RIEŠENIA PRE ZDRAVODTNÍCTVO

Záložné systémy pre informačné systémy, operačné sály v zdravotníctve.

Lekári aj zdravotné služby sa dnes vo veľkej miere spoliehajú na digitálne technológie. Infraštruktúra musí byť preto navrhnutá tak, aby bola v maximálnej miere zaistená jej spoľahlivosť a prevádzková bezpečnosť.

ODPORÚČANÉ PRODUKTY

Sentinel Pro

Sentinel Pro ER

Zdroj Online, 1000 - 3000 VA
prevedenia so silným nabíjačom
1:1

Riello Sentinel Tower STW

Sentinel Tower

Zdroj Online, 5 - 10 kVA
VFI - On-Line
1:13:1

Riello UPS S3T,S3M Sentryum

Sentryum S3T - 3 fázy

Zdroj Online, 10 - 40 kVA
VFI - On-Line
3:3

Multi Sentry

Multi Sentry ER

Zdroj Online, 3/3 fázy
60 - 200 kVA so silným nabíjačom
1:13:1

 • extrémna ochrana pre kritické systémy
 • vysoká odolnosť
 • centrálne napájacie systémy (CSC) v zmysle štandardu EN 50171

 • operačné sály
 • jednotky intenzívnej starostlivosti
 • zdravotnícke technológie
 • informačné systémy nemocníc a polikliník
 • rýchla zdravotná a lekárska pomoc
 • krvné a placentárne banky
 • súkromné kliniky a jednodňová chirurgia

 • CEIT Biomedical Engineering, s.r.o.
 • Ďalšie referencie na vyžiadanie

ELEKTRONICKÁ KONTINUITA

Zdravotnícke prístroje a zariadenia vyžadujú kvalitnú a kontinuálnu dodávku elektrickej energie počas celého dňa. Na jej bezchybnej dodávke závisia životy ľudí a bezpečnosť zdravotníckeho biologického materiálu. Kontinuálna dostupnosť elektrickej energie je životne dôležitá pre operačné sály, či krvné banky.

Celý chod nemocnice je závislý od informačných systémov – evidencia informácií o pacientoch, manažment fungovania zdravotníckeho personálu, komunikácia s poisťovňami a externým prostredím. Lekárske prístroje a zariadenia sú veľmi náročné z hľadiska napájania elektrickej energie. Záložné zdroje UPS musia zabezpečiť jej kontinuálnu a stabilnú dodávku. Zároveň musia spĺňať najvyššie normy kvality.

BEZPEČNOSŤ

V súlade s normami, ktoré sa týkajú zdravotníctva, musia všetky zariadenia dodržiavať prísne bezpečnostné normy. UPS chránia zariadenia pred vonkajšími vplyvmi elektrickej siete. V oblasti ochrany medicínskych zariadení patria Riello UPS medzi najlepšie riešenia.

KATALÓG NA STIAHNUTIE

 

Zdravotníctvo - katalóg UPS

ĎALŠIE PRODUKTY VHODNÉ PRE TENTO SEGMENT

JEDNOFÁZOVÉ UPS – SENTINEL

Sentinel Pro

Sentinel Pro ER

Zdroj Online, 1000 - 3000 VA
prevedenia so silným nabíjačom
1:1

Sentinel Dual SDH

Sentinel Dual SDH ER

Zdroj Online, 1000 - 3000 VA
VFI - On-Line
1:1

Sentinel Power Green

Sentinel Dual SDU

Zdroj Online, 5 - 10 kVA
VFI - On-Line
1:1

JEDNOFÁZOVÉ UPS MULTI SENTRY A MASTER

Riello UPS S3T,S3M Sentryum

Sentryum S3M - 1 fáza

Zdroj Online, 10 - 20 kVA
VFI - On-Line
1:1, 3:1

Master MPM

Master MPM

Zdroj Online, 10 – 100 kVA
VFI – On-Line
 3:1

TROJFÁZOVÉ UPS – SAMOSTATNÉ A PARALELNÉ JEDNOTKY

Riello UPS S3T,S3M Sentryum

Sentryum S3T - 3 fázy

Zdroj Online, 10 - 40 kVA
VFI - On-Line
3:3

Multi Sentry

Multi Sentry - 3 fázy

Zdroj Online, 60 - 200 kVA
VFI - On-Line
3:3

Master MPM

Master MPT

Zdroj Online, 10 - 80 kVA
VFI - On-Line
 3:3

Multi Sentry

Master HP MHT

Zdroj Online, 3/3 fázy vo výkonoch
100 - 600 kVA
3:3

TROJFÁZOVÉ UPS – MODULÁRNE, MOŽNOSŤ RADIŤ PARALELNE

Multi Guard Industrial

Multi Guard Industrial

Zdroj Online, 20 - 160 kVA
VFI - On-Line
1-3:1  1-3:3

MultiPower

Multi Power

Zdroj Online, 3/3 fázy vo výkonoch
25 - 1000 kVA
3:3

BEZVÝPADKOVÉ PREPÍNAČE PRE VYSOKÚ DOSTUPNOSŤ NAPÁJANIA

Bezvýpadkový prepínač Riello Multiswitch MTA 16A 1P

Multiswitch MTA 16A 1P

Prepínač prívodov 16 A
prepnutie dvoch pólov
1:1

Master Switch

Master Switch

 Prepínač prívodov 32 – 120 A
prepnutie dvoch pólov
1:1

Master Switch

Master Switch

Prepínač prívodov 100 – 1250 A
troj a štvorpólové prepnutie 1:1

Legenda

1:1 Jednofázový vstup, jednofázový výstup
1:3 Jednofázový vstup, trojfázový výstup
3:1 Trojfázový vstup, jednofázový výstup
3:3 Trojfázový vstup, trojfázový výstup
1-3:1 Jednofázový alebo trojfázový vstup, jednofázový výstup
1-3:3 Jednofázový alebo trojfázový vstup, trojfázový výstup

DTW, s.r.o.

Gogoľova 2304/18, 851 01 Bratislava
Tel.: 02 63532691
email: dtw@dtw.sk
eshop: eshop.dtw.sk