Priemysel
 

 

RIEŠENIA PRE PRIEMYSEL

Záložné systémy prispôsobené požiadavkám prostredia, transformátorové UPS a UPS.

Priemyselné zariadenia vyžadujú vysoký stupeň odolnosti a spoľahlivosti za akýchkoľvek prevádzkových a vonkajších podmienok. Riello UPS sú technologicky vyspelé a sú vhodné do prevádzok v rôznych podmienkach prostredia (teplota, vlhkosť, vibrácie, kolísavé zdroje, atď.).

ODPORÚČANÉ PRODUKTY

Sentinel Pro

Sentinel Pro

Zdroj Online, 700 - 3000 VA
VFI - On-Line
1:1

Master MPM

Master MPM

Zdroj Online, 10 - 100 kVA
VFI - On-Line
 3:1

Master industrial

Master Industrial

Zdroj Online, 30 - 80 kVA
VFI - On-Line
 3:1

Riello Sentinel Tower STW

Sentinel Tower

Zdroj Online, 5 - 10 kVA
VFI - On-Line
1:13:1

 • vysoká spoľahlivosť  a odolnosť
 • prispôsobivosť podľa požiadaviek/ konfigurovateľnosť
 • dlhá životnosť
 • podpora ModBus a Profibus

 • priemyselné podniky
 • utility
 • systémy pre merania a reguláciu (MaR)
 • pohotovostné systémy a aplikácie

 • Industrial Solutions, s.r.o.
 • MPM steel s.r.o.
 • Plastika, a.s.
 • FORTISCHEM a.s.
 • KYBERNETIKA, s.r.o.

SPOĽAHLIVOSŤ

Prevádzková kontinuita je pre priemyselný sektor zásadná. Zmena napätia v sieti v dôsledku zapnutia/ vypnutia zariadení, alebo v rámci samotnej dodávky energie je neprípustná. Preto je nevyhnutné pri riešeniach na zabezpečenie kontinuálnej dodávky energie využívať vysokokvalitné zariadenia.

ODOLNOSŤ

V priemyselnom sektore je potrebné, aby UPS mali vysoký stupeň kompatibility s prísnymi mechanickými normami (stupeň ochrany krytia, ochrana proti vibráciám, konštrukčná pevnosť, atď.). Okrem všeobecných podmienok aj jednotlivé komponenty UPS musia spĺňať vysoký stupeň odolnosti.

FLEXIBILITA

Riello UPS sú flexibilné, to znamená, že môžu byť pripojené k rôznym zdrojom napájania (jedna fáza, trojfázový, s alebo bez neutrálu). Tiež môžu byť nakonfigurované s oddeľovacími transformátormi a to nielen na výstupe, ale aj na usmerňovači a bypasse. Riello UPS sú kompatibilné s rôznymi diaľkovými ovládaniami komunikačných protokolov a možno ich prispôsobiť konkrétnej požiadavke akéhokoľvek systému.

KATALÓG NA STIAHNUTIE

Priemysel - katalóg UPS

ĎALŠIE PRODUKTY VHODNÉ PRE TENTO SEGMENT

JEDNOFÁZOVÉ UPS – SENTINEL

Sentinel Dual SDH

Sentinel Dual SDH

Zdroj Online, 1000 - 3000 VA
VFI - On-Line
1:1

Sentinel Power Green

Sentinel Dual SDU

Zdroj Online, 5 - 10 kVA
VFI - On-Line
1:1

JEDNOFÁZOVÉ PRIEMYSELNÉ UPS

Master MPM

Master MPM

Zdroj Online, 10 - 100 kVA
VFI - On-Line
 3:1

Master industrial

Master Industrial

Zdroj Online, 30 - 80 kVA
VFI - On-Line
 3:1

TROJFÁZOVÉ PRIEMYSELNÉ UPS – SAMOSTATNÉ A PARALELNÉ JEDNOTKY

Multi Guard Industrial

Multi Guard Industrial

Zdroj Online, 20 - 160 kVA
VFI - On-Line
1-3:1  1-3:3

Master MPM

Master MPT

Zdroj Online, 10 - 80 kVA
VFI - On-Line
 3:3

Multi Sentry

Master HP MHT

Zdroj Online, 3/3 fázy vo výkonoch
100 - 600 kVA
3:3

BEZVÝPADKOVÉ PREPÍNAČE

Bezvýpadkový prepínač Riello Multiswitch MTA 16A 1P

Multiswitch MTA 16A 1P

Prepínač prívodov 16 A
prepnutie dvoch pólov
1:1

Master Switch

Master Switch

 Prepínač prívodov 32 – 120 A
prepnutie dvoch pólov
1:1

Master Switch

Master Switch

Prepínač prívodov 100 – 1250 A
troj a štvorpólové prepnutie 1:1

Legenda

1:1 Jednofázový vstup, jednofázový výstup
1:3 Jednofázový vstup, trojfázový výstup
3:1 Trojfázový vstup, jednofázový výstup
3:3 Trojfázový vstup, trojfázový výstup
1-3:1 Jednofázový alebo trojfázový vstup, jednofázový výstup
1-3:3 Jednofázový alebo trojfázový vstup, trojfázový výstup

DTW, s.r.o.

Gogoľova 2304/18, 851 01 Bratislava
Tel.: 02 63532691
email: dtw@dtw.sk
eshop: eshop.dtw.sk