Mobil: +421903344019 dtw@dtw.sk
Konverzia MGE UPS SYSTEMS – EATON

Konverzia MGE UPS SYSTEMS – EATON

Konverzia MGE UPS SYSTEMS – MGE OPS – EATON.

Konverzia

V súvislosti s vývojom zdrojov MGE UPS SYSTEMS od roku 1997, následnými zmenami počas a po akvizícii spoločnosti APC spoločnosťou Schneider electric a odkúpením jednofázových aktivít spoločnosti MGE UPS SYSTEMS, spoločnosťou EATON sme si dovolili zhrnúť do tabuľky nižšie konverziu od produktov MGE až po nové produkty, ktoré na trh uvádza spoločnosť EATON.

(viac…)

Aktívny kompenzátor vyšších harmonických

Aktívny kompenzátor

Riadená a selektívna kompenzácia vyšších harmonických a účinníka

Kompenzačná kapacita od 20 A do 480 A. Nepostrádateľný dodatok serverovní a dátových centier napájaných náhradnými zdrojmi. Ideálne riešenie na potlačenie vyšších harmonických v napájacom napätí objektov, ktoré sú zaťažené počítačovou a meničovou záťažou.

Kompenzuje kapacitný účinník IT a znižuje riziko prevzatia záťaže motorgenerátormi. SineWave okamžite prispôsobuje úroveň kompenzácie.

Potlačením vyšších harmonických SineWave potláča náhodné vypínanie ističov, zrýchlené starnutie zariadení. Kompenzáciou účinníka cos ø SineWave umožňuje úsporu energie, úplnu kompatibilitu s generátormi a kapacitnými záťažami.

Kompenzátor trvale analyzuje prúd záťaže a kompenzuje ho podľa zvolenej konfigurácie:

  • potlačenie vyšších harmonických s možnosťou nastavenia podľa typu aplikácie
  • a/ alebo kompenzácia cos ø kapacitného alebo induktívneho

Nesmierne jednoduchá integrácia

  • SineWave je extrémne kompaktný, môže byť inštalovaný na stene alebo v rozvádzači
  • SineWave môžu byť zapojené paralelne, umožňujúc tak zvyšovanie výkonu v budúcnosti bez odpojenia napájania
  • SineWave sa automaticky prispôsobuje akejkoľvek jednofázovej alebo trojfázovej záťaži, počítačová záťaž, meniče frekvencie, atď. Je kompatibilný s akoukoľvek napäťovou sústavou
Prezentácia produktu

 

Certifikácia na MGE Galaxy 7000

Spoločnosť DTW disponuje technikom 4. stupňa na zdroje MGETM GalaxyTM 7000 a je od 19. 6. 2009 oprávnená dodávať služby pre uvedený produkt. DTW rozširuje rozsah dodávok s prislúchajúcimi službami o ďalší rad výrobcu MGE UPS SYSTEMS S.A. Francúzsko. Všetky nami dodané produkty MGE sú kryté servisným zázemím, poskytovaným našimi technikmi.

Od júla 2009 budú prvé jednotky Galaxy 7000 slúžiť na napájanie kritických aplikácií našich zákazníkov.

MGETM GalaxyTM 7000  je postavený na dvojkonverznej topológii, vybavenej IGBT usmerňovačmi a IGBT striedačmi. Pozostáva zo samostatných jednotiek, modulárnych paralelných jednotiek a paralelných jednotiek, meničov frekvencie, centrálnych statických spínačov.

MGETM GalaxyTM 7000  patrí do kategórie zdrojov vysokých výkonov. Dostupný je vo výkonovom rade 250/ 300/ 400/ 500 kVA na jednu jednotku UPS. Paralelným radením až 8 jednotiek dosahuje konfigurácia menovité výkony 3500 kVA.

Pokračovaním používania tejto stránky súhlasíte s použitím cookies. viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close