Mobil: +421903344019 dtw@dtw.sk
Podpora pre projektantov

Podpora pre projektantov

V dňoch 23. až 25. októbra 2018 sa s mnohými z Vás stretneme na ôsmom ročníku konferencie PROJEKTANTI, ktorá sa bude konať v priestoroch hotela Grand v Jasnej. Zastavte sa v našom stánku. Radi Vám poskytneme odborné informácie a odpovede na Vaše otázky.

Poskytujeme podporu pre projektantov pri dodávkach, inštalácii UPS zariadení vrátane zohľadnenia podmienok kladených na prostredie, v ktorých sú zariadenia inštalované.

Technologicky vyspelé UPS zariadenia Riello sú vhodné do prevádzok v rôznych podmienkach prostredia – teplota, vlhkosť, vibrácie, kolísavé zdroje, atď.

Master MPS – vysokokvalitné riešenie

Master MPS – vysokokvalitné riešenie

Séria Master MPS poskytuje maximálnu ochranu a kvalitu napájania pre kritické záťaže, vrátane dátových centier, priemyselných procesov, telekomunikácií, bezpečnostných a elektro-medicínskych systémov.

Master MPS je on-line UPS s dvojitou konverziou (VFI SS 111 – IEC EN 62040-3) s transformátorom na výstupe invertora.

Séria Master MPS obsahuje verzie s trojfázovým vstupom a jednofázovým výstupom od 10 do 800kVA. Všetky verzie sú vybavené 6-impulzným tyristorovým usmerňovačom s voliteľnými filtrami vyšších harmonických. 12-pulzný tyristorový usmerňovač je dostupný na vyžiadanie pre verzie 60 a 80kVA.

Jednoduché napájanie

Master MPS zjednodušuje a zefektívňuje napájanie UPS z generátorových sústav a transformátorov MT/BT. Znižuje výkonové straty v systéme a v cievkach, kompenzuje účinník a eliminuje vyššie harmonické prúdy odoberané záťažami napájanými zdrojom UPS.
Okrem toho, postupný štart usmerňovača a možnosť zníženia nabíjacích prúdov batérie, umožňujú zníženie nárastu vstupného prúdu. Znamená to nižšie zaťaženie zdroja, čo je obzvlášť užitočné, keď je zdroj UPS napájaný motorgenerátorom.

Flexibilita

Master MPS je vhodný pre širokú škálu aplikácií, vrátane IT a najnáročnejších priemyselných prostredí. Vďaka širokej škále príslušenstva a doplnkov, je možné vytvoriť komplexné konfigurácie a systémové architektúry, aby sa zaručila maximálna dostupnosť energie a možnosť pridávania novej UPS bez prerušenia existujúcej inštalácie.

Systém starostlivosti o batérie

Batérie sú udržiavané v nabitom stave prostredníctvom usmerňovača. Keď príde ku zlyhaniu sieťového napájanie, UPS použije energiu batérií na napájanie pripojených zariadení. Z tohto dôvodu je správna starostlivosť o batérie rozhodujúca pre zabezpečenie správnej prevádzky UPS v núdzových podmienkach. Systém starostlivosti o batérie pozostáva zo série funkcií, ktoré sú navrhnuté tak, aby optimalizovali správu batérií a dosiahli čo najlepší výkon a životnosť. Zdroje UPS Master MPS sú kompatibilné s rôznymi technológiami akumulácie batérií: batrérie otvorené oloveno-kyselinové, VRLA AGM, Gel, NiCd, lítiové, a tiež superkondenzátormi a zotrvačníkmi.

UPS Group Synchroniser (UGS)

Umožňuje, aby dva alebo viaceré neparalelné zdroje UPS zostali synchronizované aj počas výpadku sieťového napájania. UGS tiež umožňuje synchronizáciu UPS Riello s iným zdrojom napájania, ktorý je nezávislý a má iný výkon.

Parallel Systems Joiner (PSJ)

Umožňuje paralelné prepojenie dvoch skupín zdrojov UPS, v prípade údržby (bez prerušenia výstupu) pomocou spínača. Ak dôjde k poruche zdroja UPS v paralelnej prevádzke, je automaticky odpojený. PSJ automaticky spojí zvyšné UPS s druhou skupinou paralelne zapojených UPS prostredníctvom externého bypassu, aby sa zabezpečila redundancia napájania záťaže.

Ďalšie informácie o MASTER MPS.

NextEnergy NXE

NextEnergy NXE

NextEnergy UPS

NextEnergy NXE je najnovšou sériou UPS určenou pre kritické aplikácie. Táto trojfázová UPS ponúka technológiu dvojitej konverzie bez transformátora VFI SS 111, s integrovaným trojrozmerným dizajnom IGBT.

NextEnergy je navrhnutá tak, aby zvládala rastúce zákaznícke požiadavky na napájanie, vysokú účinnosť a nízke prevádzkové náklady. Vďaka efektívnemu systému riadenia zaručuje najvyššiu účinnosť aj pri čiastočnom zaťažení.

Jednotný účinník a jednoduchá aktualizácia systému z NextEnergy robia ideálne riešenie pre nepretržitú prevádzku akejkoľvek IT aplikácie.

Zdroj s nulovým dopadom

NextEnergy je navrhnutá s najnovšími technológiami s cieľom nielen zabrániť rušeniu v elektrickej sieti, ale tiež vyčistiť zdroj napr. od harmonických frekvencií generovaných nelineárnymi záťažami.
Vstupný AC / DC prevodník je založený na báze usmerňovača IGBT s použitím najnovšej 3-úrovňovej technológie.

Kľúčové funkcie:

 • vstupné skreslenie <3%
 • vstupný účinník 0,99
 • postupný štart usmerňovača (power walk-in)
 • funkcia oneskoreného spustenia na reštartovanie usmerňovačov pri obnovení napájania.

Vďaka programovateľnému maximálnemu vstupnému výkonu (kW alebo kVA) môže byť UPS NextEnergy inštalovaná v napájacích AC systémoch s obmedzeným výkonom, ako sú dieselové generátory alebo iné zdroje energie s obmedzením výkonu, ktorým potom dodávajú dodatočný požadovaný výkon z batérií (funkcia peak demand).

Vynikajúci výkon

 • Najnovšie technológie a použitie vysokokvalitných komponentov, umožňujú UPS NextEnergy dosiahnuť prvotriedny výkon a tiež schopnosť dodávať kapacitnú zaťaž, bez zníženia výkonu až do 40 °C, ktorá je vo väčšine dátových centier veľmi častá.
 • Vynikajúca účinnosť až do 97% v režime on-line dvojitej konverzie, ktorá dosahuje až 99% v pohotovostnom (stand-by) režime alebo v režime Smart active.
 • Jednotka používa metódu núteného vetrania na odvádzanie tepla produkovaného vnútornými komponentmi.

Zvláštna pozornosť je venovaná vetraciemu systému, aby sa zabezpečila najlepšia prevádzková úroveň a životnosť zariadenia. To je dosiahnuté vďaka automatickému ovládaniu rýchlosti ventilátora podľa konkrétnej úrovne zaťaženia.

Systém starostlivosti o batérie

Batéria je jednou z najdôležitejších súčastí UPS – zaisťuje správnu prevádzku v prípade výpadku siete. NextEnergy obsahuje všetky najnovšie funkcie na predĺženie životnosti batérií, udržiavanie efektívnej prevádzky batérií, ako aj indikovanie poruchy.
Rozmanitosť spôsobov nabíjania umožňuje používanie najbežnejších typov batérií a technológií dostupných na trhu, ako napríklad VLRA, AGM, GEL, NicCd atď.
Okrem flexibility batériových článkov umožňuje NextEnergy užívateľovi vybrať si najefektívnejšie riešenie pre požadovanú dobu zálohovania. Nabíjanie a vybíjanie batérií zabezpečuje konvertor STEP-UP / STEP-DOWN, čo znamená, že keď sú batérie nabíjané a sieť je dostupná, konvertor už nie je pripojený k zdroju. To znamená, že odoberaný prúd je prakticky nulový, čo vedie k výraznému zvýšeniu životnosti batérie.

Prevádzka bez uzemnenia

NextEnergy môže pracovať s uzemnením alebo bez neho. To je dôležitá vlastnosť na zníženie investičných a prevádzkových nákladov distribučného systému, kde je uzemnenie vytvorené oddeľovacím transformátorom blízko záťaže. Napríklad v modernom dátovom centre alebo kde sa neutrál nepoužíva vôbec. Hlavnou výhodou je zníženie nákladov na distribučné mechanizmy.

Jednoduchá inštalácia

 • Malý pôdorys skrine a plný prístup spredu pre všetky typy údržby poskytujú maximálny priestor pre inštaláciu a servis.
 • NextEnergy obsahuje štandardne horný a spodný káblový vstup, čím sa odstráni potreba použitia veľkých a nákladných vstupných skríň.
 • Vetranie smeruje spredu dohora, takže nie je potrebné zadné odvetrávanie.

Maximálna spoľahlivosť a dostupnosť

NextEnergy UPS môže byť paralelne spojená až s 8 jednotkami na zvýšenie kapacity alebo pridanie redundancie (N + 1).

Vzhľadom na to, typické zaťaženie sa môže pohybovať od 20 do 80%. Funkcia Efficiency Control System (ECS) optimalizuje prevádzkovú účinnosť celého systému podľa výkonu absorbovaného záťažou. To zaisťuje vyššiu celkovú účinnosť počas všetkých pomerov zaťaženia. Hot System Expansion (HSE) umožňuje pridanie ďalšieho záložného zdroja do existujúceho systému bez nutnosti vypnutia operačných jednotiek alebo ich prepnutia do bypass módu. To zaručuje maximálnu ochranu záťaže, a to aj počas údržby a rozširovania systému. UPS zabezpečuje maximálnu úroveň dostupnosti a odolnosti voči poruchám, vrátane porúch spojovacích káblov, kedy pokračuje v napájaní záťaže bez prerušenia, signalizujúc stav alarmu.

Pokročilá komunikácia

Interaktívna dotyková obrazovkaInteraktívna dotyková obrazovka

NextEnergy je vybavená 7″ grafickým displejom s dotykovou obrazovkou (800 x 480 pixelov), ktorá poskytuje informácie o UPS, meraní, priebehu napätia a prúdu, prevádzkovom stave a alarme v rôznych jazykoch.
Prednastavená obrazovka zobrazuje stav UPS, graficky znázorňuje stav rôznych komponentov (usmerňovač, batérie, invertor, bypass). Panel sa tiež používa na konfiguráciu a nastavenie parametrov UPS s 3 úrovňami bezpečnostného hesla podľa úrovne autorizácie.

Kompatibilita s najnovšími operačnými systémami vrátane:

 • Windows 7, 8
 • Hyper-V
 • Windows Server 2012, 2008 a predchádzajúce verzie
 • Mac OS X
 • Linux
 • VMWare ESXi
 • Citrix XenServer a mnoho ďalších operačných systémov Unixu.

Charakteristika:

 • Technológia: On-line
 • Elektrické vlastnosti: trojfázová
 • Aplikácia: priemysel, dátové centrá, zdravotníctvo, núdzové osvetlenie
 • Napätie: 415 V, 380 V, 400 V
 • Výstupný výkon kVA: 250 kVA (335,26 hp), 300 kVA (402,31 hp)

Hlavné výhody:

 • Vysoká účinnosť až 97% pri dvojitej konverzii
 • kW = kVA (pf 1) do 40 °C
 • UPS bez transformátora
 • Vysoká kapacita preťaženia
 • Interaktívna dotyková obrazovka
 • Plne ovládateľné spredu
 • UPS sú navzájom prepojiteľné

Funkcie NextEnergy:

 

Topológia invertora/usmerňovača On-line dvojitá konverzia
 

 

Vstup

napätie [V] 380 – 400 – 415 V
rozsah vstupného kmitočtu [Hz] 45 / 65 Hz
účinník 1
pripojenie svorky
Výstup napätie [V] 380 – 400 – 415 V voliteľné
výstupný výkon [VA / Watty] 250 kW – 300 kW
rozsah výstupného kmitočtu [Hz] 50 nebo 60 Hz
účinník 1
preťažiteľnosť po dobu 1 min. 150%
Energetická účinnosť online [%] 97,00%
HE [%] 99%
Batérie typ VRLA AGM/GEL – stav každej sady batérií je monitorovaný riadiacou jednotkou
doba zálohovania podľa batériovej sady
menovité napätie [V] 480 V
Displej 7″ dotykový displej
Krytie IP IP20
Umiestnenie [rack / tower] Tower
Voliteľná doplnková informácia kontrola stavu batérií, software pre: Windows/Linux/Mac
UPS vyberajte podľa vašich nárokov na neprerušené napájanie

UPS vyberajte podľa vašich nárokov na neprerušené napájanie

UPS vyberajte podľa typov zariadenia, ktoré potrebujete chrániť pred výpadkom napájania alebo pred poruchou v elektrickej sieti.

Najvyšší stupeň ochrany vyžadujú zariadenia, pri ktorých v prípade výpadku môže dôjsť k ohrozeniu zdravia alebo života, prípadne k veľkým ekonomickým stratám. Takéto zariadenia musia mať zabezpečené nepretržité napájanie elektrinou. Patria sem zariadenia pre prenos a spracovanie údajov, zdravotnícke zariadenia ako operačné sály, resuscitačné oddelenie, oddelenia intenzívnej starostlivosti, systémy tunelov a pod.

Zariadenia, ktoré nevyžadujú nepretržitú dodávku elektrickej energie, ale dodávku je potrebné obnoviť v krátkom čase, vyžadujú stredný stupeň ochrany. Výpadok sa prejaví obmedzením funkčnosti alebo zastavením zariadenia. Pri týchto zariadeniach neprichádza k narušeniu technológií, priamemu ohrozeniu života alebo ku výrazným ekonomickým stratám. Dodávka elektrickej energie musí byť obnovená čo najrýchlejšie a patria sem zariadenia v priemyselných prevádzkach, mechanických dielňach, obrábacie stroje a podobne.

Najnižší stupeň ochrany napájania vyžadujú skôr menšie spotrebiče bežne využívané v domácnostiach alebo na pracoviskách. Pri týchto zariadeniach nie je nutné dodávku elektrickej energie zaisťovať zvláštnymi opatreniami. Patria sem predovšetkým bežné zariadenia v úradoch, školách, skladoch a v domácnostiach.

V prípade, že sa potrebujete poradiť, neváhajte nás kontaktovať. Radi nájdeme najvhodnejšie riešenie, ktoré bude ekonomické a zároveň splní všetky požiadavky chráneného zariadenia.

Sentinel DUAL SDU – nové modely v 5-6-8-10 kVA

Sentinel DUAL SDU – nové modely v 5-6-8-10 kVA

Riello UPS prinieslo na trh nové modely Sentinel Dual SDU v prevedení 5 – 10 kVA s technológiou dvojitej konverzie (VFI).
Nové modely Sentinel Dual SDU sú najlepším riešením na napájanie kritických aplikácií a elektro-zdravotníckych zariadení, ktoré si vyžadujú maximálnu spoľahlivosť napájania.

Výhody nového Sentinel Dual SDU

 • Vhodný pre aplikácie od IT až po bezpečnosť
 • Vysoká flexibilita inštalácie a používania
 • Viacero dostupných možností komunikácie
 • Paralelné zapojenie až 3 jednotiek Sentinel Dual SDU a to na zvýšenie výkonu, alebo dosiahnutie redundantnej konfigurácie N + 1, ktorá ponúka zvýšenú spoľahlivosť pre kritický systém
 • Otočenie UPS až o 90˚ – inštalácia formou veže stojacej na podlahe, alebo ako Rack – ideálna pre sieťové a serverové aplikácie
 • Otáčavý display – nastaviteľný podľa polohy inštalácie
 • Vysoká spoľahlivosť batérie
 • Zvýšená odolnosť záťaže voči poruchám v sieti a úderom blesku
 • Jednoduchá inštalácia

Technológia, výkon, diagnostika

Funkcia Economy Mode a Smart Active Mode.

Štandardný digitálny displej, rozhranie RS232 a rozhranie USB so softvérom PowerShield3 na stiahnutie, slot pre pripojenie komunikačného príslušenstva. Vďaka nízkej hladine hluku (<48 dBA ) a prevádzke zaručenej až do 40 °C Sentinel Dual SDU môže byť inštalovaný v rôznom prostredí.

 

Batériový modul BB SDU 180-A3

Batériový modul BB SDU 180-A3

Riello Sentinel Dual SDU 8000

Riello Sentinel Dual SDU 8000

 

 

 

 

 

Viac informácií o Sentinel Dual SDU získate TU a na DTW zákazníckej linke: 0911 344 003.

Pokračovaním používania tejto stránky súhlasíte s použitím cookies. viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close