červeno modré logo a názov spoločnosti DTW - Power Solutions
a
🏠 Domov | Podpora zdrojov neprerušovaného napájania | Prevádzka UPS On-line

Prevádzka UPS On-line

Ukážka prevádzky zariadenia UPS On-line

Normálna prevádzka

Záťaž je napájaná zo striedača cez usmerňovač/nabíjač, bez akéhokoľvek pripojenia záťaže na sieť 1.Všetok dodávaný výkon do záťaže pochádza zo striedača s dodržaním požadovaných tolerancií výstupného napätia a frekvencie.

Prevádzka z batérie

Striedač je napájaný z batérií. Záťaž je napájaná zo striedača.

Tento prevádzkový stav nastáva v prípadoch:

  • výpadku siete 1
  • siete 1 mimo tolerancií

Prevádzka pri preťažení alebo vypnutom striedači

Ak preťaženie presiahne kapacitu striedača (1.5 násobok menovitého výkonu počas doby 1 min. striedačov Merlin Gerin), záťaž je prepnutá priamo na napájanie zo siete 2 (obtok) cez statický spínač.Toto prepnutie je vykonané automaticky a bez prerušenia napájania záťaže. Po ukončení preťaženia nastane spätné prepnutie opäť bez prerušenia a obnoví sa normálna prevádzka.

Údržba a servis

Výkon údržby alebo servisu UPS je vykonávaný bez vypnutia UPS. Záťaž je napájaná zo siete 2 cez ručný (servisný) obtok. Batérie sú odpojené vypnutím ochranného odpojovača batérií.

Nedozvedeli ste sa všetko alebo máte ďalšie otázky?

Radi ich zodpovieme na tel. čísle +421 2 63532691 alebo prostredníctvom emailu: dtw@dtw.sk