UPS Riello Multi Guard Industrial GMI (20-160kVA)

Modulárny záložný zdroj UPS 400V 20kVA, 40kVA, 60kVA, 80kVA, 100kVA, 120kVA, 160kVA, On Line double conversion Riello Multi Guard industrial GMI | DTW.sk

Jednotka GMI

UPS Riello Multi Guard Industrial GMI (20-160kVA) 1 až 8 modulov po 20 kVA

Priemyselný rad Multi Gurad záložných zdrojov UPS je vyvinutý na zabezpečenie kontinuity napájania všetkých kritických aplikácií pre špecifické environmentálne podmienky alebo priemyselné procesy vyžadujúce ochranu.
Multi Guard je dostupný vo vyhotovení samostatného zdroja 20 kVA a v modulárnych prevedeniach od 20 do 160 kVA. Dostupné sú dve konfigurácie a to s jednofázovým, lebo s trojfázovým výstupom. Táto vysoká úroveň flexibility umožňuje pripojiť produkt na vstupe jednofázovo alebo trojfázovo bez potreby špeciálneho nastavenia operátorom, zaisťujúc tak úplnu kompatibilitu s akoukoľvek napájacou sieťou.

Charakteristika:

 • Prispôsobivosť vstupného napätia
 • Nulový vplyv na zdroj
 • Vhodné do priemyselného prostredia
 • Modulárne Plug & Plax riešenie
 • Flexibilita

Prispôsobivosť vstupného napätia

Multi Guard Industrial je k dispozícii v dvoch verziách: s jednofázovým a trojfázovým výstupom, pričom pripojenie na vstupe prijíma ako trojicu fáz trojfázového pripojenia s posunom 120° (tri-fázy 400V + N) alebo trojicu jednofázového pripojenia (jedna-fáza 230V + N). Vďaka tomu dokáže UPS prispôsobiť vstupné napätie bez nutnosti ďalšej konfigurácie pre zaistenie rovnakých podmienok a výkonu bez ohľadu na to, či sa jedná o jednofázový alebo trojfázový vstup.

Žiadny vplyv na zdroj

Vďaka svoje technológii, ktorá je obsiahnutá v UPS Multi Guard Industrial, je zaradenie vhodné do napájacích sietí s obmedzeným výkonom, kde je UPS napájaný generátorom a kde rovnaká sieť zahŕňa dodávku jednofázového (napr. železnice) a trojfázového napätia (napr. núdzové napájanie z generátora). Multi Guard Industrial má nulový vplyv na zdroj napájania, bez ohľadu na to či je napájaný zo siete, z generátora, či je jednofázové alebo trojfázové.

 • Rozpoznanie napájacieho napätia (jedna/tri fázy), bez nutnosti nastavenia alebo zmeny konfigurácie
 • Skreslenie vstupného prúdu <3%
 • Vstupný účinník 0,99
 • Funkcia walk-in progresívne zaisťuje nábeh usmerňovača
 • Funkcia oneskorenia nábehu usmerňovača pre rozbeh usmerňovača po obnovení zdroja napájania, ak existuje niekoľko UPS v systéme
 • Funkcia studeného štartu UPS z batérií

Okrem toho Multi Guard Industrial plní funkciu filtrovania a korekciu účinníka v elektrickej sieti a tak eliminuje harmonické zložky a jalový výkon generovaný dodávateľom.

Vhodný do priemyselného prostredia

Mechanická konštrukcia Multi Guard Industrial umožňuje použitie v rôznych náročných prostrediach. Základnými stavebnými blokmi sú 20 kVA UPS. Skriňa dokáže pojať až štyrmi 20kVA moduly a dve skrine je možné paralelne prepojiť čím je možné dosiahnuť výkon až 160kVA. Prepojenie modulov je konštruované tak že je oddelený komunikačný kanál a silové napájanie (vstup, výstup, bypass, batérie), čím je zabezpečená ochrana pred rušením zo zdroja, ktorý je v priemyselnom prostredí často rušený. Obe verzie (jednofázový, trojfázový) sú vybavené prívodom obtoku oddeleného od prívodu UPS. Je tým zaistená väčšia dostupnosť užívateľa použiť prednostne linku z pybassu.

UPS má zabezpečené chladenie z prednej strany, čo umožňuje inštaláciu v akomkoľvek prostredí. Toto umiestnenie zamedzuje vniknutie nežiaducich nečistôt a problémov spojených s ventiláciou UPS.

Každý modul UPS môže byť doplnený o paralelnú kartu, reléovú kartu s ôsmimi programovateľnými výstupmi a troma vstupmi (z ktorých je jeden programovateľný) a je vybavený dvomi slotmi pre komunikačné karty z radu MultiCOM. Vďaka komunikačným kartám je UPS kompatibilný s rôznymi protokolmi a používanými aplikáciami pre dohľad v priemyselnom prostredí. Skriňa je navrhnutá tak aby mohla obsiahnuť až štyri moduly UPS. Pre moduly sú v skrini obsadené všetky istiace prvky a odpojovače (4 vstupné odpojovače, 4 odpojovače batérie, 4 bypass odpojovače a 4 výstupné odpojovače) a manuálne odpojovače a manuálny bypass. Skriňa obsahuje aj oblasť pre zapojenie celého sortimentu príslušenstva pre monitorovanie, ktoré môže užívateľ požadovať (bleskozvody, elektromery, detektory atď.).

Modulárne Plug & Play

Multi Guard Industrial v základnej verzii má inštalovaný jeden 20kVA modul. Svorky pre pripojenie ďalších modulov (vstup, výstup, batérie) sú konštrukcie ktorá zabezpečuje maximálnu bezpečnosť prevádzky a jednoduchosť pri pripájaní a odpájaní modulov. Sú chránené pred vonkajšími vplyvmi, charakteristické pre priemyselné prostredie, ako prach, vlhkosť, pôsobenie chemických látok. Výmenu modulov možno ľahko vykonávať kvalifikovanou osobou.

Maximálna flexibilita

Multi Guard Industrial je ideálnym riešením pre priemyselné prostredie v ktorom je požadované aby sa UPS prispôsobila náročným požiadavkám. UPS je možné použiť ako samostatnú jednotku alebo pridaním paralelnej karty ho zapojiť do paralelného systému. UPS je rozšíriteľný až do výkonu (20 – 160kVA).

Model GMI jednofázový výstup (GMI M) od 20 kVA do 160 kVA GMI trojfázový výstup (GMI T) od 20 kVA do 160 kVA
Vstup
Napätie 380-400-415 V, tri-fázy + N a 220-230-240 V jedna-fáza + N (funkcia rozpoznania vtupného napätia)
Tolerancia napätia -40/+20% *
Tolerancia frekvencie medzi 40 Hz a 72 Hz
Faktor výkyvu >0.99
THDI < 3%
Bypass
Napätie 220-230-240 V, jedna-fáza + N 380-400-415 V, tri-fázy + N
Tolerancia napätia 180 – 264 V (voliteľné)
Výstup
Napätie 220-230-240 V, jedna-fáza + N (voliteľné) 380-400-415 V, tri-fázy + N (voliteľné)
Stabilita napätia ≤ 1%
Frekvencia 50 Hz / 60 Hz
UPS modul
Výkon 20 kVA / 18 kW
Výstupný výkon 20 kVA x počet modulov, maximálny počet 8 (max.160 kVA)
Batérie
Dispozícia Nezávislé batérie v každom module alebo zdielané UPS systémom
Typ VRLA AGM/GEL
Nabíjací čas 6 hodín
Špecifikácie
Hlučnosť na 1 m od ≤ 52 dBA do ≤ 70 dBA
Prevádzková teplota 0 °C / +40 °C
Vlhkosť 20% – 90% nekondenzujúca
Skladovacia teplota -15 °C +55 °C
Hmotnosť UPS modulu (kg) 64
Rozmery UPS modulu (vxšxh) (mm) 2060 x 850 x 850
Rozmery modulárnej skrine (vxšxh) (mm) 9 batériových políc, 36 batériových modulov 2000 x 1003 x 597
Účinnosť v režime Eco až 99%
Štandardy Bezpečnosť: IEC 62040-1 EMC: IEC 62040-2
Doprava UPS Prepravná paleta