Skip to content

Riešenia neprerušovaného napájania.

Zdroje vyšších harmonických

Polovodičové meniče ako zdroj vyšších harmonických

Najväčší podiel na harmonické zložky napájacej siete majú statické (polovodičové) meniče. Môže ich byť malý počet ale s vysokým výkonom alebo obrovské množstvo s nízkymi výkonmi. Ako príklady uvádzame:

  • fluorescenčné svietidlá, stmievače
  • počítače
  • elektrické domáce spotrebiče
    (televízne prístroje, mikrovlnky, indukčné platne)

Na zvyšujúci sa obsah vyšších harmonických v elektrickej sieti má hlavný vplyv súčasný rozmach nízko-výkonových zariadení. Na obrázku 3 je znázornený napájací prúd niektorých záťaží a na obr. 4, ich harmonické spektrum (typické hodnoty).

Upraviť
MeničSchéma zapojeniaPrúdova vlna
1.Stmievač, regulátor kúreniaschéma zapojenia pre stmievačgraf prúdovej vlny pre stmievač
2.Usmerňovač spínaného zdroja napríklad:
Počítače, domáce elektrické spotrebiče
schéma zapojenia pre usmerňovačgraf prúd odoberaný nelineárnou záťažou
3.Trojfázový usmerňovač s LC filtrom v jednosmernom medzi-obvode napríklad:
Menič pre reguláciu rýchlosti jednosmerného motora
schéma zapojenia pre trojfázový usmerňovačgraf prúdovej vlny pre trojfázový usmerňovač
4.Trojfázový usmerňovač s vyhladzovacou tlmivkou v jednosmernom medziobvode napríklad:
Trojfázový usmerňovač s vyhladzovacou tlmivkou v jednosmernom medziobvode
schéma zapojenia pre trojfázový usmerňovač s vyhladzujúcou tlmivkougraf prúdovej vlny pre trojfázový usmerňovač s vyhladzujúcou tlmivkou
5.Trojfázový usmerňovač so sériovými vyhladzovacími reaktormi, napríklad:
Trojfázové transformátorové UPS vybavené 6 alebo 12 impulzným usmerňovačom
schéma zapojenia pre trojfázový usmerňovač so sériovými vyhladzovacími reaktormigraf prúdovej vlny pre usmerňovač so sériovými vyhladzovacími reaktormi

Tabuľka: Príklad spektra vyšších harmonických odoberaných prúdov odoberaných záťažami, uvedenými na obrázkoch vyššie

Obr.č.H3H5H7H11H13H15H17H19H21
1.54181811118866
2.754515763332
3.08075040350105
4.0257094053
5.0333072032