Skip to content

Riešenia nepretržitého napájania

Aplikácie záložných zdrojov

Aplikácie záložných zdrojov UPS sú využívané v množstve segmentov trhu, kde sa požaduje spoľahlivé napájanie vysokej kvality bez vplyvu rušení v distribučnej elektrickej sieti smerom k napájaným zariadeniam a bez spätného vplyvu napájaných záťaží smerom do distribučnej elektrickej siete.

V tabuľke nižšie uvádzame zoznam niektorých hlavných aplikácií záložných zdrojov.

AplikácieChránené zariadeniaOchrana pred
mikro výpadkamivýpadkamiinými poruchamikolísaním frekvencie
Všeobecné počítačové systémyPočítače a siete, ovládače pások a diskovNNNN
Tlačiarne, plotre, klávesnice, terminályN
Priemyselné výpočtové systémyProgramovateľné počítačeNNN
Numerické riadiace systémyNNN
Riadenie robotovNNN
Monitorovacie systémyNNN
TelekomunikácieTelefónne ústredne, prenos dátNNN
Radarové systémyNNN
Zdravotníctvo a premysel
Prístrojové vybavenieNNNN
VýťahyNNNN
Obrábacie strojeNNNN
Zváracie robotyNNNN
Lisy na výrobu plastovNNNN
Zariadenia s presnou reguláciou
(textil, papier, atď.)
NNNN
Ohrievacie zariadenia na prípravu výroby polovodičov, skla, rýdzich materiálovNNNN
Vstrekovanie plastovNNNN
OsvetlenieObjekty určené na zhromažďovanie osôbN
TunelyN
Osvetlenie pristávacích dráh letískN