Skip to content

Riešenia nepretržitého napájania

CBS - CBT

centrálne napájacie systémy pre trvalú dodávku elektrickej energie 400 v – 3 fázy vstup / 3 fázy výstup. V zhode s STN EN 50171.