Development a stavebníctvo
 

 

DEVELOPMENT A STAVEBNÍCTVO

Technológie využívané v sektore výstavby dopravných stavieb, priemyselných parkov a veľkých developerských projektov sú stále náročnejšie.

Infraštruktúra stavieb musí spĺňať vysokú úroveň odolnosti, prísne prevádzkové a ekologické normy a tiež s konkrétnou špecifikáciou súvisiace referenčné štandardy. Z tohto dôvodu je nevyhnutná prispôsobivosť UPS k rôznym vstupom napájania (jednofázový, trojfázový, s alebo bez nulového vodiča), a tiež ich kompatibilita s rôznymi komunikačnými protokolmi.

ODPORÚČANÉ PRODUKTY

Riello UPS S3T,S3M Sentryum

Sentryum S3T - 3 fázy

Zdroj Online, 10 - 40 kVA
VFI - On-Line
3:3

Multi Sentry

Multi Sentry - 3 fázy

Zdroj Online, 60 - 200 kVA
VFI - On-Line
3:3

Master MPM

Master MPS

Zdroj Online, 10 - 80 kVA
VFI - On-Line
 3:3

Centrálne napájacie systémy

Centrálne zdroje napájania podľa EN50171

Centrálne napájacie systémy,
6 - 15 kVA 3:33:1
10 - 100 kVA 3:3

 • vysoká spoľahlivosť a odolnosť  za primeranú cenu
 • dlhá životnosť
 • prispôsobivosť pre rôzne prostredia
 • ochrana kritických aplikácií

 • developerské projekty
 • dopravné stavby
 • tunely
 • priemyselné parky
 • obchodné centrá

 • M&M – ELEKTRO, s.r.o.
 • HITECO solutions, s.r.o.
 • NOPE a.s.
 • Contineo s.r.o.
 • TECHNEX – MONT, spol. s r.o.

SPOĽAHLIVOSŤ

UPS a kontinuálna dodávka elektrickej energie hrá strategickú úlohu pri zabezpečovaní nepretržitej prevádzky objektov. Vysoko kvalitné Riello UPS sú univerzálne, technologicky na vysokej úrovni a sú schopné pracovať v kritických podmienkach prostredia (teplota, kolísavé dodávky energie, rôzne druhy zaťaženia a pod.). Riello UPS s radom produktov na báze transformátorov sú vhodné do prostredia vyžadujúceho zabezpečenie prevádzkovej kontinuity a vysokej spoľahlivosti pre užívateľov.

BEZPEČNOSŤ

Riello UPS sú vhodné pre stavby podliehajúce bezpečnostným normám požiarnej ochrany. Ďalej sú vhodné napríklad pre:

 • núdzové osvetlenie v prípade výpadku prúdu,
 • alarmové jednotky a detekčné havarijné systémy,
 • zariadenie na odvod dymu,
 • systémy detekcie oxidu uhoľnatého,
 • mnohé iné oblasti.

Riello UPS ponúkajú na mieru šité riešenia, ktoré spĺňajú požiadavky osobitných noriem alebo konkrétnych prevádzkových podmienok.

KATALÓG NA STIAHNUTIE

Stavebníctvo - katalóg UPS

ĎALŠIE PRODUKTY VHODNÉ PRE TENTO SEGMENT

JEDNOFÁZOVÉ RIELLO UPS – SENTINEL

Sentinel Pro

Sentinel Pro

Zdroj Online, 700 - 3000 VA
VFI - On-Line
1:1

Sentinel Dual SDH

Sentinel Dual SDH

Zdroj Online, 1000 - 3000 VA
VFI - On-Line
1:1

Sentinel Power Green

Sentinel Dual SDU

Zdroj Online, 5 - 10 kVA
VFI - On-Line
1:1

Riello Sentinel Tower STW

Sentinel Tower

Zdroj Online, 5 - 10 kVA
VFI - On-Line
1:13:1

JEDNOFÁZOVÉ RIELLO UPS MULTI SENTRY A MASTER

Riello UPS S3T,S3M Sentryum

Sentryum S3M - 1 fáza

Zdroj Online, 10 - 20 kVA
VFI - On-Line
1:1, 3:1

Master MPM

Master MPM

Zdroj Online, 10 - 100 kVA
VFI - On-Line
 3:1

Master industrial

Master Industrial

Zdroj Online, 30 - 80 kVA
VFI - On-Line
 3:1

TROJFÁZOVÉ RIELLO UPS – SAMOSTATNÉ A PARALELNÉ JEDNOTKY

Multi Sentry

Multi Sentry - 3 fázy

Zdroj Online, 60 - 200 kVA
VFI - On-Line
3:3

Master MPM

Master MPT

Zdroj Online, 10 - 80 kVA
VFI - On-Line
 3:3

Multi Sentry

Master HP MHT

Zdroj Online, 3/3 fázy vo výkonoch
100 - 600 kVA
3:3

Multi Sentry

Master HP MHE

Zdroj Online, 3/3 fázy vo výkonoch
100 - 800 kVA
3:3

TROJFÁZOVÉ RIELLO UPS – MODULÁRNE, MOŽNOSŤ RADIŤ PARALELNE

Multi Guard Industrial

Multi Guard Industrial

Zdroj Online, 20 - 160 kVA
VFI - On-Line
1-3:1  1-3:3

MultiPower

Multi Power

Zdroj Online, 3/3 fázy vo výkonoch
25 - 1000 kVA
3:3

BEZVÝPADKOVÉ PREPÍNAČE

Master Switch

Master Switch

 Prepínač prívodov 32 – 120 A
prepnutie dvoch pólov
1:1

Master Switch

Master Switch

Prepínač prívodov 100 – 1250 A
troj a štvorpólové prepnutie 1:1

Legenda

1:1 Jednofázový vstup, jednofázový výstup
1:3 Jednofázový vstup, trojfázový výstup
3:1 Trojfázový vstup, jednofázový výstup
3:3 Trojfázový vstup, trojfázový výstup
1-3:1 Jednofázový alebo trojfázový vstup, jednofázový výstup
1-3:3 Jednofázový alebo trojfázový vstup, trojfázový výstup

DTW, s.r.o.

Gogoľova 2304/18, 851 01 Bratislava
Tel.: 02 63532691
email: dtw@dtw.sk
eshop: eshop.dtw.sk