Skip to content

Riešenia nepretržitého napájania

Prevádzka UPS On-line

Normálna prevádzka UPS

Záťaž je napájaná zo striedača cez usmerňovač/nabíjač, bez akéhokoľvek pripojenia záťaže na sieť 1. Všetok dodávaný výkon do záťaže pochádza zo striedača s dodržaním požadovaných tolerancií výstupného napätia a frekvencie.
Normálna prevádzka UPS

Prevádzka UPS z batérie

Striedač je napájaný z batérií. Záťaž je napájaná zo striedača.

Tento prevádzkový stav nastáva v prípadoch:

  • výpadku napájania 1,
  • napájania 1 mimo tolerancií.

Prevádzka UPS z batérie

Prevádzka UPS pri preťažení alebo pri vypnutom striedači

Ak preťaženie presiahne kapacitu striedača (násobok prevýšenia menovitého prúdu závisí od výrobcu a modelu zdroja), záťaž je prepnutá priamo na napájanie z napájania 2 (obtok) cez statický spínač.

Toto prepnutie je vykonané automaticky a bez prerušenia napájania záťaže. Po určitej dobe nastane spätné prepnutie opäť bez prerušenia na striedač a obnoví sa normálna prevádzka. Ak preťaženie pretrváva, záťaž je opäť prenesená na obtok a takto sa cyklus opakuje. Niektoré zdroje obmedzujú počet prenosov na obtok a späť a zdroj zostane po niekoľkých opakovania zamknutý na obtoku. V takýchto prípadoch musí obsluha skontrolovať stav inštalácie, nájsť záťaž, ktorá spôsobuje preťaženie, odpojiť ju a zdroj opäť uviesť do normálnej prevádzky.

 
Prevádzka UPS pri preťažení alebo pri vypnutom striedači.

Údržba a servis UPS

Výkon údržby alebo servisu UPS je vykonávaný bez vypnutia záťaží pripojených na výstup UPS. Záťaž sa prenesie na napájania 2, následne na manuálny obtok a je napájaná zo napájania 2 cez ručný (servisný) obtok. Batérie, ako ďalší zdroj energie musia byť od zdroja UPS odpojené, aby sa dosiahol beznapäťový stav vo vnútri zdroja UPS.

 
Údržba a servis UPS