Situácie, pri ktorých vám UPS pomôžu a znížia riziko porúch

UPS je zdroj nepretržitého napájania, ktorého funkciou je krátkodobá dodávka elektrickej energie pre zariadenia, u ktorých nemôže prísť k prerušeniu prevádzky. Nepretržitá dodávka energie chráni citlivé zariadenia pred poškodením a údaje pred zničením, alebo ich...

Rotačné záložné zdroje 100 kVA – 500 kVA

Rotačné systémy pre uskladnenie energie Zdroje UPS vo všeobecnosti potrebujú systém pre uskladnenie energie, aby mohol striedač dodávať výkon počas výpadku elektrickej siete alebo ak sieť nie je v toleranciách. Uskladnená energia musí mať nasledovné špecifikácie:...