Mobil: +421903344019 dtw@dtw.sk

Služby

Ponúkame Vám široký rozsah služieb, ktoré sú založené na niekoľkoročných skúsenostiach, znalostných databázach výrobcov UPS

Bohatstvo našich dlhoročných skúseností pri návrhoch, dodávkach a službách v oblasti kvalitného napájania spočíva v množstve zrealizovaných projektov. Skúsenosti sú znásobované našou pomocou filiálkam MGE UPS Systems v okolitých krajinách. Pri návrhoch, dodávkach a servise vychádzame z absolvovaných odborných školení servisných inžinierov v školiacom stredisku výrobcu. Pri servise používame softvér výrobcu a špeciálne meracie prístroje požadované výrobcom.

ZÁKLADNÝ PREHĽAD SLUŽIEB

 • komplexné riešenia záložného napájania
 • dodávky, inštalácie a servis zdrojov UPS
 • poradenská a konzultačná činnosť
 • preventívne prehliadky, servisné programy zdrojov UPS

.

 • audity a merania elektrickej inštalácie
 • hľadanie porúch a ich korekcia v trojfázových elektrických sieťach
 • dielenský servis malých UPS

DIELENSKÉ SLUŽBY

 • Identifikácie stavu zariadenia a návrh na jeho korekciu
 • Profylaktiky malých UPS
 • Opravy malých UPS
 • Výmeny batérií po ukončení ich životnosti
 • Výmeny ventilátorov po ukončení ich životnosti

Niektoré vyššie uvedené služby sú dostupné aj na pôde zákazníka, napríklad výmeny batérií alebo ventilátorov malých aj veľkých UPS vykonávame aj u zákazníka. Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

 

SLUŽBY PRE ZARIADENIA INŠTALOVANÉ NA PÔDE ZÁKAZNÍKA

Predpredajné a popredajné služby:

 • Konzultácie – pomôžeme Vám nájsť najvhodnejšie riešenie pre Vašu spoločnosť
 • Projekt – je základom bezproblémového dodania, sprevádzkovania, údržby a servisu zariadení
 • Inštalácie – zabezpečíme všetky potrebné náležitosti, súvisiace s dodaním a sprevádzkovaním nami dodávaných technológií
 • Servis – profylaktické prehliadky, výmeny dielov s obmedzenou životnosťou, opravy v prípade porúch zariadení.

 

KOMPLEXNÉ POPREDAJNÉ SLUŽBY PRE ZARIADENIA INŠTALOVANÉ NA PÔDE ZÁKAZNÍKA

 • Servis na základe servisných zmlúv SLA (Service Level Agreement)

SERVISNÉ PROGRAMY

PLUS PRIME ULTRA
Technická podpora
Ročná preventívna údržba
On-Site servis s garanciou nástupu v nasledujúci pracovný deň*
Prioritný prístup k náhradným dielom
Náhradné diely (vynímajúc batérie) V cene programu
Práca a preprava V cene programu V cene programu V cene programu

*Skrátenie odozvy On-Site servisu a rozšírenie na 7×24.

 

PLUS

 • Ročný servisný program pre podporu rýchlej odozvy prioritných systémov.

PRIME

 • Program so stanoveným rozsahom služieb.
 • Fixná/paušálna cena.
 • Náklady spojené s údržbou a opravami sú zahrnuté v cene programu.

ULTRA

 • Program so širokým rozsahom služieb.
 • Fixná/paušálna cena.
 • Predĺžená záruka.
 • Náklady spojené s údržbou, opravami vrátane náhradných dielov, sú zahrnuté v cene.

NÁŠ PRÍSTUP

 • Navrhneme ľahko rozšíriteľné technické riešenie s ohľadom na vašu prevádzku a požiadavky.
 • Zanalyzujeme použité zariadenia, technológie a ich nároky na elektrickú energiu.
 • Odporučíme dimenzovanie káblov, istiacich prvkov, chladenia a vetrania, upozorníme na únosnosť podláh.
 • Zhodnotíme elektrické riziká.
 • Vypracujeme technickú dokumentáciu a poskytneme podklady pre projekt.
 • Navrhneme riešenie, ktoré sa bude jednoducho rozširovať.
 • Porovnáme ponúkané riešenia.
 • Uvedieme výhody a nevýhody ponúkaných riešení, v prípade potreby navrhneme nové riešenie.
 • Posúdime vykonateľnosť  a servisovateľnosť ponúkaných riešení.
 • Štúdia správnych napäťových sústav a výber vhodného riešenia výrazne zredukujú riziko straty napájania spôsobenými poruchami vašich záťaží, atmosférických porúch  a samozrejme ľudského faktora.
 • Zmeriame spotrebu vašich elektrických zariadení.
 • Prevedieme záťažové testy na existujúcich systémoch UPS.
 • Zanalyzujeme použité technológie  a ich nároky na elektrickú energiu.
 • Zhodnotíme obmedzenia vašej prevádzky a elektrické riziká.
 • Spolu s vami stanovíme ďalší rozvoj vašej prevádzky.
 • Navrhneme najvhodnejšie riešenie na modernizáciu existujúceho stavu.

ŠPECIÁLNE SLUŽBY

RIEŠENIA KRITICKÉHO NAPÁJANIA

 • Navrhneme a dodáme riešenia kritického napájania pre vašu serverovňu, dátové centrum, výrobnú halu atď.
 • Naše riešenia prispôsobujeme požiadavkám trhového segmentu, architektúre napájania podľa dôležitosti chránených aplikácií a prihliadame na možné zdroje energie.

AUDITY ELEKTRICKÝCH SIETÍ A KOREKCIE

 • Audity elektrických sietí.
 • Analýza a korekcia porúch elektrických inštalácií.
 • Dlhodobé a krátkodobé merania sietí. (Merania môžu byť zamerané na prechodné javy, vyššie harmonické, kolísanie napätia, podpätia, blikania, spotrebu elektrickej inštalácie atď.).

ANALÝZA, MERANIE A POTLAČENIE VYŠŠÍCH HARMONICKÝCH

 • Merania obsahu vyšších harmonických na rôznych úrovniach elektrickej inštalácie.
 • Konzultáciea návrh aktívnej kompenzácie.
 • Dodanie, sprevádzkovanie a servis produktov kompenzácie vyšších harmonických.

DTW, s.r.o.

Gogoľova 2304/18, 851 01 Bratislava
Tel.: 02 63532691
email: dtw@dtw.sk
eshop: eshop.dtw.sk

Pokračovaním používania tejto stránky súhlasíte s použitím cookies. viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close