Transformátorové a bez-transformátorové UPS

Typy UPS v závislosti od použitia transformátora

Transformátorové UPS

Transformátorová technológia zdrojov UPS je na trhu od 60tych rokov minulého storočia. Pozostáva z usmerňovača, ktorý napája striedač a zároveň nabíja batérie.

Maximálne napätie, ktoré dokáže vyvinúť trojfázový usmerňovač tejto technológie je cca 550V, čo nepostačuje striedaču na to, aby na svojom výstupe vytvoril kvalitné napätie s efektívnou hodnotou 400V. Preto sa na výstupe striedača používa transformátor, ktorý zvyšuje výstupné napätie striedača.

Najnovšie modely transformátorových UPS používajú IGBT usmerňovače, použitie transformátora nie je v týchto modeloch kvôli zvyšovaniu napätia, ale kvôli zabezpečeniu výhod tejto technológie.

 

Výhodou tejto technológie je galvanické oddelenie chránených záťaží od elektrickej siete, získanie relatívne vysokej skratovej odolnosti zdroja UPS pri skratoch na strane záťaže.

Nevýhodou riešenia je zníženie účinnosti o straty z transformátora.

 

Bez-transformátorové UPS

Rozvojom polovodičových výkonových prvkov a zavedením IGBT tranzistorov, bolo možné vytvoriť usmerňovač vstupného napätia s podporou rezonančných obvodov. Rezonančné obvody zvyšujú vstupné napätie elektrickej siete do takej miery, aby mal usmerňovač na jeho výstupe stabilizované napätie približne 800V. Toto napätie postačuje striedaču na vytvorenie čistého sínusového napätia bez potreby výstupného transformátora.

 

Výhodu tejto technológie je zníženie ceny, hmotnosti, možnosti práce záložného zdroja so širokým rozsahom vstupného napätia bez použitia batérie.

Nevýhodou riešenia je nižšia skratová odolnosť a galvanické neoddelenie chránených záťaží od elektrickej siete.

 

Zhrnutie hlavných technických rozdielov medzi oboma topológiami

 

Transformátorové UPSBez-transformátorové UPS
Účinnosť v režime dvojitej konverzie90-92 %95-96 %
Účinnosť v režime Line Interactive99 %99 %
Celkové harmonické skreslenie vstupného prúdu (THDi)30% (6-pulzný tyristorový usmerňovač)

12 % (12-pulzný tyristorový usmerňovač)

3-4 % (IGBT usmerňovač)

3-4 %
Vstupný faktor výkonu (PF)Závisí od záťaže a od vstupného napätia (tyristorový usmerňovač)

0,99 – 0,97 pri plnom a čiastočnom zaťažení (IGBT usmerňovač)

0,99 – 0,97 pri plnom a čiastočnom zaťažení
Zvlnenie nabíjacieho napätiaPribližne 5%, pri IGBT usmerňovači 0,2%0.2 %
Povolený počet batériových blokov v sérii (12 V)Zvyčajne 32-36Približne 40
Výstupná impedanciaVysoká (horšia)Nízka (lepšia)
Prúdové obmedzenie pri prevádzke zo striedačaZvyčajne 2,3 x InZvyčajne 1,5 x In
Hmotnosť
(jedna jednotka 60 kVA)
600 kg200 kg

 

Základné topológie statických zdrojov UPS

DTW, s.r.o.

Gogoľova 2304/18, 851 01 Bratislava
Tel.: 02 63532691
email: dtw@dtw.sk
eshop: eshop.dtw.sk