červeno modré logo a názov spoločnosti DTW - Power Solutions
a
🏠 Domov | Podpora zdrojov neprerušovaného napájania | Vyššie harmonické | Zdroje vyšších harmonických

Zdroje vyšších harmonických

Najväčší podiel na harmonické zložky napájacej siete majú statické meniče

Najväčší podiel na harmonické zložky napájacej siete majú statické (polovodičové) meniče. Môže ich byť malý počet ale s vysokým výkonom alebo obrovské množstvo s nízkymi výkonmi. Ako príklady uvádzame:

  • fluorescenčné svietidlá, stmievače
  • počítače
  • elektrické domáce spotrebiče
    (televízne prístroje, mikrovlnky, indukčné platne)

Na zvyšujúci sa obsah vyšších harmonických v elektrickej sieti má hlavný vplyv súčasný rozmach nízko-výkonových zariadení. Na obrázku 3 je znázornený napájací prúd niektorých záťaží a na obr. 4, ich harmonické spektrum (typické hodnoty).

1.

Menič

Stmievač, regulátor kúrenia

Schéma zapojenia

Prúdova vlna

2.

Menič

Usmerňovač spínaného zdroja napríklad:
Počítače, domáce elektrické spotrebiče

Schéma zapojenia

Prúdova vlna

3.

Menič

Trojfázový usmerňovač s C filtrom v jednosmernom medzi-obvode napríklad:
Menič pre reguláciu rýchlosti jednosmerného motora

Schéma zapojenia

Prúdova vlna

4.

Menič

Trojfázový usmerňovač s vyhladzovacou tlmivkou v jednosmernom medziobvode napríklad:
Trojfázový usmerňovač s vyhladzovacou tlmivkou v jednosmernom medziobvode

Schéma zapojenia

Prúdova vlna

5.

Menič

Trojfázový usmerňovač so sériovými vyhladzovacími reaktormi, napríklad:
Trojfázové transformátorové UPS vybavené 6 alebo 12 impulzným usmerňovačom

Schéma zapojenia

Prúdova vlna

Tabuľka: Príklad spektra vyšších harmonických odoberaných prúdov odoberaných záťažami, uvedenými na obrázkoch vyššie

Obr.č.

1.

H3

54

H5

18

H7

18

H11

11

H13

11

H15

8

H17

8

H19

6

H21

6

Obr.č.

2.

H3

75

H5

45

H7

15

H11

7

H13

6

H15

3

H17

3

H19

3

H21

2

Obr.č.

3.

H3

0

H5

80

H7

75

H11

0

H13

40

H15

35

H17

0

H19

10

H21

5

Obr.č.

4.

H3

0

H5

25

H7

7

H11

0

H13

9

H15

4

H17

0

H19

5

H21

3

Obr.č.

5.

H3

0

H5

33

H7

3

H11

0

H13

7

H15

2

H17

0

H19

3

H21

2

Nedozvedeli ste sa všetko alebo máte ďalšie otázky?

Radi ich zodpovieme na tel. čísle +421 2 63532691 alebo prostredníctvom emailu: dtw@dtw.sk