Mobil: +421903344019 dtw@dtw.sk
Situácie, pri ktorých vám UPS pomôžu a znížia riziko porúch

Situácie, pri ktorých vám UPS pomôžu a znížia riziko porúch

UPS je zdroj nepretržitého napájania, ktorého funkciou je krátkodobá dodávka elektrickej energie pre zariadenia,
u ktorých nemôže prísť k prerušeniu prevádzky. Nepretržitá dodávka energie chráni citlivé zariadenia pred poškodením
a údaje pred zničením, alebo ich stratou.

Pri výpadku elektrickej energie, záložný zdroj dodáva zariadeniam elektrinu prostredníctvom úložiska energie. Úložiskami energie môžu byť batérie/akumulátory, super kondenzátory alebo zotrvačníky. Pri použití úložísk energie dochádza
k premene uchovanej energie cez striedač, ktorý jednosmerné napätie premení na striedavé napätie.

Situácie, pri ktorých je vhodné využívať zdroj nepretržitého napájania sú určené požiadavkou chráneného zariadenia
pre napájanie elektrinou a podmienené kvalitou elektrickej siete.

UPS využite v prípadoch:

 • keď potrebujete zaistiť dodávku energie napriek úplnému výpadku siete
 • keď potrebujete zabezpečiť stabilnú kvalitu energie pri kolísaní napätia v sieti
 • keď prichádza k prepätiu alebo k poklesu napätia v rozvodnej sieti
 • na zamedzenie šírenia iných porúch elektrickej siete smerom k napájaným záťažiam UPS
 • ďalšie poruchy elektrickej siete.

Dĺžka zaistenia napájania

Dĺžka zaistenia napájania zo záložného zdroja závisí od typu UPS. Čas zaistenia dodávky energie z úložiska energie
sa pohybuje v rozsahu niekoľkých jednotiek sekúnd, čo postačuje na preklenutie času, kým sa spustí náhradný zdroj energie, až desiatok minút na ukončenie výrobného cyklu prípadne shutdown serverov, alebo do návratu napájania elektrickou sieťou, keďže štatistická doba porúch elektrickej siete je 6 minút.

Využitie Riello UPS je širokospektrálne

UPS sa využívajú pri počítačových systémoch na bezpečné ukončenie činnosti a na predchádzanie poškodenia údajov.
Vo väčšej miere sa však využívajú v priemysle na zálohovanie riadiacich centier, výrobných procesov, operačných sál, zabezpečovacej, protipožiarnej techniky a podobne. V portfóliu našej spoločnosti nájdete UPS vhodné pre rôzne typy
trhových segmentov
ale aj pre domácnosti a malé prevádzky.

Rotačné záložné zdroje 100 kVA – 500 kVA

Rotačné záložné zdroje 100 kVA – 500 kVA

Rotačné systémy pre uskladnenie energie

Zdroje UPS vo všeobecnosti potrebujú systém pre uskladnenie energie, aby mohol striedač dodávať výkon počas výpadku elektrickej siete alebo ak sieť nie je v toleranciách.

Uskladnená energia musí mať nasledovné špecifikácie:

 • Elektrinu, ktorá je okamžite dostupná na vykrytie mikrovýpadkov, krátkych podpätí a na výpadky elektrickej siete,
 • Dostatočný výkon na napájanie celej pripojenej záťaže, t.j. menovité údaje ekvivalentné s údajmi zdroja UPS,
 • Dobu zálohovania, všeobecne približne desať minút, ktoré sú postačujúce pre potreby záťaží a pre dostupné iné zdroje (napríklad sústroje generátorov pre dlhé doby zálohovania).

Dostupné technológie

V súčasnosti sú najčastejšie používané systémy pre uskladnenie energie záložných zdrojov vo forme batérií (olovených bezúdržbových batérií, batérií s ventilmi alebo NiCd batérií.
Alternatívnym systémom pre uskladnenie energie sú ultra kondenzátory a zotrvačníky, ktorých použitie v posledných rokoch sa výrazne zvyšuje vďaka vysokej účinnosti cyklu vybíjania a nabíjania.

Zotrvačníky poznáme ako bežné jednotky, točiace sa pri nízkych otáčkach(1500 otáčok/min) a kombinované so sústrojmi generátorov, stredne rýchlostné (7000 /min) alebo vysokorýchlostné jednotky s otáčkami 30 000 až 100 000 /min.

Súčasné trendy smerujú k inovatívnym a vysokoúčinným VDC (Voltage Direct Connect) systémom vysokorýchlostných zotrvačníkov, ktoré sú hodnotnou alternatívou alebo doplnkom k systémom olovených kyselinových batérií.
Ekologické a extrémne spoľahlivé, systémy VDC v súčasnosti poskytujú pre striedač UPS spoľahlivý zdroj jednosmerného výkonu, za využitia kinetickej energie vysokorýchlostného zotrvačníka. Pri výpadku siete, generátor VDC konvertuje kinetickú energiu na elektrickú energiu, týmto napája záťaž, ktorá je chránená zdrojom UPS až do štartu a prevzatia výkonu záložným generátorom.

Tieto systémy sú ideálne pre aplikácie vyžadujúce maximálnu spoľahlivosť bez kompromisov. Systémy UPS so zotrvačníkom v našej ponuke sú dostupné vo výkonoch 100 kVA až 500 kVA.

Rotačný UPS

Vlastnosti a výhody zotrvačníkov

V porovnaní s bežnými olovenými batériami, technológia VDC ponúka nasledovné výhody:

 • Dokáže nahradiť alebo doplniť batériové systémy na zvýšenie spoľahlivosti a prevádzkovej životnosti
 • Dokáže dosiahnuť extrémne vysoké úrovne účinnosti (99.4%), ktorú nedokážu dosiahnuť batériové systémy
 • Ponúka zníženie vplyvu na prostredie (neobsahuje olovo a ani kyseliny a má minimálne požiadavky na chladenie v porovnaní s batériovými systémami)
 • Je extrémne kompaktný (300kW systém môže byť inštalovaný v priestore len 80x80cm)
 • Minimálna údržba (ročná výmena olejového čerpadla a filtrov, počas systému v plnej prevádzke).
 • Extrémne dlhá prevádzková životnosť (20 rokov)
 • Modularita: systém môže byť jednoducho rozšírený pridaním ďalších jednotiek, bez negatívnych vplyvov na kapacitu nabíjania alebo životný cyklus systémov.
 • Bezkonkurenčne rýchly cyklus vybitia – nabitia a podporuje extrémne vysoký počet cyklov
 • Extrémne spoľahlivosť
 • nie sú potrebné žiadne nákladné výmeny a má extrémne nízku cenu vlastníctva (TCO)
 • Inštalácia a aktivácia sú rýchle a jednoduché.
[wpdm_file id=57]

Pokračovaním používania tejto stránky súhlasíte s použitím cookies. viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close