Služby

Ponúkame Vám široký rozsah služieb, ktoré sú založené na niekoľkoročných skúsenostiach, znalostných databázach výrobcov UPS

Bohatstvo našich dlhoročných skúseností pri návrhoch, dodávkach a službách v oblasti kvalitného napájania spočíva v množstve zrealizovaných projektov. Skúsenosti sú znásobované našou pomocou filiálkam MGE UPS Systems v okolitých krajinách. Pri návrhoch, dodávkach a servise vychádzame z absolvovaných odborných školení servisných inžinierov v školiacom stredisku výrobcu. Pri servise používame softvér výrobcu a špeciálne meracie prístroje požadované výrobcom.

ZÁKLADNÝ PREHĽAD SLUŽIEB

 • komplexné riešenia záložného napájania
 • dodávky, inštalácie a servis zdrojov UPS
 • poradenská a konzultačná činnosť
 • preventívne prehliadky, servisné programy zdrojov UPS

.

 • audity a merania elektrickej inštalácie
 • hľadanie porúch a ich korekcia v trojfázových elektrických sieťach
 • dielenský servis malých UPS

DIELENSKÉ SLUŽBY

 • Identifikácie stavu zariadenia a návrh na jeho korekciu
 • Profylaktiky malých UPS
 • Opravy malých UPS
 • Výmeny batérií po ukončení ich životnosti
 • Výmeny ventilátorov po ukončení ich životnosti

Niektoré vyššie uvedené služby sú dostupné aj na pôde zákazníka, napríklad výmeny batérií alebo ventilátorov malých aj veľkých UPS vykonávame aj u zákazníka. Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

 

SLUŽBY PRE ZARIADENIA INŠTALOVANÉ NA PÔDE ZÁKAZNÍKA

Predpredajné a popredajné služby:

 • Konzultácie – pomôžeme Vám nájsť najvhodnejšie riešenie pre Vašu spoločnosť
 • Projekt – je základom bezproblémového dodania, sprevádzkovania, údržby a servisu zariadení
 • Inštalácie – zabezpečíme všetky potrebné náležitosti, súvisiace s dodaním a sprevádzkovaním nami dodávaných technológií
 • Servis – profylaktické prehliadky, výmeny dielov s obmedzenou životnosťou, opravy v prípade porúch zariadení.

 

KOMPLEXNÉ POPREDAJNÉ SLUŽBY PRE ZARIADENIA INŠTALOVANÉ NA PÔDE ZÁKAZNÍKA

 • Servis na základe servisných zmlúv SLA (Service Level Agreement)

SERVISNÉ PROGRAMY

PLUSPRIMEULTRA
Technická podpora
Ročná preventívna údržba
On-Site servis s garanciou nástupu v nasledujúci pracovný deň*
Prioritný prístup k náhradným dielom
Náhradné diely (vynímajúc batérie)V cene programu
Práca a prepravaV cene programuV cene programuV cene programu

*Skrátenie odozvy On-Site servisu a rozšírenie na 7×24.

 

PLUS

 • Ročný servisný program pre podporu rýchlej odozvy prioritných systémov.

PRIME

 • Program so stanoveným rozsahom služieb.
 • Fixná/paušálna cena.
 • Náklady spojené s údržbou a opravami sú zahrnuté v cene programu.

ULTRA

 • Program so širokým rozsahom služieb.
 • Fixná/paušálna cena.
 • Predĺžená záruka.
 • Náklady spojené s údržbou, opravami vrátane náhradných dielov, sú zahrnuté v cene.

NÁŠ PRÍSTUP

 • Navrhneme ľahko rozšíriteľné technické riešenie s ohľadom na vašu prevádzku a požiadavky.
 • Zanalyzujeme použité zariadenia, technológie a ich nároky na elektrickú energiu.
 • Odporučíme dimenzovanie káblov, istiacich prvkov, chladenia a vetrania, upozorníme na únosnosť podláh.
 • Zhodnotíme elektrické riziká.
 • Vypracujeme technickú dokumentáciu a poskytneme podklady pre projekt.
 • Navrhneme riešenie, ktoré sa bude jednoducho rozširovať.
 • Porovnáme ponúkané riešenia.
 • Uvedieme výhody a nevýhody ponúkaných riešení, v prípade potreby navrhneme nové riešenie.
 • Posúdime vykonateľnosť  a servisovateľnosť ponúkaných riešení.
 • Štúdia správnych napäťových sústav a výber vhodného riešenia výrazne zredukujú riziko straty napájania spôsobenými poruchami vašich záťaží, atmosférických porúch  a samozrejme ľudského faktora.
 • Zmeriame spotrebu vašich elektrických zariadení.
 • Prevedieme záťažové testy na existujúcich systémoch UPS.
 • Zanalyzujeme použité technológie  a ich nároky na elektrickú energiu.
 • Zhodnotíme obmedzenia vašej prevádzky a elektrické riziká.
 • Spolu s vami stanovíme ďalší rozvoj vašej prevádzky.
 • Navrhneme najvhodnejšie riešenie na modernizáciu existujúceho stavu.

ŠPECIÁLNE SLUŽBY

RIEŠENIA KRITICKÉHO NAPÁJANIA

 • Navrhneme a dodáme riešenia kritického napájania pre vašu serverovňu, dátové centrum, výrobnú halu atď.
 • Naše riešenia prispôsobujeme požiadavkám trhového segmentu, architektúre napájania podľa dôležitosti chránených aplikácií a prihliadame na možné zdroje energie.

AUDITY ELEKTRICKÝCH SIETÍ A KOREKCIE

 • Audity elektrických sietí.
 • Analýza a korekcia porúch elektrických inštalácií.
 • Dlhodobé a krátkodobé merania sietí. (Merania môžu byť zamerané na prechodné javy, vyššie harmonické, kolísanie napätia, podpätia, blikania, spotrebu elektrickej inštalácie atď.).

ANALÝZA, MERANIE A POTLAČENIE VYŠŠÍCH HARMONICKÝCH

 • Merania obsahu vyšších harmonických na rôznych úrovniach elektrickej inštalácie.
 • Konzultáciea návrh aktívnej kompenzácie.
 • Dodanie, sprevádzkovanie a servis produktov kompenzácie vyšších harmonických.

DTW, s.r.o.

Gogoľova 2304/18, 851 01 Bratislava
Tel.: 02 63532691
email: dtw@dtw.sk
eshop: eshop.dtw.sk