Synchronizačný modul

Hlavný doplnok k redundantným inštaláciám vysokej dostupnosti. Produkt zabezpečuje synchronizáciu zdrojov UPS na iný zdroj tak, aby napätie viac napájacích vetiev bolo synchronizované a prepnutie pomocou bezvýpadkových prepínačov rôznych zdrojov bolo čo nemenej problémové.

 

IDENTIFIKAČNÁ KARTA
Popis:Garantuje bezproblémové prepnutia STS pri všetkých podmienkach:

 • Pre konfigurácie s rôznymi typmi zdrojov
 • Závislé prepnutie a spoľahlivá prevádzka
 • Jednoduchá inštalácia, nastavenie a používanie
 • Malé rozmery
Kľúčové body:

 • Riešenie pre architektúry vysokej dostupnosti
 • Zabezpečuje prepnutie STS do 3 ms
 • Trojpólové a štvorpólové prevedenia
 • Voliteľné galvanické oddelenie
 • Zabudovaná tolerancia k vlastným poruchám elektroniky a SSC
Dostupné produkty:Jeden produkt v rade
Použitie:Jednotka synchronizuje viac zdrojov pripojených na vstupe statických prepínačov (STS). Môže byť využitá na synchronizovanie :

 • Galaxy 5000, Galaxy 7000; Galaxy 9000
 • heterogénnych zdrojov (UPS iných výrobcov, transformátory, sústroje generátorov, atď.) keď frekvencia a fáza aspoň jedného zo zdrojov môžu byť ovládané.

Ovládateľné zdroje môžu byť:

 • Všetky Galaxy od 5000 ako samostatné, tak aj paralelné verzie;
 • Všetky Galaxy od 5000 verzie samostatnej jednotky alebo paralelné verzie s centralizovaným obtokom.
Iné produkty MGE pre toto využitie
 • Upsilon STS
Dostupné služby
 • Návrh topológie systému napájania
 • Projekčné práce
 • Dodanie technológie na miesto určenia
 • Uloženie technológie na miesto použitia a skompletovanie
 • Zhotovenie V/V rozvodov
 • Pripojenie zariadenia do elektrickej inštalácie
 • Zrevidovanie dotknutej časti inštalácie
 • Prvé zapnutie zariadenia (Start-Up), alebo balík „uvedenie zariadenia do prevádzky“
 • Inštalácia softvéru u zákazníka
 • Integrácia do systémov vysokej dostupnosti
 • Integrácia do BMS
 • On Site servis počas záruky
 • On Site servis počas záruky s predĺžením záručnej doby
 • Servisné programy so skrátenou odozvou, prípadne predĺžením záruky do 10 rokov
 • Ročné preventívne údržby
 • Servis v prípadoch poruchy
 • Výmeny dielov s obmedzenou životnosťou
 • Likvidácia zariadenia po ukončení životnosti a sprevádzkovanie nového riešenia
Dostupné komunikačné karty
 • Stavové kontakty
Dostupný softvér

 

  Štandardné vlastnostiVoliteľné príslušenstvo
 • Režim „Automatický zdroj“ sa využíva ak môže byť frekvencia a fáza obidvoch zdrojov ovládaná.
 • Režim „Fixný zdroj“ sa využíva vtedy, ak len jeden zo zdrojov môže byť ovládaný, alebo keď musia byť synchronizované viac ako dva zdroje. Napríklad pre tri nezávislé zdroje sú potrebné dve synchronizačné jednotky a musia byť nastavené do režimu „fixného zdroja“.