logo DTW - Power Solutions
a
🏠 Domov | Podpora | Vyššie harmonické | Koeficienty harmonického skreslenia

Koeficienty harmonického skreslenia

Koeficienty harmonického skreslenia (THDU, THDI)

Definícia podľa IEC (STN)

Tento parameter, zvaný tiež harmonické skreslenie alebo faktor (činiteľ) skreslenia reprezentuje pomer efektívnych hodnôt vyšších harmonických (n >= 2) k efektívnej hodnote periodického priebehu:

vzorec pre výpočet THD

Parameter predstavuje pomer efektívnych hodnôt vyšších harmonických k efektívnej hodnote

základnej harmonickej:

Poznámka: Ak je hodnota koeficientu harmonického skreslenia nízka (prevažne pri napätí), pomocou obidvoch definícií získame rovnaký výsledok.

Napríklad ak:

Potom získame pomocou definície IEC:

a pomocou definície CIGREE:

Faktor výkonu a cos fi1

Podľa IEC je faktor výkonu (celkový účinník) daný pomerom reálneho výkonu P k zdanlivému S:

Faktor výkonu (celkový účinník) nesmie byť zamieňaný s účinníkom (cos fi1), ktorý predstavuje kosínus uhlov fázových posuvov základných harmonických napätia a prúdu:

kde

P1 = reálny výkon prenášaný základnou harmonickou P1=U1*I1*cos fi1

S1 = zdanlivý výkon prenášaný základnou harmonickou S1=U1*I1

 

Činiteľ skreslenia n

Podľa špecifikácii v IEC 146-1-1, činiteľ skreslenia umožňuje definovať vzťah medzi celkovým účinníkom l a účinníkom základnej harmonickej cos fi1:

Kde sú napätia a prúdy čisto sínusové, koeficient skreslenia l = 1 a cos fi1 = cos fi a je rovný faktoru výkonu (celkovému účinníku).

Crest faktor (faktor výkyvu)

Definovaný podľa IEC ako pomer vrcholovej hodnoty periodického priebehu k efektívnej.

Nedozvedeli ste sa všetko alebo máte ďalšie otázky?

Radi ich zodpovieme na tel. čísle +421 2 63532691 alebo prostredníctvom emailu: dtw@dtw.sk