Mobil: +421903344019 dtw@dtw.sk
Situácie, pri ktorých vám UPS pomôžu a znížia riziko porúch

Situácie, pri ktorých vám UPS pomôžu a znížia riziko porúch

UPS je zdroj nepretržitého napájania, ktorého funkciou je krátkodobá dodávka elektrickej energie pre zariadenia,
u ktorých nemôže prísť k prerušeniu prevádzky. Nepretržitá dodávka energie chráni citlivé zariadenia pred poškodením
a údaje pred zničením, alebo ich stratou.

Pri výpadku elektrickej energie, záložný zdroj dodáva zariadeniam elektrinu prostredníctvom úložiska energie. Úložiskami energie môžu byť batérie/akumulátory, super kondenzátory alebo zotrvačníky. Pri použití úložísk energie dochádza
k premene uchovanej energie cez striedač, ktorý jednosmerné napätie premení na striedavé napätie.

Situácie, pri ktorých je vhodné využívať zdroj nepretržitého napájania sú určené požiadavkou chráneného zariadenia
pre napájanie elektrinou a podmienené kvalitou elektrickej siete.

UPS využite v prípadoch:

  • keď potrebujete zaistiť dodávku energie napriek úplnému výpadku siete
  • keď potrebujete zabezpečiť stabilnú kvalitu energie pri kolísaní napätia v sieti
  • keď prichádza k prepätiu alebo k poklesu napätia v rozvodnej sieti
  • na zamedzenie šírenia iných porúch elektrickej siete smerom k napájaným záťažiam UPS
  • ďalšie poruchy elektrickej siete.

Dĺžka zaistenia napájania

Dĺžka zaistenia napájania zo záložného zdroja závisí od typu UPS. Čas zaistenia dodávky energie z úložiska energie
sa pohybuje v rozsahu niekoľkých jednotiek sekúnd, čo postačuje na preklenutie času, kým sa spustí náhradný zdroj energie, až desiatok minút na ukončenie výrobného cyklu prípadne shutdown serverov, alebo do návratu napájania elektrickou sieťou, keďže štatistická doba porúch elektrickej siete je 6 minút.

Využitie Riello UPS je širokospektrálne

UPS sa využívajú pri počítačových systémoch na bezpečné ukončenie činnosti a na predchádzanie poškodenia údajov.
Vo väčšej miere sa však využívajú v priemysle na zálohovanie riadiacich centier, výrobných procesov, operačných sál, zabezpečovacej, protipožiarnej techniky a podobne. V portfóliu našej spoločnosti nájdete UPS vhodné pre rôzne typy
trhových segmentov
ale aj pre domácnosti a malé prevádzky.

Pokračovaním používania tejto stránky súhlasíte s použitím cookies. viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close