Mobil: +421903344019 dtw@dtw.sk

Zdroje vyšších harmonických

Najväčší podiel na harmonické zložky napájacej siete majú statické (polovodičové) meniče. Môže ich byť malý počet ale s vysokým výkonom alebo obrovské množstvo s nízkymi výkonmi. Ako príklady uvádzame:

  • fluorescenčné svietidlá, stmievače
  • počítače
  • elektrické domáce spotrebiče (televízne prístroje, mikrovlnky, indukčné platne).

Na zvyšujúci sa obsah vyšších harmonických v elektrickej sieti má hlavný vplyv súčasný rozmach nízko-výkonových zariadení. Na obrázku 3 je znázornený napájací prúd niektorých záťaží a na obr. 4, ich harmonické spektrum (typické hodnoty).

MENIČ

SCHÉMA ZAPOJENIA PRÚDOVÁ VLNA
 1. Stmievač, regulátor kúrenia  Stmievač, regulátor kúrenia  
2. Usmerňovač spínaného zdroja napríklad:
Počítače, domáce elektrické spotrebiče
 Usmerňovač spínaného zdroja  
3. Trojfázový usmerňovač s C filtrom v jednosmernom medzi-obvode napríklad:
Menič pre reguláciu rýchlosti jednosmerného motora
 Trojfázový usmerňovač s C filtrom v jednosmernom medziobvode  
4. Trojfázový usmerňovač s vyhladzovacou tlmivkou v jednosmernom medziobvode napríklad:
Nabíjač batérií
 Trojfázový usmerňovač s vyhladzovacou tlmivkou v jednosmernom medziobvode  
5. Trojfázový usmerňovač so sériovými vyhladzovacími reaktormi, napríklad:
Trojfázové transformátorové UPS vybavené 6 alebo 12 impulzným usmerňovačom
 Trojfázový usmerňovač so sériovými vyhladzovacími reaktormi  

 

Tabuľka: Príklad spektra vyšších harmonických odoberaných prúdov odoberaných záťažami, uvedenými na obrázkoch vyššie

obr. č. H3 H5 H7 H11 H13 H15 H17 H19 H21
1 54 18 18 11 11 8 8 6 6
2 75 45 15 7 6 3 3 3 2
3 0 80 75 0 40 35 0 10 5
4 0 25 7 0 9 4 0 5 3
5 0 33 3 0 7 2 0 3 2

 

 

Pokračovaním používania tejto stránky súhlasíte s použitím cookies. viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close