Skip to content

Riešenia neprerušovaného napájania.

Kariéra v DTW

Pracovné príležitosti pre vzdelaných, zodpovedných a schopných pracovať pre dobro veci.

Voľné pracovné pozície

Pracovné pozície, dostupné pre ľudí, ktorí svojimi výbornými výsledkami už v škole dokázali, že im plnenie svojich povinností nie je ľahostajné, vďaka čomu sú predurčení spolupracovať so svojimi budúcimi kolegami v našej firme, ktorí rovnako preukázali rovnakú dávku zodpovednosti a prístupu ku štúdiu (cca 20% populácie). Len zodpovedné osoby sú schopné svojou prácou dosahovať výborné výsledky. V DTW majú zamestnanci na maturitných vysvedčeniach priemer známok minimálne z odborných predmetov nižší ak 1,5. Uvítame akéhokoľvek zodpovedného študenta, ktorého vzdelávanie neskončilo ukončením školy, ale naďalej pracuje na svojom lepšom prežití používaním etiky, ktorá mu umožnila už v škole dosiahnuť vynikajúce výsledky.

Spoločnosť DTW je zameraná na:

  • technológie výkonovej elektroniky, pozostávajúcej z polovodičových meničov, ako sú záložné zdroje, frekvenčné meniče, usmerňovače, striedače, v neposlednom rade hybridné meniče, ako kombinácia vyššie spomenutých meničov,
  • alternatívne zdroje energie – vietor, voda, slnko,
  • úložiská energie, ako sú akumulátory, superkondenzátory či zotrvačníky.

Viac informácií o spoločnosti nájdete na stránke o spoločnosti.

Kariéra

Ponúkame zaujímavú prácu v kolektíve vzdelaných osobností, s firemnými zákazníkmi, ktorí oceňujú výbornú kvalifikáciu, kompetencie našich zamestnancov a našu zodpovednosť v plnení úloh pred dobrou cenou našich oponentov. Ponúkame i možnosť profesijného rastu, a v neposlednom rade konkurencieschopné finančné hodnotenie.

Voľné pracovné pozície