Mobil: +421903344019 dtw@dtw.sk

Koeficienty harmonického skreslenia (THDU, THDI)

 

Definícia podľa IEC (STN)
Tento parameter, zvaný tiež harmonické skreslenie alebo faktor (činiteľ) skreslenia reprezentuje pomer efektívnych hodnôt vyšších harmonických (n >= 2) k efektívnej hodnote periodického priebehu:

Definícia THD

Parameter predstavuje pomer efektívnych hodnôt vyšších harmonických k efektívnej hodnote základnej harmonickej:

THD - definícia podľa CIGREE

 

Poznámka: Ak je hodnota koeficientu harmonického skreslenia nízka (prevažne pri napätí), pomocou obidvoch definícií získame rovnaký výsledok.

Napríklad ak:

Potom získame pomocou definície IEC:

THD - definícia IEC

a pomocou definície CIGREE:

THD - definícia CIGREE

Faktor výkonu a cos fi1

Podľa IEC je faktor výkonu (celkový účinník) daný pomerom reálneho výkonu P k zdanlivému S:

Faktor výkonu

Faktor výkonu (celkový účinník) nesmie byť zamieňaný s účinníkom (cos fi1), ktorý predstavuje kosínus uhlov fázových posuvov základných harmonických napätia a prúdu:

Faktor výkonu základnej harmonickej

kde

P1 = reálny výkon prenášaný základnou harmonickou P1=U1*I1*cos fi1

S1 = zdanlivý výkon prenášaný základnou harmonickou S1=U1*I1

 

Činiteľ skreslenia n

Podľa špecifikácii v IEC 146-1-1, činiteľ skreslenia umožňuje definovať vzťah medzi celkovým účinníkom l a účinníkom základnej harmonickej cos fi1:

Činiteľ skreslenia

Kde sú napätia a prúdy čisto sínusové, koeficient skreslenia l = 1 a cos fi1 = cos fi a je rovný faktoru výkonu (celkovému účinníku).

Crest faktor (faktor výkyvu)

Definovaný podľa IEC ako pomer vrcholovej hodnoty periodického priebehu k efektívnej.

Pokračovaním používania tejto stránky súhlasíte s použitím cookies. viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close