Mobil: +421903344019 dtw@dtw.sk
Bypass pre hot-swap pripojenia, ktorý zaručuje ochranu a znížené náklady.

Bypass pre hot-swap pripojenia, ktorý zaručuje ochranu a znížené náklady.

Plug and play riešenie pre rad Sentinel Dual SDU uľahčuje inštaláciu, správu a údržbu a zároveň obmedzuje náklady a zvyšuje odolnosť a spoľahlivosť.
Spoločnosť Riello UPS, značka skupiny Riello Elettronica, globálny hráč medzi piatimi najlepšími spoločnosťami na svete vo výrobe nepretržitých zdrojov napájania (UPS), predstavuje Sentinel Dual SDU Modular MBB; doplnkové príslušenstvo pre sériu UPS Sentinel Dual SDU, ktoré pomáha zaručiť maximálnu energetickú ochranu a odolnosť pre kritické aplikácie, ako aj optimalizovať počiatočné náklady na inštaláciu.
Vďaka pripojeniam, vymeniteľným za prevádzky, nový SDU Modular MBB Bypass uceľuje vytvorenie paralelného systému UPS (zvýšenie výkonu alebo redundancia), ktorý umožňuje veľmi ľahkú inštaláciu, správu a údržbu systému. Je vybavený rovnakou funkčnosťou a veľkosťou ako UPS, takže ho je možné inštalovať ako do veže vedľa UPS, tak do 19 "rackovej skrine. Skutočné príslušenstvo typu plug & play, umožňuje ľahké a rýchle odpojenie a výmenu UPS zo systému bez prerušenia napájania záťaže. Okrem toho je možné Sentinel Dual SDU Modular MBB inštalovať spolu so Sentinel Dual SDU UPS do štandardných rack rozvádzačov bez potreby drahých vyhradených systémov, čím sa výrazne znižujú počiatočné investičné náklady.
Nový bypass poskytuje škálovateľnosť a ľahkú údržbu. Je možné pripojiť až 3 Sentinel Dual SDU výkonov 5, 6, 8 a 10 kVA / kW v konfigurácii N + redudnantný, alebo navýšenie výkonu. Ak jeden z 3 paralelne pripojených UPS vyžaduje údržbu alebo má poruchu, jednoducho ho vypnite a systém automaticky vyváži zaťaženie zvyšných UPS. To isté sa deje v okamihu reštartu, čo je zárukou spoľahlivosti nevyhnutnej pre kritické systémy.
Paralelne pripojené zdroje UPS sú v skutočnosti koordinované pomocou riadiacej dosky (SDU Parallel Kit), ktorá zaisťuje výmenu informácií prostredníctvom pripojenia do sľučky, čo je architektúra, ktorá poskytuje redundanciu v pripojení, čo zvyšuje celkovú spoľahlivosť systému.
Modular Hot-Swap SDU Bypass
Pre úplné a včasné riadenie systému môže byť rad Sentinel Dual SDU vybavený sieťovou komunikačnou kartou NetMan204 (ktorá vám umožňuje spravovať virtualizované systémy VMWare a Microsoft Hyper-V), snímačmi teploty a vlhkosti, ako aj úplným softvérom PowerShield3 licenciou na intuitívne paralelné spravovanie UPS.
„Sentinel Dual SDU Modular MBB sme navrhli tak, aby premýšľal o potrebách spoločností nielen z hľadiska efektívnosti a spoľahlivosti, ale aj z hľadiska znižovania nákladov, a to vďaka škálovateľnosti a integrácii v 19“ stojane. “- hovorí Massimo Zampieri, Produktový manažér di Riello UPS - „Výsledkom je ideálne riešenie na ochranu kritických systémov, ako sú IoT, mikro dátové centrá, systémy riadenia priemyselných procesov alebo všetky ostatné aplikácie, pre ktoré je potrebný odolný modulárny ochranný systém alebo paralelný. „- uzatvára Zampieri.
Záložný zdroj UPS pre zabezpečovacie systémy s dlhou dobou zálohovania

Záložný zdroj UPS pre zabezpečovacie systémy s dlhou dobou zálohovania

Záložný zdroj UPS pre núdzové a zabezpečovacie systémy vám umožní dlhé doby zálohovania vašich zariadení – až 24 hodín. Tieto napájacie zdroje sú určené pre stavby podliehajúce bezpečnostným normám požiarnej ochrany a tiež pre núdzové, zabezpečovacie, telekomunikačné či zdravotnícke systémy.

Pre kvalitné napájanie a dlhé doby zálohovania slúžia UPS s dobou zálohovania viac ako 1 hodina/ 3 hodiny/ 8 hodín až 24 hodín.
Zariadenia neobsahujú interný akumulátor. Batérie sú umiestnené
v prídavných batériových moduloch a zdroje sú vybavené silným nabíjačom batérie.

Pre dlhú dobu zálohovania sú vhodné batérie/akumulátory vyššej kapacity, ktoré sú schopné dodávať výkon do záťaže počas predĺžených výpadkov siete. Batérie je možné nabiť prúdom dodávaným zdrojom UPS. Nabíjací prúd je na úrovni cca 12% až 20% menovitej kapacity batérie.

UPS vhodné pre využitie v rámci núdzových a bezpečnostných systémov udržujú batérie v trvalo nabitom stave. V prípade výpadku sieťového napätia sa zariadenia automaticky pripoja k akumulátorom. Keď sa obnoví dodávka elektrickej energie, UPS začne automaticky akumulátory nabíjať. Záložné zdroje pre zabezpečovacie systémy sú vhodné pre automatické požiarne systémy, alarmové jednotky a detekčné havarijné systémy, zariadenia na odvod dymu, systémy núdzového osvetlenia, systémy detekcie oxidu uhoľnatého, špecifické bezpečnostné systémy rôznych citlivých oblastí.

UPS pre zabezpečovacie systémy – hlavné výhody?

Hlavnou výhodou je dlhá životnosť používaných akumulátorov. Okrem toho jednoduchá montáž a zapojenie. Nevyžadujú takmer žiadnu údržbu a ich prevádzka je plne automatická. Dokonca v miestnosti, v ktorej sú UPS umiestnené, je možné využívať aj na iné účely, pretože negenerujú výpary.

Možnosti využitia v rámci zabezpečovacích systémov

Záložný zdroj UPS pre núdzové a zabezpečovacie systémy sa využívajú v obchodných centrách, biznis centrách a kanceláriách a bytových domoch. Na železničných staniciach, na štadiónoch a v rôznych športových centrách. Vo verejných budovách, inštitúciách, nemocniciach ako aj v priemyselných a výrobných objektoch.

núdzové systémy
Riello Sentinel Pro SEP ER
núdzové systémy
Riello Sentinel Dual SDH ER
núdzové systémy
Riello Vision Dual VSD ER

Radi odpovieme na vaše otázky ohľadne typov UPS vhodných pre núdzové a zabezpečovacie systémy.

Master MPS – vysokokvalitné riešenie

Master MPS – vysokokvalitné riešenie

Séria Master MPS poskytuje maximálnu ochranu a kvalitu napájania pre kritické záťaže, vrátane dátových centier, priemyselných procesov, telekomunikácií, bezpečnostných a elektro-medicínskych systémov.

Master MPS je on-line UPS s dvojitou konverziou (VFI SS 111 – IEC EN 62040-3) s transformátorom na výstupe invertora.

Séria Master MPS obsahuje verzie s trojfázovým vstupom a jednofázovým výstupom od 10 do 800kVA. Všetky verzie sú vybavené 6-impulzným tyristorovým usmerňovačom s voliteľnými filtrami vyšších harmonických. 12-pulzný tyristorový usmerňovač je dostupný na vyžiadanie pre verzie 60 a 80kVA.

Jednoduché napájanie

Master MPS zjednodušuje a zefektívňuje napájanie UPS z generátorových sústav a transformátorov MT/BT. Znižuje výkonové straty v systéme a v cievkach, kompenzuje účinník a eliminuje vyššie harmonické prúdy odoberané záťažami napájanými zdrojom UPS.
Okrem toho, postupný štart usmerňovača a možnosť zníženia nabíjacích prúdov batérie, umožňujú zníženie nárastu vstupného prúdu. Znamená to nižšie zaťaženie zdroja, čo je obzvlášť užitočné, keď je zdroj UPS napájaný motorgenerátorom.

Flexibilita

Master MPS je vhodný pre širokú škálu aplikácií, vrátane IT a najnáročnejších priemyselných prostredí. Vďaka širokej škále príslušenstva a doplnkov, je možné vytvoriť komplexné konfigurácie a systémové architektúry, aby sa zaručila maximálna dostupnosť energie a možnosť pridávania novej UPS bez prerušenia existujúcej inštalácie.

Systém starostlivosti o batérie

Batérie sú udržiavané v nabitom stave prostredníctvom usmerňovača. Keď príde ku zlyhaniu sieťového napájanie, UPS použije energiu batérií na napájanie pripojených zariadení. Z tohto dôvodu je správna starostlivosť o batérie rozhodujúca pre zabezpečenie správnej prevádzky UPS v núdzových podmienkach. Systém starostlivosti o batérie pozostáva zo série funkcií, ktoré sú navrhnuté tak, aby optimalizovali správu batérií a dosiahli čo najlepší výkon a životnosť. Zdroje UPS Master MPS sú kompatibilné s rôznymi technológiami akumulácie batérií: batrérie otvorené oloveno-kyselinové, VRLA AGM, Gel, NiCd, lítiové, a tiež superkondenzátormi a zotrvačníkmi.

UPS Group Synchroniser (UGS)

Umožňuje, aby dva alebo viaceré neparalelné zdroje UPS zostali synchronizované aj počas výpadku sieťového napájania. UGS tiež umožňuje synchronizáciu UPS Riello s iným zdrojom napájania, ktorý je nezávislý a má iný výkon.

Parallel Systems Joiner (PSJ)

Umožňuje paralelné prepojenie dvoch skupín zdrojov UPS, v prípade údržby (bez prerušenia výstupu) pomocou spínača. Ak dôjde k poruche zdroja UPS v paralelnej prevádzke, je automaticky odpojený. PSJ automaticky spojí zvyšné UPS s druhou skupinou paralelne zapojených UPS prostredníctvom externého bypassu, aby sa zabezpečila redundancia napájania záťaže.

Ďalšie informácie o MASTER MPS.

Výhody a nevýhody trasformátora v UPS

Výhody a nevýhody trasformátora v UPS

Transformátorová technológia zdrojov UPS je na trhu od 60tych rokov minulého storočia. Pozostáva z usmerňovača, ktorý napája striedač a zároveň nabíja batérie. Rozvojom polovodičových výkonových prvkov a zavedením IGBT tranzistorov, bolo možné následne vyvinúť UPS bez potreby výstupného transformátora. Každý typ UPS – transformátorové aj bez-transformátorové, majú svoje opodstatnenie pri rôznych typoch technológií a riešeniach.

Výhodou transformátorových UPS je galvanické oddelenie chránených záťaží od elektrickej siete, získanie relatívne vysokej skratovej odolnosti zdroja UPS pri skratoch na strane záťaže. Na druhej strane nevýhodou technológie sú zníženie účinnosti o straty z transformátora.

Bez-transformátorové UPS majú nižšiu cenu a hmotnosť. Umožňujú prepojenie záložného zdroja so širokým rozsahom vstupného napätia bez použitia batérie. Nevýhodou je však nižšia skratová odolnosť a galvanické neoddelenie chránených záťaží od elektrickej siete.

 

Hlavné rozdiely pre používateľov

 • Investičné náklady sú pri transformátorových UPS vyššie kvôli vyšším nákladom na UPS, vyšším nákladom na elektro inštaláciu a vzhľadom k ich veľkosti je potrebný väčší priestor.
 • Prevádzkové náklady sú pri transformátorových UPS vyššie, pretože nižšia účinnosť spôsobuje vyššie náklady na energiu pre UPS aj chladenie. Bez-transformátorové UPS prevádzkové náklady znižujú, keďže majú vyššiu účinnosť, menšie straty a menšie nároky na chladenie. Úspory sú významné pri vyčíslení úspor za celého obdobia využívania.
 • Negatívny vplyv na životné prostredie pri výrobe a pri preprave spotrebiteľovi je väčší pri transformátorových UPS, ktoré obsahujú viacero komponentov (transformátor) a tiež vzhľadom k veľkosti mechanickej jednotky na rozdiel od bez-transformátorovej UPS, ktorá obsahuje menej komponentov a teda je menšia.
 • Transformátorové UPS majú väčšie straty energie a vyžadujú viac energie na chladenie.
 • Prevádzková životnosť batérií je u transformátorových UPS nižšia čo zapríčiňuje väčšie zvlnenie napätia.

 

Napriek významným rozdielom medzi transformátorovými a bez-transformátorovými UPS je využívanie oboch technológií opodstatnená. Každá topológia je využiteľná pri iných typoch zariadení alebo riešení v závislosti od ich energetických nárokov.

V rámci našich návrhov technologických riešení alebo pri odstraňovaní problémov napájania, navrhneme najvhodnejšiu technológiu, ktorá splní potreby zákazníka či už z technologického alebo finančného hľadiska.

Pozrite si ďalšie informácie o transformátorových a bez-transformátorových UPS.

UPS zdroje nepretržitého napájania – tri hlavné typy UPS

UPS zdroje nepretržitého napájania – tri hlavné typy UPS

Akú UPS vybrať - tri typy UPS

Statické UPS zdroje nepretržitého napájania

Všetky zariadenia UPS zdroje neprerušovaného napájania, bez na ohľadu na technológiu plnia prioritnú úlohu – chránia akékoľvek pripojené zariadenia pred výpadkom elektrickej energie. Existujú tri hlavné typy alebo topológie UPS, z ktorých každá má rôznu úroveň sieťovej ochrany.

Základný typ UPS

Najzákladnejší a najlacnejší typ UPS je známy ako Off-line Voltage and Frequency Dependent (VFD).

 • Je nákladovo najefektívnejším spôsobom zabezpečenia ochrany pred výpadkami napájania.
 • V režime off-line UPS je záťaž vždy napájaná z elektrickej siete. Za normálnej prevádzky je interná batéria nabitá a pripravená na použitie. Iba vtedy, keď dôjde k výpadku napájania, UPS zvolí na napájanie záťaže batériu. Toto prepínanie sieťového napájania do batérie trvá menej ako 25 milisekúnd. Hoci to znie ako veľmi krátky čas, stačí prerušiť výkon citlivých moderných zariadení, ktoré si všimnete.
 • Preto by sa mal tento typ používať len pre nekritické zariadenia.

Druhý stupeň ochrany

Ďalším stupňom pre zvýšenie ochrany je sieťový napájací zdroj nezávislý na napätí (VI).

 • Line-Interactive dizajn UPS funguje z veľkej časti rovnako ako off-line, ale s pridaním automatického stabilizátora napätia (AVS). S AVS, ktorý je pripojený k záťaži, je schopný zabezpečiť ochranu proti nestabilite napätia zvýšením alebo znížením napätia.
 • Prepnutie na batérie nastane v priebehu 5 milisekúnd.
 • Line-interaktívne systémy so svojimi väčšími ochrannými prvkami a ich väčšími výkonovými kapacitami sú veľmi vhodné a často sa používajú na väčšie nekritické záťaže, ako sú telefónne prepínače a servery.

Maximálna ochrana zariadení pomocou UPS

Pre maximálnu ochranu a dostupnosť napájania slúžia On-line UPS, pracujúce na princípe dvojitej konverzie, nezávislé na napätí a frekvencii (VFI).

 • Sieťové napájanie vstupuje do UPS a prechádza cez usmerňovač, ktorý prevádza napájanie z AC na DC.
 • To sa potom pred prenesením záťaže prevádza cez invertor, aby sa previedol z DC na striedavý prúd.
 • Ak dôjde k výpadku alebo rušeniu sieťového napájania, nepríde k prerušeniu napájania. Jednoducho sa usmerňovač vypne a umožní automatický prechod na batériový režim. Batérie sú nepretržite napájané alebo udržiavané v nabitom stave.
 • On-line UPS poskytujú najvyšší stupeň ochrany od 700 VA do multi-MVA. Vďaka tomuto rozsahu a celkovej ochrane napájania sú najlepšou voľbou pre všetky kritické záťaže.

Každé odvetvie potrebuje niečo iné. Naša ponuka je široká a pokryje požiadavky celého spektra firiem – od požiadaviek na veľké komplexné UPS riešenia, až po malé zariadenia pre domácnosti a malé kancelárie.

Kontaktujte nás alebo si prečítajte viac informácií v: Topológie záložných zdrojov UPS.

Pokračovaním používania tejto stránky súhlasíte s použitím cookies. viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close