20_ISO22000_4cSpoločnosť DTW, s.r.o. má vybudovaný Integrovaný Manažérsky Systém (IMS) podľa medzinárodných štandardov ISO 9001 (systém manažérstva kvality), ISO 14001 (systém environmentálneho manažérstva)  a STN OHSAS 18001 (systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci). Nezávislí audítori potvrdili, že náš systém riadenia prináša kvalitné, stabilné a konzistentné služby v súlade s týmito normami. Spoločnosť DTW, s.r.o. sa neustále snaží skvalitňovať svoje služby k maximálnej spokojnosti svojich zákazníkov. IMS certifikovala renomovaná certifikačná spoločnosť TÜV SÜD Slovakia.