Galaxy 7000

MGE Galaxy 7000

MGE Galaxy 7000 je najvyšší rad MGE Galaxy 7000 UPS, poskytujúci spoľahlivé riešenia ochrany napájania pre stredne veľké a veľké dátové centrá. MGE Galaxy 7000 je flexibilný / prispôsobivý vďaka IGBT dizajnu IGBT usmerňovača/ striedača všetkým typom záťaží reálneho sveta (induktívne, kapacitné bez odľahčenia činného výkonu). Tento bez transformátorový systém UPS maximalizuje účinnosť do 94.5%, čím uchováva nízku cenu vlastníctva (úspora energie) pri súčasnom poskytovaní najvyššej kvality napájania pre životne dôležité aplikácie. MGE Galaxy 7000 zahŕňa vlastnosti a príslušenstvo, ktoré riešia potreby klienta, vrátane flexibility zvýšiť výkon pomocou N+ 1 paralelných/ redundantných modulov s niekoľkými možnosťami zahrňujúcimi: izolovaný redundantný, integrovaný paralelný a pomocou centralizovaného statického spínača sa stáva MGE Galaxy 7000 lídrom v architektúrach vysokej dostupnosti pre životne dôležité prostredia. Základom návrhu je jednoduchá inštalácia a údržba tohto nového UPS s pripojeniami a úplnou servisovateľnosťou len vpredu. MGE Galaxy 7000 obsahuje ďalšie riešenia UPS: synchronizačné boxy, krytia IP32, spätnoväzobnú ochranu, možnosti konverzie frekvencie a flexibilné a rozšíriteľné riešenia batérií, obsahujúce VRLA, NiCd, externé servisné obtoky. Služby MGE Galaxy 7000 obsahujú start-up, preventívnu údržbu, rýchlu odozvu a ucelené servisné balíky, navrhnuté pre bezproblémovú údržbu systému.

IDENTIFIKAČNÁ KARTA
Popis:
 • Trojfázový záložný zdroj UPS
 • Technológia On-Line s dvojitou konverziou
 • Trojfázový vstup – trojfázový výstup
 • 160 – 500 kVA
Kľúčové body:
 • sixpackUnikátny návrh pre vysokú dostupnosť – technológia Sixpack
 • Napájanie nelineárnych záťaží
 • Voliteľné galvanické oddelenie
 • Zabudovaná tolerancia k vlastným poruchám
 • Batérie pre maximálnu ochranu sú chránené ističom s podpäťovou cievkou
Dostupné produkty:
 • Dostupné výkony UPS 160, 200, 250, 300, 400, 500 kVA
 • Všetky modely sú dostupné v prevedeniach“samostatný UPS“,“paralelná modulárna jednotka““paralelná jednotka“ alebo“menič frekvencie“
Použitie:
 • Ochrana veľkých dátových centier a priemyselných aplikácií
Iné produkty MGE pre toto využitie
 • Galaxy 5000
 • Galaxy 9000
 • Upsilon STS
Dostupné služby
 • Návrh systému napájania
 • Dodanie technológie na miesto určenia
 • Uloženie technológie na miesto použitia a skompletovanie
 • Zhotovenie V/V rozvodov
 • Pripojenie zariadenia do elektrickej inštalácie
 • Zrevidovanie dotknutej časti inštalácie
 • Prvé zapnutie zariadenia (Start-Up), alebo balík „uvedenie zariadenia do prevádzky“
 • Inštalácia softvéru u zákazníka
 • On Site servis počas záruky
 • On Site servis počas záruky s predĺžením záručnej doby
 • Servisné programy so skrátenou odozvou, prípadne predĺžením záruky do 10 rokov
 • Ročné preventívne údržby
 • Servis v prípadoch poruchy
 • Výmeny batérií a dielov s obmedzenou životnosťou
 • Likvidácia zariadenia po ukončení životnosti a sprevádzkovanie nového riešenia
Dostupné komunikačné karty
 • MGE komunikácia
Dostupný softvér
 • MGE Softvérové riešenia

 

  Štandardné vlastnostiVoliteľné príslušenstvo
 • Architektúra On-line s dvojitou konverziou  (UPS nezávislý od napätia a frekvencie) so zabudovaným statickým spínačom a servisným by-pass.
 • IGBT nabíjač s korekciou účinníka pre malý obsah vyšších harmonických vo vstupnom prúde.
 • Soft štart, nábeh usmerňovača pre kompatibilitu so sústrojmi generátorov.
 • Až 8 hodinové doby zálohovania.
 • Môže byť zapnutý bez elektrickej siete (cold štart).
 • Systém pre odpojenie nepotrebnej paralelne jednotky pre vyššiu účinnosť.
 • Istič na ochranu pred hlbokým vybíjaním.
 • Redundantné chladenie na sekundárnom prívode.
 • Modulárne paralelné a paralelné radenie.
 • Postupné zapínanie UPS (v paralelnej konfigurácii) na zníženie výkonu generátora.
 • Viacjazyčný grafický displej.
 • LED.
 • Núdzové vypnutie (EPO).
 • Dodávaný s programovateľnou reléovou kartou pre vzdialenú signalizáciu.
 • Prevádzkový režim ECO.
 • Paralelné komunikačné karty (až do 8).
 • Softvér pre monitorovanie a shutdown.
 • Oddeľovací transformátor.
 • Vstup káblov zvrchu.
 • Sada pre drsné prostredie.
 • B1000 alebo Cellwatch, monitorovanie batérie po blokoch.
 • Ovládanie až  2 odpojovačov batérie.
 • Spätnoväzobná ochrana pre prívod 1 a/alebo prívod 2.
 • Prepäťová ochrana.
 • Synchronizačný modul.