Skip to content

Riešenia neprerušovaného napájania.

CBS - CBT

centrálne napájacie systémy pre trvalú dodávku elektrickej energie 400 v – 3 fázy vstup / 3 fázy výstup. V zhode s STN EN 50171.

Kategórie

Počet fáz vstup/ výstup

Menovitá doba zálohovania