie
 • Prvé zapnutie zariadenia (Start-Up), alebo balík „uvedenie zariadenia do prevádzky“
 • Inštalácia softvéru u zákazníka
 • Integrácia do systémov vysokej dostupnosti
 • Integrácia do BMS
 • On Site servis počas záruky
 • On Site servis počas záruky s predĺžením záručnej doby
 • Servisné programy so skrátenou odozvou, prípadne predĺžením záruky do 10 rokov
 • Ročné preventívne údržby
 • Servis v prípadoch poruchy
 • Výmeny batérií a dielov s obmedzenou životnosťou
 • Likvidácia zariadenia po ukončení životnosti a sprevádzkovanie nového riešenia
Dostupné komunikačné karty
 • MGE komunikačné príslušenstvo
Dostupný softvér
 • MGE Softvérové riešenia

 

  Štandardné vlastnostiVoliteľné príslušenstvo
 • Architektúra On-li ne s dvojitou konverziou  (EN50091 UPS nezávislý od napätia a frekvencie) so zabudovaným statickým spínačom a servisným by-pass.
 • IGBT nabíjač s korekciou účinníka pre malý obsah vyšších harmonických vo vstupnom prúde.
 • Soft štart, nábeh usmerňovača pre kompatibilitu so sústrojmi generátorov.
 • Až 8 hodinové doby zálohovania.
 • Môže byť zapnutý bez elektrickej siete (cold štart).
 • Zabudované batérie do 80kVA.
 • Istič na ochranu batérie pred hlbokým vybíjaním.
 • Redundantné chladenie na sekundárnom prívode.
 • Modulárne paralelné radenie.
 • Postupné zapínanie UPS (v paralelnej konfigurácie) na zníženie výkonu generátora.
 • Viacjazyčný grafický displej.
 • Intuitívny LED displej.
 • Zápis 2500 udalostí.
 • Núdzové vypnutie (EPO).
 • Dodávaný s jednou programovateľnou reléovou kartou pre vzdialenú signalizáciu.
 • Prevádzkový režim ECO.
 • Paralelné komunikačné karty (až do 6).
 • Softvér pre monitorovanie a shutdown.
 • Oddeľovací transformátor.
 • Vstup káblov zvrchu.
 • Súprava pre drsné prostredie.
 • Systém na monitorovanie batérie po blokoch.
 • Ovládanie až 2 odpojovačov batérie.
 • Spätnoväzobná ochrana pre prívod 1 a/alebo prívod 2.
 • Prepäťová ochrana.
 • EMC : C2
 • Synchronizácia na externý zdroj napätia – synchronizačný modul.
 • Úplna redundancia ventilátorov a detekcia poruchy.

 

Vysoká kvalita elektrickej energie

Rad Galaxy 5000 dodáva čistú a kvalitnú energiu pre citlivé záťaže a dokáže zaistiť

 • Optimálnu prevádzku.
 • Predlženú životnosť.

Pokroková architektúra

 • On-line s dvojitou konverziou udržuje záťaž v prevádzke či je vstupná sieť prítomná alebo nie
 • DSP PWM kontrola pre šírku impulzov a frekvenciu
Najnovšia kompaktná IGBT Sixpack technológia. Výstupné napätie je celkovo skreslené vyššími harmonickými (THDU) menej ako 2%.

Flexibilita: rozšíriteľnosť a prislúchajúce služby

Požiadavky zákazníka ako zvýšenie výkonu, typu chránenej záťaže a doby zálohy sú pri rade Galaxy 5000 veľmi flexibilné.
 • Paralelná prevádzka až 6 modulov pre vyšší výkon alebo redundanciu
 • Doba zálohy od 5 minút po 8 hodín
 • Množstvo rôznych architektúr napájania pomocou Upsilon STS.
 • Kompatibilita s induktívnou a nelineárnou záťažou
 • Množstvo voliteľného príslušenstva, môže byť pridané k modulom UPS

Minimalizácia celkovej ceny zariadenia

Galaxy 5000 je navrhnutý na minimalizáciu ceny infraštruktúry:
 • malé rozmery podstavy, batérie vstavané až do výkonu 80 kVA.
 • Vstupný prúd je skreslený vyššími harmonickými (THDI) menej než 3%, čo znižuje prierezy vstupných káblov, dimenzovanie istiacich prvkov a generátorov.
Galaxy 5000 redukuje prevádzkové náklady: Účinnosť pri on-line dvojitej konverzii je do 94% a pri ECO móde dosahuje až  97%, čo znižuje Vaše účty za elektrinu.

Vysoká dostupnosť

Galaxy 5000 bol navrhnutý pre nepretržitú prevádzku 24 hodín denne, 365 dní v roku
 • Tolerancia voči poruchám so vstavaným automatickým a manuálnym obtokom.
 • Veľmi nízky počet komponentov a redundantne zapojené chladiace ventilátory pre vysokú dostupnosť
 • Vysoká preťažiteľnosť a odolnosť voči skratom zlepšuje chod celého rozvodu.
 • Doba zálohy na batérie môže byť poistená systémom „Digibat battery management system“.

Bezpečnosť a jednoduchosť používania

Galaxy 5000 má intuitívne užívateľské rozhranie a jednoduché ovládanie
 • Veľký displej s vysokým rozlíšením(120x93mm, 320×240 pixlov).
 • Animovaný mimický displej.
 • Zaznamená 2500 udalostí.
 • Vzdialený dohľad kompatibilný so širokou radou inteligentných systémov pre budovy a pre systémy sieťového manažmentu.

Jednoduchá údržba

Servisní technici MGE hrali dôležitú úlohu pri návrhu radu Galaxy 5000 a zaručili, že údržba a poruchy budú odstránené rýchlo a bezpečne.
 • Všetky komponenty sú dostupné viac ako jednoducho.
 • Monitorovanie životných cyklov pre preventívnu údržbu.

Komunikácia

Rad Galaxy 5000 môže byť pripojený do všetkých typov sietí, aby:
 • Zobrazil stav UPS.
 • Zabezpečil shutdown operačných systémov pripojených serverov automatickým a kontrolovaným spôsobom
 • Mohol byť dohľadovaný ako časť skupiny zdrojov UPS.

Štandardné vlastnosti

 • Architektúra On-line s dvojitou konverziou (EN50091 Napätie a frekvencia UPS nezávislé od vstupnej siete) so vstavaným automatickým a manuálnym obtokom.
 • IGBT nabíjač s korekciou faktoru výkonu (PFC) pre nízke skreslenie vstupného prúdu (THDI).
 • Mäkký štart, nabíjač s postupným nábehom pre kompatibilitu s generátormi.
 • Až 8 hodín doby zálohovania.
 • Môže sa spustiť aj bez siete (Studený štart).
 • Batérie vstavané do 80kVA.
 • Istič batérie pre ochranu proti nadmernému vybitiu.
 • Redundantné chladenie prívodu obtoku.
 • Modulárny pre paralelnú prevádzku.
 • Sekvenčný štart UPS v paralelnej konfigurácii (redukuje veľkosť generátora).
 • Viacjazyčný  grafický displej.
 • LED kontrolky.
 • 2500 záznamov udalostí.
 • Núdzové vypnutie (EPO).
 • Dodávaný s jednou programovateľnou reléovou kartou pre vzdialené zobrazenie.

Voliteľné príslušenstvo

 • Prevádzka typu „Eco mode“.
 • Paralelná komunikačná karta (až 6).
 • Softvér pre monitoring a „shutdown“.
 • Izolačný transformátor.
 • Pripojenie káblov zhora.
 • Súprava pre drsné prostredia.
 • B1000 alebo Cellwatch pre monitorovanie batérií.
 • Ovládanie dvoch odpojovačov batérie.
 • Spätnoväzobná ochrana pre sieť 1 a/alebo sieť 2.
 • Prepäťová ochrana.
 • EMC: C2.
 • Synchronizačný modul.
 • Úplna redundancia ventilátorov a detekcia ich porúch.
Menovitý výkon  (kVA) PF = 0.82030406080100120
Prívod usmerňovača
Rozsah vstupného napätia250V (1) až 470V tri fázy
Vstupy sieť 1 a sieť 2Rozdelené alebo spoločné
Frekvencia50Hz / 60Hz +/- 8%
Koeficient skreslenia vstupného prúdu (THDI)< 3%
Faktor výkonu na vstupe> 0.99
Vstup systému Bypass
Menovité vstupné napätie340V to 470V 3L+ N
Frekvencia50Hz / 60Hz +/- 8%
Výstup
Výstupné napätia380V – 400V – 415V +/-3% Tri fázy + N
Regulácia napätia+/- 1%
Frekvencia50Hz / 60Hz
Preťaženie150% 1 minútu, 125% 10 minút
Koeficient skreslenia výstupného napätia(pri nelineárnych záťažiach)THDU < 2%
Maximálny faktor výkyvu záťaže (crest faktor)3:1
Batérie
Doba zálohovania5 minút až 8 hodín so štandardným interným nabíjačom
TypKyselinové olovené bezúdržbové, otvorené kyselinové, NiCd
Celková účinnosť
Režim dvojitej konverziedo 94%
Ekonomický režimdo 97%
Prostredie a hluk
Teplota skladovania-25°C to +45°C
Prevádzková teplotado 40°C (2)
Nadmorská výška1000 m

Paralelné radenie

Modulárnedo 6 modulov

Štandardy a certifikáty

Výkonnosť a bezpečnosťIEC/EN 62040-1, IEC/EN 60950
Výkonnosť a dizajnIEC/EN 62040-3
Dizajn a výrobaISO 14001, ISO 9001, IEC 60146
EMC odolnosťIEC 61000-4-2 to 6
EMC emisieIEC 62040-2 kategória C3
CertifikátyTÜV – LCIE – CEM – CE

Rozmery a hmotnosti (hĺbka = 850 mm a výška  = 1900 mm)

2030406080100120
UPS bez batérií (šírka v mm)710
Hmotnosť400 kg520 kg

UPS + zabudované batérie (šírka v mm)

1110
Od 5 minút do 35 minút738 kg888 kg1050 kg
Od 10 minút do 50 minút732 kg888 kg975 kg
Od 15 minút do 90 minút975 kg
Od 20 minút do 110 minút738 kg888 kg
Od 30 minút do 120 minút888 kg975 kg

Batériové skrine (šírka a hmotnosť)

1110
Od 5 minút do 35 minút (šírka v mm)710
Od 5 minút do 35 minút (hmotnosť)885 kg980 kg
Od 10 minút do 50 minút (šírka v mm)7101110
Od 10 minút do 50 minút (hmotnosť)885 kg1142 kg1307 kg
Od 15 minút do 80 minút (šírka v mm)710111011102×1110
Od 15 minút do 80 minút (hmotnosť)885 kg1142 kg1307 kg1764 kg
Od 30 minút do 120 minút (šírka v mm)71011102×710710+11102×1110
Od 30 minút do 120 minút (hmotnosť)882 kg1307 kg1764 kg2439 kg2742 kg