Logo DTW.sk
a
🏠 Domov | Riešenia

Riešenia napájania

Riešenia napájania kritických aplikácií ako funkčný celok pre zákazníkov

Naše riešenia zabezpečujeme od návrhu, cez realizáciu, až po záručnú a pozáručnú starostlivosť o funkčný celok. Sú založené na produktoch významného výrobcu RPS, pod označením Riello UPS. 

Základné kamene každého riešenia:

 • správna voľba architektúry napájania
 • prispôsobené elektrické prostredie
 • vhodné prostredie inštalácie.

Možnosti využitia našich riešení

 • Navrhneme ľahko rozšíriteľné technické riešenie s ohľadom na vašu prevádzku a požiadavky.
 • Zanalyzujeme použité zariadenia, technológie a ich nároky na elektrickú energiu.
 • Odporučíme dimenzovanie káblov, istiacich prvkov, chladenia a vetrania, upozorníme na únosnosť podláh.
 • Zhodnotíme elektrické riziká.
 • Vypracujeme technickú dokumentáciu a poskytneme podklady pre projekt.
 • Navrhneme riešenie, ktoré sa bude jednoducho rozširovať.

Nami dodávané zdroje energie

 • Porovnáme ponúkané riešenia.
 • Uvedieme výhody a nevýhody ponúkaných riešení, v prípade potreby navrhneme nové riešenie.
 • Posúdime vykonateľnosť  a servisovateľnosť ponúkaných riešení.
 • Štúdia správnych napäťových sústav a výber vhodného riešenia výrazne zredukujú riziko straty napájania spôsobenými poruchami vašich záťaží, atmosférických porúch  a samozrejme ľudského faktora.

Servisné programy

Architektúry s jedným zdrojom

Všetky záťaže sú napájané jednou sadou jednotiek UPS. Do tejto skupiny patria nasledovné konfigurácie UPS:

 • samostatný UPS so statickým obtokom
 • aktívna modulárna redundancia N+1
 • aktívna modulárna redundancia N+1 s centralizovaným statickým spínačom
 • aktívna modulárna redundancia N+1 so zdvojeným SSC
 • izolovaná redundancia.

Architektúry s viac zdrojmi

Záťaže sú napájané viacerými sadami jednotiek UPS (XN). Jedná sa o riešenia bez single points of failure.

 • N+1 izolovaná redundancia
 • distribuovaná redundancia pomocou bezvýpadkových prepínačov ATS/STS a segmentácia záťaže.

Distribuovaná redundancia je zabezpečovaná prostredníctvom bezvýpadkových prepínačov (ATS, STS). Pre rýchle prepnutie medzi zdrojmi používame synchronizačné prvky, kedy sa zdroje UPS synchronizujú na iné zdroje napájania alebo iné UPS.

Zaujali Vás naše riešenia?

M
!

Napíšte nám

Kontaktný formulár

Sme radi, ak vidíme oproti sebe spokojného zákazníka. Neváhajte nás kontakovať, môžete ním byť aj Vy.