Multi Sentry (60-200kVA)

Záložný zdroj ups 400V/230V 400V/400V 10kVA, 12kVA, 15kVA, 20kVA, 30kVA, 40kVA, 60kVA, 80kVA, 100kVA, 120kVA On Line Riello Multi Sentry DTW.SKRad záložných zdrojov UPS Riello MULTI SENTRY je schopný dosiahnuť najvyššiu možnú úroveň výkonnosti on-line dvojitej konverzie (VFI-SS-111) podľa definície EN IEC 62040-3.
Zdroj UPS bol navrhnutý na ochranu kritických informačných a telekomunikačných systémov, sietí, služieb a procesov, ktorých prevádzka by mohla byť rušená nízkou kvalitou napájania a/alebo výpadkami napájania.

K dispozícii sú výkony: 60-80-100-120-160-200 kVA všetko s trojfázovým vstupom a výstupom.
UPS MULTI SENTRY je jedným z najúčinnejších UPS k dispozícii s minimálnym vplyvom na životné prostredie a zdroje energie.

Katalóg trojfázových produktov

Charakteristika:

  • Nulový vplyv na sieť
  • Systém starostlivosti o batérie
  • Flexibilita
  • Pokročilá komunikácia
  • Nízke náklady na prevádzku

Riello UPS

riello Multi sentry eco level 6

Nulový vplyv na sieť Multi Sentry  rieši problémy v inštaláciách, kde má napájací zdroj obmedzený inštalovaný výkon a kde je UPS napájaný aj generátorom, alebo kde sú problémy s kompatibilitou so záťažami, ktoré generujú prúdy vyšších harmonických; Multi Sentry má nulový vplyv na svoj napájací zdroj, bez ohľadu na to, či je to rozvodná sieť, alebo náhradný generátor.

  • Skreslenie vstupného prúdu je menšie ako 3%
  • Faktor výkonu na vstupe je 0,99
  • Funkcia walk-in zaisťuje postupný nábeh usmerňovač
  • Ak je v systéme niekoľko UPS, funkcia oneskorenia zapnutia opätovne spúšť usmerňovač po obnovení elektrickej siete

Okrem toho MULTI SENTRY pracuje ako filter a korektor účinníka vo vstupnej sieti UPS, čím potláča vyššie harmonické a reaktívny výkon, generovaný napájanými technológiami.

Systém starostlivosti o batérie Správna starostlivosť o batériu je kritická pre zaistenie správnej prevádzky UPS v prípade núdze. UPS Battery Care System od spoločnosti Riello obsahuje sériu vlastností a schopností, ktoré umožňujú správu batérie pre získanie najlepšej možnej výkonnosti a predlžujú ich prevádzkovú životnosť. MULTI SENTRY je prispôsobiteľný pre použitie s uzavretými olovenými kyselinovými batériam (VRLA), AGM a GEL batériami, Open Cup a Nickel Cadmium batériami. V závislosti od typu batérie sú dostupné rôzne nabíjacie metódy.

  • Jednoúrovňové nabíjanie, typicky používané pre bežné VRLA AGM batérie
  • Dvojúrovňové nabíjanie podľa charakteristiky IU Systém nabíjania bloku pre zníženie spotreby elektrolytu a ďalšie predĺženie životnosti VRLA batérií
  • Kompenzácia nabíjacieho napätia, ako funkcia teploty okolia pre zabránenie nadmernému nabíjaniu alebo prehriatie batérie.
  • Testy batérie pre rýchlu diagnostiku akéhokoľvek zníženia výkonnosti alebo problémov s batériami

Flexibilita Pripojenie až do 6 jednotiek v redundantnej (N+1) alebo paralelnej konfigurácii. UPS pokračuje v paralelnej prevádzke aj v prípade prerušenia prepojovacieho kábla (uzavretá slučka).

Pokročilá komunikácia MULTI SENTRY je vybavený grafickým displejom, ktorý poskytuje informácie o UPS, merania, stav a poplachy v rôznych jazykoch. Hlavná obrazovka zobrazuje stav UPS s grafickým zobrazením rôznych častí (usmerňovač, batérie, striedač, bypass).

Nízke náklady na prevádzku Technológia a voľba vysokovýkonných prvkov umožňuje zdrojom MULTI SENTRY dosiahnuť bezkonkurenčnú výkonnosť na výstupe, v extrémne kompaktnom celkovom rozmere.

  • Zdroj dokáže bežať zo siete aj pri výpadku jednej , alebo dvoch fáz napájania na vstupe pri zaťažení 33 alebo 66 %.
  • Typ vstupu zaisťuje faktor výkonu blízko 1 a malé skreslenie prúdu bez pridávania objemných a drahých filtrov
  • Výstupný výkon pri faktore výkonu 0,9; ktorý poskytuje až o 15% viac činného výkonu ako štandardný UPS na trhu, garantujúc vyššiu rezervu pri dimenzovaní UPS pre možné zvýšenie záťaže

Model MST 60 MST 80 MST 100 MST 120
Vstup
Menovité napätie 380-400-415 V tri fázy + N
Menovitá frekvencia 50 alebo 60 Hz
Rozsah frekvencie 40 ÷ 72 Hz
Faktor výkonu 0.99
Skreslenie prúdu THDI ≤ 3%
Obtok (Bypass)
Menovité napätie 380-400-415 V tri fázy + N
Počet fáz 3 + N
Tolerancia napätia 180 ÷ 264 V (voliteľné)
Nominálna frekvencia 50 alebo 60 Hz (voliteľné)
Tolerancia frekvencie ±5 (voliteľné)
Výstup
Menovitý výkon (kVA) 60 80 100 120
Činný výkon (kW) 54 72 90 108
Faktor výkonu 0.9
Počet fáz 3 + N
Menovité napätie (V) 380-400-415 V (voliteľné)
Statická stabilita napätia ± 1%
Dynamická stabilita napätia ± 3%
Faktor výkyvu (Ipeak/Irms) 3 : 1
Skreslenie napätia < 1% s lineárnou záťažou / < 3% s nelineárnou záťažou
Frekvencia 50 alebo 60 Hz
Stabilita frekvencie (z batérie) 0.01%
Preťaženie na Fv 0,8 115% neobmedzene, 125% – 10 min., 150% – 1 min., 168% – 5 sek.
Batérie
Typ VRLA AGM/GEL
Doba nabíjania 6 h
Špecifikácie
Hmotnosť bez batérií (kg) 190 200 220 380
Rozmery (vxšxh)(mm) 1600 x 500 x 850 1900 x 750 x 855
Komunikácia 3 x slot pre komunikačné rozhranie / RS232
Smernice Európska smernica L V 2006/95/CE nízke napätie Smernica EMC 2004/108/CE Smernica o elektromagnetickej kompatibilite Bezpečnosť IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2 C2 Klasifikácia podľa IEC 62040-3 (nezávislá frekvencia napätia) VFI – SS – 111
Teplota okolia 0°C / +40°C
Vlhkosť < 95% nekondenzujúca
Hlučnosť < 56 dBA/1 m < 58 dBA/1 m < 70 dBA/1 m
Farba Tmavá šedá RAL 7016
Krytie IP20
Účinnosť Smart Active viac ako 99%
 

[yop_poll id=“1″]