PODNIKOVÉ SIETE A DATACENTRÁ

Záložné systémy pre serverovne a dátové centrá, komunikačné riešenia prispôsobené IT infraštruktúre.
Firemné dáta sú jedným z hlavných aktív spoločnosti. Efektívnosť a úspešnosť fungovania firmy je závislá od kvality systémov na evidenciu údajov, foriem úložísk dát a od ochrany existujúcich informácií. Pre správne a spoľahlivé fungovanie vytvorených riešení je potrebné dodržať kvalitu a kritériá napájania.

ODPORÚČANÉ PRODUKTY

Sentinel Dual SDL

Vision Dual VSD

Zdroj 1000 - 3000 VA
VI - Line interactive
1:1

Sentinel Dual SDH

Sentinel Dual SDH

Zdroj Online, 1000 - 3000 VA
VFI - On-Line
1:1

Sentinel Power Green

Sentinel Dual SDU

Zdroj Online, 5 - 10 kVA
VFI - On-Line
1:1

MultiPower

Multi Power

Zdroj Online, 3/3 fázy vo výkonoch
25 - 1000 kVA
3:3

 • extrémne vysoká dostupnosť
 • nízka energetická náročnosť
 • malé rozmery
 • modularita

 • datacentrá
 • serverovne
 • banky a poisťovne
 • telekomunikácie

 • GEFCO SLOVAKIA s.r.o.
 • J&T SERVICES SR, s.r.o.
 • DATALAN, a.s.
 • FAST PLUS, spol. s r.o.
 • Swan, a.s.

DOSTUPNOSŤ

Riello UPS sú pri správne navrhnutých systémoch schopné zabezpečiť ich dostupnosť na 99,9 až 99,999%.

SPOTREBA ENERGIE

Znižovanie spotreby elektrickej energie a ochrana životného prostredia sa stala nutnosťou pre všetky podniky. Dôležitými kritériami pri výbere UPS je čo najlepšia energetická účinnosť pri maximálnom výkone, s čo najmenším negatívnym dopadom na životné prostredie.

ROZMERY A MODULARITA

Virtualizácia serverov a optimalizácia systémov dátových centier je základom efektívneho využívania priestoru. Pre zamedzenie plytvania priestorom je vhodné využívať napájacie systémy s čo najmenším pôdorysom. Multi Sentry a Master HP UPS majú jednu z najmenších pôdorysov dostupných na trhu.

KATALÓG NA STIAHNUTIE

Datacentrá - katalóg UPS

 

ĎALŠIE PRODUKTY VHODNÉ PRE TENTO SEGMENT

JEDNOFÁZOVÉ UPS – SENTINEL

Sentinel Pro

Sentinel Pro

Zdroj Online, 700 - 3000 VA
VFI - On-Line
1:1

Riello Sentinel Tower STW

Sentinel Tower

Zdroj Online, 5 - 10 kVA
VFI - On-Line
1:13:1

TROJFÁZOVÉ UPS – SAMOSTATNÉ A PARALELNÉ JEDNOTKY

Riello UPS S3T,S3M Sentryum

Sentryum S3T - 3 fázy

Zdroj Online, 10 - 40 kVA
VFI - On-Line
3:3

Multi Sentry

Multi Sentry - 3 fázy

Zdroj Online, 60 - 200 kVA
VFI - On-Line
3:3

Master MPM

Master MPT

Zdroj Online, 10 - 80 kVA
VFI - On-Line
 3:3

Multi Sentry

Master HP MHT

Zdroj Online, 3/3 fázy vo výkonoch
100 - 600 kVA
3:3

TROJFÁZOVÉ UPS – MODULÁRNE, MOŽNOSŤ RADIŤ PARALELNE

Multi Guard Industrial

Multi Guard Industrial

Zdroj Online, 20 - 160 kVA
VFI - On-Line
1-3:1  1-3:3

MultiPower

Multi Power

Zdroj Online, 3/3 fázy vo výkonoch
25 - 1000 kVA
3:3

BEZVÝPADKOVÉ PREPÍNAČE

Bezvýpadkový prepínač Riello Multiswitch MTA 16A 1P

Multiswitch MTA 16A 1P

Prepínač prívodov 16 A
prepnutie dvoch pólov
1:1

Master Switch

Master Switch

 Prepínač prívodov 32 – 120 A
prepnutie dvoch pólov
1:1

Master Switch

Master Switch

Prepínač prívodov 100 – 1250 A
troj a štvorpólové prepnutie 1:1

Legenda

1:1 Jednofázový vstup, jednofázový výstup
1:3 Jednofázový vstup, trojfázový výstup
3:1 Trojfázový vstup, jednofázový výstup
3:3 Trojfázový vstup, trojfázový výstup
1-3:1 Jednofázový alebo trojfázový vstup, jednofázový výstup
1-3:3 Jednofázový alebo trojfázový vstup, trojfázový výstup

ROZVOD NAPÁJANIA

ePDURozvod napájania1.4 kW – 12.5 kW, 10A – 63A,

SOFTVÉR PRE SPRÁVU NAPÁJANIA

Riešenia pre správu napájaniaSNMP správa napájania založená na Web v heterogénnych prostrediach

SLUŽBY

SlužbyPreventívne prehliadky, Servisné zmluvy, Audity kvality napájania, výmeny batérií, …

DTW, s.r.o.

Gogoľova 2304/18, 851 01 Bratislava
Tel.: 02 63532691
email: dtw@dtw.sk
eshop: eshop.dtw.sk