Skip to content

Riešenia nepretržitého napájania

Bezpečnostné a núdzové systémy

Centrálne napájacie systémy sú určené na nezávislé napájanie energiou bezpečnostných zariadení.

Zariadenia v našej ponuke pre bezpečnostné systémy sú navrhnuté a vyrobené v súlade s normou EN 50171 (Centrálne napájacie systémy) a ďalších predpisov, ich príslušenstvom sú riadiace spínacie prístroje (CSD), ktoré zabezpečujú čiastočné spínanie záťaží. 

Centrálne napájacie systémy môžu pracovať ako zdroje neprerušovaného napájania, alebo ako záložné zdroje s prístupnou dobou prepnutia medzi hlavným a záložným zdrojom. Závisí od architektúry, či sa použije jeden, alebo dva zdroje na napájanie bezpečnostného systému. Tieto architektúry sú popísané na stránke riešení.

pohľad z hora na pracovníkov pri stole navrhujúcich riešenia zalozného napájania

Určené pre množstvo aplikácií

Zariadenia sú určené pre rôzne bezpečnostné systémy ako napríklad:

 • automatické hasiace zariadenia,
 • alarmové jednotky a detekčné havarijné systémy,
 • zariadenia na odvod dymu,
 • systémy núdzového osvetlenia,
 • systémy detekcie oxidu uhoľnatého,
 • špecifické bezpečnostné systémy rôznych citlivých oblastí.

Základné charakteristiky riešenia pre bezpečnostné a núdzové systémy

 • Súlad s normami, autonómia až 3 hodiny (v prípade požiadavky aj nad tento rozsah),
 • prevedenie zariadenia so silnými nabíjačkami,
 • monitorovací systém batérie,
 • galvanické oddelenie vstup/výstup (voliteľne),
 • rozšírená diagnostika (informácie  cez zobrazovací panel),
 • rozhranie pre vzdialený prenos informácií,
 • vysoký skratový prúd.

Naše skúsenosti v núdzových aplikáciách potvrdzujú stovky inštalácií po celom Slovensku.

Výhody
 • extrémne vysoká dostupnosť
 • nízka energetická spotreba
 • malé rozmery
 • v zhode s normou  EN 50171 pre centrálne napájacie systémy
Využitie
 • obchodné centrá
 • biznis centrá
 • bytové domy
 • železničné stanice
 • štadióny a športové centrá
 • verejné budovy a inštitúcie
 • zabezpečovacie systémy objektov
 • núdzové systémy

Náš katalóg

Odporúčané produkty pre bezpečnostné systémy

Malé jednofázové systémy pre velíny, pre napájanie systémov núdzového osvetlenia, poplašné systémy a núdzové detekčné systémy. 

Vlastnosti:

 • Pokročilá diagnostika: stav, merania a alarmy sú k dispozícii na novom prispôsobenom LCD displeji;
 • Batérie s dlhou dobou životnosti (10 rokov);
 • Vysoký nabíjací prúd;
 • Nízky šum (20 kHz, hodnota nad počuteľným rozsahom);
 • Nepretržité preťaženie 120 %;
 • Automatický reštart (automatický pri obnovení sieťového napájania, programovateľný pomocou softvéru;
 • Štandard ochrany spätného toku: zabraňuje návratu energie späť do siete – spätnoväzobná ochrana.

Pre jednofázové systémy väčších výkonov s istením 16A-B 1P a viac, kde sú napájané jednofázové systémy v budovách podliehajúcich predpisom o požiarnej bezpečnosti a najmä pre napájanie systémov núdzového osvetlenia, podľa miestnych predpisov.  

Vlastnosti:

 • Pokročilá diagnostika: stav, merania a alarmy sú k dispozícii na novom prispôsobenom LCD displeji;
 • Batérie s dlhou dobou životnosti (10 rokov);
 • Vysoký nabíjací prúd;
 • Nízky šum (20 kHz, hodnota nad počuteľným rozsahom);
 • Nepretržité preťaženie 120 %;
 • Automatický reštart (automatický pri obnovení sieťového napájania, programovateľný pomocou softvéru;
 • Štandard ochrany spätného toku: zabraňuje návratu energie späť do siete – spätnoväzobná ochrana.
 • CBS - CBT

  CBS - CBT

  centrálne napájacie systémy pre trvalú dodávku elektrickej energie 400 v - 3 fázy vstup / 3 fázy výstup. V zhode s STN EN 50171.

Pre trojfázovú inštaláciu v budovách podliehajúcich predpisom o požiarnej bezpečnosti a najmä pre napájanie systémov núdzového osvetlenia, podľa miestnych predpisov je rad CSS od Riello UPS vhodný aj na napájanie iných núdzových systémov, ako sú automatické hasiace systémy, poplašné systémy a núdzové detekčné systémy, zariadenia na odsávanie dymu a zariadenia na detekciu oxidu uhoľnatého, ako aj špecializované bezpečnostné systémy v citlivých oblastiach. 

Vlastnosti:

 • Pokročilá diagnostika: stav, merania a alarmy sú k dispozícii na novom prispôsobenom LCD displeji;
 • Batérie s dlhou dobou životnosti (10 rokov);
 • Vysoký nabíjací prúd;
 • Nízky šum (20 kHz, hodnota nad počuteľným rozsahom);
 • Nepretržité preťaženie 120 %;
 • Automatický reštart (automatický pri obnovení sieťového napájania, programovateľný pomocou softvéru;
 • Štandard ochrany spätného podávania: zabraňuje návratu energie späť do siete; 
CSS Multi Sentry

Väčšie centrálne napájacie systémy

40 a viac kVA 3:3

Navrhnuté sú v súlade s normou EN 50171 a preto sú ideálnym riešením pre inštaláciu v budovách podliehajúcich predpisom o požiarnej bezpečnosti a najmä pre napájanie systémov núdzového osvetlenia, podľa miestnych predpisov je rad CSS od Riello UPS vhodný aj na napájanie iných núdzových systémov, ako sú automatické hasiace systémy, poplašné systémy a núdzové detekčné systémy, zariadenia na odsávanie dymu a zariadenia na detekciu oxidu uhoľnatého, ako aj špecializované bezpečnostné systémy v citlivých oblastiach. 

Vlastnosti:

 • Pokročilá diagnostika: stav, merania a alarmy sú k dispozícii na novom prispôsobenom LCD displeji;
 • Batérie s dlhou dobou životnosti (10 rokov);
 • Vysoký nabíjací prúd;
 • Nízky šum (20 kHz, hodnota nad počuteľným rozsahom);
 • Nepretržité preťaženie 120 %;
 • Automatický reštart (automatický pri obnovení sieťového napájania, programovateľný pomocou softvéru;
 • Štandard ochrany spätného podávania: zabraňuje návratu energie späť do siete; 

Referencie

Prosím, kontaktujte nás. Veľmi radi Vám poskytneme ďalšie referencie od našich spokojných a dlhoročných zákazníkov.

Trojfázové beztransformátorové zdroje UPS

MHT-MasterHP.jpg

Master HP 100-600 A Master HE 100-800 KVA

Zdroj Online, 3/3 fázy vo výkonoch 100 – 800 kVA
3:3

UPS pre riešenia vyžadujúce vysokú energetickú účinnosť a maximálny výkon. Master HP poskytuje maximálnu ochranu a kvalitu napájania pre dátové centrá a priemyselné aplikácie. UPS má usmerňovač na báze IGBT, DSP (Digital Signal Processors) a poskytuje skutočnú ochranu On-line s dvojitou konverziou (VFI SS 11 – Napätie a frekvencia nezávislé v súlade s IEC EN 62040-3) s galvanickým oddelením výstupu striedača od elektrickej siete.

Vlastnosti

 • Vysoká účinnosť (až 95,5% v režime ON LINE)
 • kW=KVA (modely HE)
 • Technológia usmerňovača na báze IGBT
 • Galvanické oddelenie
 • Vysoká preťažiteľnosť
 • LCD displej

Sentryum S3T – 3 fázy

Zdroj Online, 10 – 120 kVA
VFI – On-Line
3:3

Nový rad záložných zdrojov S3M 1-3:1 a S3T 3:3 prevedenia 3/1 fáza, 1/1 fáza, 3/3 fázy vo výkonoch 10 – 40 kVA dosahujú najvyššiu možnú úroveň výkonnosti on-line dvojitej konverzie. Sentryum 10 – 40 kVA / kW ponúka najlepšiu kombináciu dostupnosti energie,  účinnosti energie a zabezpečuje globálnu výkonnosť zaisťujúcu inštaláciu a úsporu prevádzkových nákladov. Sentryum je v ponuke v troch rôznych verziách rámových riešení na uspokojenie všetkých kritických výkonových požiadaviek a aplikácií. K dispozícii sú tri rôzne typy rámcov: Compact (kompaktný), Active (aktívny) a Xtend (rozšírený).

Vlastnosti

 • široká škála riešení
 • Kompaktnosť
 • Účinnosť až 96,5%
 • Vysoká dostupnosť energie
 • Inteligentná správa batérie
 • Maximálna spoľahlivosť
 • Flexibilita použitia
 • Grafický dotykový displej

Multi Sentry – 3 fázy

Zdroj Online, 160 – 200 kVA
VFI – On-Line
3:3

Zdroj neprerušovaného napájania, schopný dosiahnuť najvyššiu možnú úroveň výkonnosti on-line dvojitej konverzie (VFI-SS-111) podľa definície EN IEC 62040-3. Multi Sentry bol navrhnutý na ochranu kritických informačných a telekomunikačných systémov, sietí, služieb a procesov, ktorých prevádzka by mohla byť narušená nízkou kvalitou napájania a/alebo výpadkami napájania. UPS MULTI SENTRY je jedným z najúčinnejších UPS k dispozícii s minimálnym vplyvom na životné prostredie a zdroje energie.

Vlastnosti

 • Kompletný rozsah 30-200 kVA
 • Malý pôdorys
 • Vysoká účinnosť až 96,5%
 • Nulový dopad na zdroj
 • Flexibilita použitia
 • Pokročilá komunikácia
Záložný zdroj NextEnergy NXE

NEXTENERGY NXE – 3 fázy

Zdroj Online, 250 – 800 kVA
VFI – On-Line
3:3

NextEnergy je najnovší rad UPS navrhnutý pre kritické aplikácie. Trojfázový UPS ponúka beztransformátorovú technológiu dvojitej konverzie VFI SS 111 s integrovaným najnovším trojúrovňovým dizajnom IGBT.NextEnergy je navrhnutý tak, aby spĺňal energetické požiadavky zajtrajška, ponúka najvyššiu účinnosť na trhu a nízke prevádzkové náklady. Vďaka systému riadenia účinnosti (ECS) NextEnergy tiež zaručuje najvyššiu úroveň účinnosti aj pri čiastočnom zaťažení.Jeho jednotný účinník a jednoduchá aktualizácia systému z neho robia ideálne riešenie pre kontinuitu podnikania akejkoľvek IT aplikácie.

Vlastnosti

 • Účinnosť až 97% pri dvojitej konverzii
 • kW = kVA (pf 1) do 40 °C
 • UPS bez transformátora
 • Úplný prístup spredu, inštalácia chrbtom k sebe
 • Režim aktívneho filtra (ACTIVE ECO)
 • Farebný dotykový LCD displej
 • Obmedzenie špičkového výkonu

Trojfázové UPS – modulárne, možnosť radiť paralelne

Riello UPS Sentryum Rack SRT

SENTRYUM RACK

Zdroj Online, 20 – 160 kVA, VFI – On-Line
1-3:11-3:3

Špeciálne  vyvinutý na zabezpečenie napájania v sektoroch, ktoré považujeme za kritické vzhľadom na špecifické podmienky prostredia alebo priemyselné procesy vyžadujúce ochranu. Je to  ON LINE záložný zdroj s dvojitou konverziou. Základný stavebný prvok série je  20 kVA/kW modul. Modul môže byť  použitý samostatne, je možné ho nainštalovať do akejkoľvek 19-palcovej rackovej  skrine.

Vlastnosti

 • Vysoká prispôsobivosť vstupnému napätiu
 • Kompatibilný s priemyselným prostredím
 • Modulárne riešenie Plug & Play
 • Vhodné pre samostatné a modulárne inštalácie
 • Úplná flexibilita
 • Grafický dotykový displej
pohľad z predu na uložené moduly modulárneho zdroja UPS MPW

Multi Power

Zdroj Online, 3/3 fázy vo výkonoch 15 – 1176 kVA
3:3

Trojfázový zdroj neprerušovaného napájania s modulárnou architektúrou typu ON LINE Double Conversion, výkonové moduly 15, 25, 42 kVA/ kW. Poskytuje menovitý výkon od 15 do 1176 kW a je vyrobený pomocou špeciálne navrhnutých komponentov a bez transformátorových technológií, ktoré poskytujú výnimočnú účinnosť až 96,5 % a vysokú hustotu výkonu pri kompaktnom pôdoryse. Modularita znižuje riziko zbytočného predimenzovania pri inštalácii a zároveň ponúka škálovateľnosť „plaťte podľa rastu“, keď je čas na rozšírenie, čím sa optimalizujú počiatočné investície a celkové náklady na vlastníctvo (TCO). Je určený na ochranu kritických PC a IT prostredia s vysokou hustotou, dátových centier a kritických záťaží.

Vlastnosti

 • Maximálna dostupnosť
 • Dokonalá škálovateľnosť
 • Bezkonkurenčná hustota výkonu
 • Účinnosť >96,5%
 • Viac ovládacích prvkov
 • Vysoká flexibilita

Bezvýpadkové prepínače

MultiSwitch ATS

Prepínač prívodov 16 a 30 A 1P,
prepnutie jedného pólu
1:1

Multi Switch ATS je vysokodostupný inteligentný prepínač, ktorý poskytuje redundantné napájanie pripojenému zariadeniu pomocou dvoch zdrojov AC vstupu. Multi Switch ATS napája pripojené záťaže z primárneho sieťového zdroja. Ak sa primárny zdroj stane nedostupným, Multi Switch ATS automaticky prenesie záťaže na sekundárny zdroj.

Vlastnosti

 • Plná ochrana záťaže pred sieťou a poruchami záťaže;
 • Redundantné napájanie;
 • Univerzálne použitie: Multi Switch ATS môže byť napájaný 2 rôznymi napájacími zdrojmi (vrátane 2 UPS rôznych veľkostí / typov);
 • Inštalácia do 19″ skrinky;
 • Zobrazovací panel;
 • Môže byť pripojený k supervíznemu softvéru PowerNetGuard;
 • Nie je potrebné žiadne signálové spojenie medzi Multi Switch ATS a zdrojmi energie alebo záťažami;
 • Kompatibilný so softvérom PowerShield³ Slot pre komunikačné dosky: voliteľná sieťová karta umožňuje vzdialené sieťové pripojenie a správu prostredníctvom protokolu HTTP, SNMP a SSH.

Master Switch

Prepínač prívodov 32 – 120 A,
prepnutie dvoch pólov
1:1

Master Switch Single-phase (MMS) je súčasťou radu Master Switch a ponúka riešenia vhodné na ochranu jednofázových záťaží s rôznymi menovitými výkonmi. MMS je k dispozícii v troch veľkostiach – 32, 63 a 120 A – a preto je schopný uspokojiť rôzne požiadavky na ochranu jednofázových záťaží.

Master Switch

Prepínač prívodov 100 – 1250 A,
troj a štvorpólové prepnutie
3:3

Inštalácia statického prenosového prepínača Master Switch poskytuje dodatočnú odolnosť a ochranu pred prerušením, ktoré môže byť spôsobené poruchou jedného zdroja napájania. Výsledkom je absolútna ochrana priemyselných zariadení a kritických informačných technológií pred poruchami napájania a záťaže. MASTER SWITCH je statický (polovodičový) bezvýpadkový prepínač, bežne používaný v aplikáciách vysokej dostupnosti napájania. Tento systém môže byť použitý v spojení s UPS alebo ako oddelené samostatné zariadenie. Master Switch zabezpečuje dobu prepnutia medzi synchronizovanými sieťami do 4 ms.

Vlastnosti

 • Vysoká spoľahlivosť
 • Funkcia výmeny za prevádzky
 • 3- alebo 4-pólová verzia
 • Pokročilá komunikácia

Legenda

1:1 Jednofázový vstup, jednofázový výstup
1:3 Jednofázový vstup, trojfázový výstup
3:1 Trojfázový vstup, jednofázový výstup
3:3 Trojfázový vstup, trojfázový výstup
1-3:1 Jednofázový alebo trojfázový vstup, jednofázový výstup
1-3:3 Jednofázový alebo trojfázový vstup, trojfázový výstup